Gå til indhold

Kan en lille satellit samle et stort universitet?

Ny vision fra Hans Kjeldsen, professor på Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet, hvor tre institutter er gået sammen om en ny rumstrategi, der giver forskere og studerende nye muligheder for udvikling af rumteknologi og rumforskning og et samarbejde med industrien.

Det er nanosatellitten Delphini-1 der er i centrum for den nye rumstrategi på Aarhus universitet. Delphini-1 giver forskere og studerende mulighed for at anvende rumdata og at bidrage til design og udvikling af rumteknologi, men universitetet skal ikke konstruere selve satellitten. Delphini-1 er derfor bygget og samlet i tæt samarbejde med virksomheden GomSpace i Aalborg. Aarhus universitet ønsker dermed at trække på de muligheder og synergier, som kan hentes via et tæt samarbejde med industrien og andre universiteter.

Uddannelse og rekruttering af de dygtigste studerende er en vigtig del af strategien, ligesom det tværfaglige samarbejde mellem Institut for Fysik og Astronomi, Institut for Geoscience og Institut for Ingeniørvidenskab er det.

Der er i høj grad tale om et pilotprojekt, hvor studerende og forskere ved Aarhus Universitet får erfaringer med såvel organisatoriske og som praktiske aktiviteter i forbindelse med udvikling og drift af et rumprojekt. Dette aspekt er helt centralt for de fremtidige rumprojekter. En vigtig forudsætning for denne del af projektet er at Styrelsen for Forskning og Uddannelse har støttet med en mulighed for opsendelse og at Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) har støttet finansielt.

Kontakt

Cecilie Tornøe
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 84
Email: ct@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022