Gå til indhold

Nyt nordisk netværk om godkendelse af satellitter

Det nye uformelle netværk skal udveksle erfaringer omkring tidsvarende regulering af nationale og kommercielle satellitaktiviteter i henhold til FN’s fem rumtraktater, der på mange måder er ude trit med udviklingen. Traktaterne omhandler bl.a. ansvarsfordelingen ved uheld.

Den 11. – 12. september mødtes repræsentanter fra fem forskellige landes rummyndigheder for at dele erfaringer med godkendelse af nye satellitter.

Regulering af satellitaktiviteter bygger på de principper, der er udlagt i fem FN traktater fra 1960’erne og 70’erne. Traktaterne beskriver bl.a. ansvarsfordelingen i forhold til skader, såfremt der sker uheld. Da traktaterne blev udformet i en tid, hvor der kun var få nationale aktører og ingen kommercielle, er de ude af trit med den udvikling området har taget siden. Det giver udfordringer i forhold til at godkende satellitaktiviteter, og hvert land står meget alene i forhold til lovgivning og fastsættelse af praksis.

Derfor har RUM taget initiativ til at opstarte et netværk af rummyndigheder fra forskellige lande med første møde i København.

Der er tale om meget forskellige erfaringsniveauer og meget forskellige oplevelser med godkendelse af satellitter. Udover Danmark deltog Finland, Sverige, Norge og Holland. Nogle lande har været aktive på området i mange år, hvorimod lande som Finland og Danmark har rumlovgivninger som har mindre end to år på bagen.

Trods der synes at være relativt store forskelle mellem landene, er der ligheder mellem de fem landes aktiviteter. Derved er det muligt for landene, at dele erfaring og viden om området.

Deltagerne har forskellig baggrund som rækker ind over såvel teknik som jura, hvilket er med til at give møderne stor dynamik. Sammen fik vi defineret formål med netværket, som inkluderer både udveksling af praktiske erfaringer som input til opdateringer af national rumlovgivning. Det er vigtigt, at dialogen i netværket er uformel og upolitisk. Det blev også aftalt, at vi mødes én gang årligt med løbende kontakt mellem møderne.

På første møde fik vi udvekslet erfaringer om ansvar og forsikringskrav, tilsyn, frekvenstildeling og håndtering af aktiviteter, der går på tværs af landegrænser.

Kontakt

Thommy Ingemann Larsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 50
Email: til@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022