Gå til indhold

Stor grad af GNSS forstyrrelser observeret i Aarhus

En undersøgelse fra forsknings- og udviklingsplatformen TAPAS platformen har opdaget mulige problemer med ulovlig jamming, som afbryder satellitsignaler. Satellitnavigation har i dag en kæmpe indflydelse i vores samfund og derfor er det et problem, som i stigende grad må tages alvorligt.

Undersøgelsen har detekteret næsten 2000 episoder af mærkbare forstyrrelser. Dette svarer til ca. 5 episoder om dagen.

Der kan for nuværende kun gisnes om, hvad og hvem som udfører disse forstyrrelser. Mistanken er at det kommer fra ulovlige jammere, som kan købes billigt på internettet. Jammere lukker for satellitnavigationssignaler rundt om sig selv. Jammere kan anskaffes i meget forskellige styrker, men har tidligere lukket hele lufthavne.

Jamming kan udføres som sabotage, men ofte mistænkes især lastbilchauffører, som ikke vil overvåges af chefen. I takt med den teknologiske udvikling, der i stigende grad kræver at vi har konstant adgang til positioneringsdata, er jamming et område, der har behov for øget opmærksomhed.

Du tænker nok, at du klarer dig uden GPS og finder vej til restauranten alligevel. Men samfundet er i stigende grad afhængig af satellitnavigation. Uden signalerne kan det blive svært, at udføre udrykninger for ambulancer og politi eller have fungerende lufttrafik. London Economics fastslog i 2019, at 23% af den danske BNP skabes i brancher, der er afhængige af globale satellitnavigationssystemer (GNSS). Andelen stiger i takt med større efterspørgsel fra nye sektorer, som selvkørende biler, droner og robotter.

Undersøgelsen er lavet af DTU Space og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, på forsknings- og udviklingsplatformen TAPAS (Testbed i Aarhus for Præcisionspositionering og Autonome Systemer). TAPAS har et meget tæt netværk af 11 stationer, placeret i Aarhus og omegn. Det tætte netværk giver en unik mulighed for at observere omfanget af forstyrrelser af GNSS i en by.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022