Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Opslag 2019 Opslag af FoU-midler efterår 2019, VEU-trepart

Opslag af FoU-midler efterår 2019, VEU-trepart

De videregående uddannelsesinstitutioner kan nu søge midler til forsøgs- og udviklingsaktiviteter (FoU), der styrker kompetenceudvikling til at imødekomme den teknologiske og digitale udvikling.
Kontakt
Anders Stein Knudsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 77
Email: akn@ufm.dk
Torsten Asmund Sørensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 25
Email: toso@ufm.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) uddeler forsøgs- og udviklingsmidler (FoU) til at styrke kompetenceudvikling i relation til den teknologiske og digitale udvikling. Det sker i regi af udviklingsprogrammet, som UFM har iværksat i forbindelse med Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) (2018-2021).

Den hastige omstilling og de store forandringer af både den private og offentlige del af arbejdsmarkedet – særligt som følge af digitalisering og andre teknologiske påvirkninger – afføder bredt set konstant nye kompetencebehov. VEU spiller en vigtig rolle i forhold til at opkvalificere kvalifikationer og kompetencer i arbejdsstyrken, så udviklingen af arbejdsmarkedets behov bliver imødekommet.

Derfor uddeler UFM op til 2,6 mio. kr. i 2019 for perioden 2019-2021 til FoU-projekter på de videregående uddannelsesinstitutioner med fokus på kompetenceudvikling i relation til den teknologiske og digitale udvikling. Projekterne kan adressere indhold, tilrettelæggelse, målgruppe, kvalitet og kapacitet inden for VVEU, eksempelvis:

  • Udvikling af nye uddannelsestilbud med fokus på digitale og teknologiske kompetencer
  • Særskilte moduler om digitale og teknologiske kompetencer
  • Opsøgende indsatser/informationskampagner med henblik på at udbrede kendskabet til, hvordan arbejdsmarkedets digitale kompetencer bliver styrket gennem VVEU
  • Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og GTS’ere eller private/offentlige virksomheder
  • Opkvalificering af undervisere på videregående VEU specifikt med fokus på at undervise i den digitale og teknologiske omstilling
  • Indsatser til at afhjælpe, hvordan virksomheder effektivt laver en omstilling til den teknologiske udvikling.

Også nye tilrettelæggelsesformer, vejledning, rekrutteringsindsatser m.fl kan være relevant. Det centrale er, at indsatserne er inde for videregående VEU og bidrager til arbejdsmarkedets omstilling til den digitale og teknologiske udvikling. Se vedlagt opslag for uddybning.

Ansøger

Ansøger skal være en eller flere offentligt anerkendte videregående uddannelsesinstitutioner: Erhvervsakademier, professionshøjskoler, maritime uddannelsesinstitutioner, universiteter eller kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er tirsdag den 19. november 2019 kl. 12.00. Alle ansøgninger skal indgives via e-grant selvbetjeningsportalen.

For teknisk support til e-grant kontakt venligst support helpdesk: tlf.: +45 3392 9190 (hverdage fra 9:00-12:00), e-mail: support.e-grant@ufm.dk. Du kan også finde svar på FAQ-siden:

Senest opdateret 27. maj 2020