Gå til indhold

Medicin uden bivirkninger

I de næste årtier vil der med stor sandsynlighed ske en revolution i vores evne til at behandle sygdomme. Et af de store fremskridt forventes at blive udvikling af medicin, der kun rammer kroppens syge celler uden at påvirke kroppens raske celler.

Indsendt af

Danmarks Tekniske Universitet

Resumé

I de næste årtier vil der med stor sandsynlighed ske en revolution i vores evne til at behandle sygdomme. Et af de store fremskridt forventes at blive udvikling af medicin, der kun rammer kroppens syge celler uden at påvirke kroppens raske celler. Medicins påvirkning af kroppens raske celler er årsagen til de alvorlige bivirkninger, vi oplever ved behandling af mange sygdomme som f.eks. kræft, gigt og lidelser associeret med vores centralnervesystem. Derudover forventes ny teknologi at kunne skabe store fremskridt, så en patient får den rigtige medicin i den rette dosis på det rigtige tidspunkt, dvs. medicinen justeres til den enkelte patient. Innovationsområdet ”Medicin uden bivirkninger” skal sikre Danmark en central placering i en ny teknologisk revolution inden for sundhed.

Udfordring og muligheder

I Danmark bruger vi mere end 10 % af vores BNP på sundhedssektoren. Hvis vi ikke finder nye løsninger vil dette tal stige kraftigt de næste 30 år, hvilket skyldes af en større del af befolkningen vil være over 60 år - en gruppe som mere end halvdelen af vores behandlingsomkostninger går til. Derudover har samfundet behov for, at vi er væsentligt længere på arbejdsmarkedet. Der er således nødvendigt at gøre vores behandlingsformer bedre, hurtigere og billigere. Dette behov er delt med resten af den vestlige verden.

Vores forståelse af de sygdomme, der rammer mennesker, er ændret markant de sidste 20 år. Specielt har kortlægningen af menneskets genom, forståelsen af molekylærbiologiske processer, herunder immunforsvaret og virus infektions-processer, samt de generelle teknologiske fremskridt været centrale faktorer i denne udvikling. Dette har dog kun i begrænset omfang resulteret i væsentligt bedre behandling af en lang række alvorlige sygdomme, hvilket dog kan forventes at ændre sig de kommende år. Meget af den medicin, der bliver udviklet, er imidlertid så dyr, at samfundet vil få svært ved at tilbyde deres borgere de behandlinger, der er mulige, et problem der kan forventes at blive værre i fremtiden. Denne udvikling nødvendiggør, at vi i meget højere grad er i stand til at give den enkelte patient den rigtige behandling fra starten og kun bruge den mængde medicin, som er nødvendig. Dette skal blandt andet sikre, at medicinens bivirkninger begrænses, så patienten kan fungere/arbejde og derved bidrage til samfundet.

Bivirkninger af medicin har overordnet 3 årsager:

  1. at medicinen ikke kun rammer de syge celler,
  2. at patienten får forkert medicin,
  3. at patienten overdoseres.

Forskning har i dag skabt forståelse for, at hver enkelt patient har særlige behov og at behandlingens hidtidige fokus på patienten ud fra en gennemsnitsmodel giver store problemer. Denne forståelse har sammen med store teknologiske fremskridt i diagnostiske metoder startet en ny æra, hvor forskere tænker terapi og diagnostik sammen, hvilket giver enorme innovationsmuligheder. Derudover er vi for alvor begyndt at se de første lovende eksempler på, hvordan man ved ”drug delivery” teknologi kan ramme kroppens syge celler og skåne de raske celler.

Vi påbegynder således en ny æra, hvor behandling af sygdom vil ændres væsentligt med udviklingen af:

  1. nye biomaterialer der med stor præcision kan føre lægemiddelstoffer frem til syge celler
  2. diagnostisk teknologi der vil muliggøre af den enkelte patient får den rigtige medicin i den rigtige dosis på det rigtige tidspunkt,
  3. udvikling af medicoteknologi der i patientens eget hjem kan integrere måling af patientens tilstand med dosering af medicin og derved undgås fejldosering i hjemmet (herunder også telemedicin).

Væsentligt er det, at denne udvikling skaber nye udfordringer, da det kræver forskning og innovation på tværs af de fagområder, der ikke traditionelt samarbejder, og helt nye innovationsmiljøer skal frembringes for at sikre succes.

Målsætning

Områderne: Drug delivery, ”companion diagnostics”, ”image guided therapy”, og telemedicin er allerede centrale i danske virksomheders forskning og udviklingsprogrammer. Dette er helt fra små SME’er til vores største farmaceutiske virksomheder. I dag er ”compliance” og rigtig medicinering lige så store konkurrenceparametre for medicinalindustrien som udvikling af deciderede nye lægemidler, hvilket den succes, som Novo Nordisk nyder i disse år, er et meget præcist eksempel på. Danmarks virksomheder efterspørger ny forskning og ny teknologi indenfor disse områder og bidrager i høj grad selv til udviklingen. Målsætningen må derfor være at styrke danske virksomheds konkurrenceevne igennem ny innovation og desuden at danne grundlaget for en række nye danske virksomheder.

Innovationsbehov

Vi har de nødvendige forskningsmiljøer både på universiter, hospitaler og i virksomheder inden for området, og har mulighed for at skabe unikke innovationsmiljøer. Dette skal ske ved at styrke det tværfaglige samarbejde i nye grænseflader, fagligt så vel som imellem offentlige og private interessenter. Herunder sikres blandt andet den nødvendige videnspredning imellem fagfelter, der skal danne grundlag for nye opfindelser. En øget innovationsindsats skal sikre samarbejde og vil give virksomheder mulighed for i højere grad at opfinde/producere cutting-edge løsninger til sundhedssektoren internationalt. Vi har i Danmark både SME´er og store virksomheder, der kan understøtte og videreudvikle teknologi, der skabes på universiteter, og har desuden opbygget en tradition for opstart af nye virksomheder baseret på innovative produkter i biotech/medicotech.

De danske forudsætninger

Nødvendigheden af samarbejde i nye tværfaglige grænseflader er en forudsætningen for kommerciel succes inden for området og nye innovationsmiljøer skal skabes, der kan udnytte og udvikle det enorme potentiale. Dette er helt centralt for at omsætte de forskningsresultater, der allerede skabes til kommerciel værdi. Vi har i Danmark stor tradition for at arbejde tværfagligt, og vi har stærke aktører i DK på universiteter, hospitaler og virksomheder inden for de nødvendige områder. Den farmaceutiske industri er sammen med medicoindustrien i dag Danmarks vigtigste, hvilket sammen med eksisterende offentlig forskning i området, gør at Danmarks største innovationspotentiale ligger her. Vi har forudsætningerne for at styrke vores position som et af de førende lande i verden i et område med enormt kommercielt potentiale.

Effekter og potentialer

De målbare effekter for det foreslåede innovationsområde vil være styrket konkurrenceevne for eksisterende virksomheder samt skabelsen af kommerciel værdi af offentlig forskning via opstart af nye virksomheder, hvilket vil give øget beskæftigelse i Danmark vigtigste industri. Dertil kommer øget velfærd via bedre behandling af sygdomme samt reducering af omkostninger ved sygdom (mindre tab af arbejdsevne) og behandling (præcis og hurtigere behandling). 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013