Gå til indhold

Digitale løsninger til personlig sundhedsfremme

Det har vist sig, at inden for de seneste år har den digitale udvikling åbnet op for løsningsmodeller, som gør det velegnet at skabe en kommunikationsform, som kan hjælpe det enkelte individ til en sundere livsstil.

Indsendt af

Kræftens Bekæmpelse

Resumé

Det har vist sig, at inden for de seneste år har den digitale udvikling åbnet op for løsningsmodeller, som gør det velegnet at skabe en kommunikationsform, som kan hjælpe det enkelte individ til en sundere livsstil. Resultaterne er ofte lige så gode, som de nuværende metoder ved personlige samtaler eller gruppeforløb. De digitale løsninger er samtidigt betydelig billigere, og man når mange flere personer og bredere målgrupper.
På samme måde kan den nye teknologi også bruges til tekniske løsninger, som gør det lettere at gennemføre en sundere livsstil eller hjælpe den enkelte i hverdagen til sundere valg.
Ved samarbejde mellem virksomheder, sundhedsorganisationer og universiteter vil det være muligt for Danmark, at blive en vigtig spiller på udvikling og løsning af de digitale løsninger, og dermed skabe muligheden for en markedsandel på verdensplan.

Udfordring og muligheder

KRAM-faktorerne og andre livsstilssygdomme er de faktorer, der har størst betydning for gennemsnitslevealderen, hvorfor enhver tiltag, der har dokumenteret effekt, vil give flere og bedre leveår.
Løsninger, der er brugbare, bygger på et videnskabeligt teorigrundlag og er effektevalueret, kræver et samarbejde mellem virksomheder, sundhedsorganisationer og universiteter. Den enkelte virksomhed kan ikke løse dette.
De løsninger, der vil skabes, kan også have positiv effekt på kommunernes og landets forbrug af økonomi til varetagelse af sygdom og hvad der heraf følger.
Ser vi uden for Danmarks grænser, så vil digitale løsninger med sundhedsfremmende effekt også kunne anvendes af lande, der allerede nu har en veludviklet digital infrastruktur - også de nye udviklingslande, som Kina og Brasilien. Simple løsninger f.eks. over mobiltelefoner kan også bruges i mindre udviklede lande.

Målsætning

Dannelse af et netværk mellem virksomheder, sundhedsorganisationer og universiteter til udvikling af løsninger, dannelse af partnerskaber og vidensudveksling. Netværk, der har ført til udvikling af løsninger, som kan anvendes til eksport.
Optimere effekten af løsningerne, så de har mindst samme effekt som andre ikke digitale løsninger, når flere personer samt er billigere end eksisterende løsninger.
Inden for 5 år lave digitale løsninger med ovenstående effekt på mindst KRAM-faktorerne og andre relevante sundhedsfaktorer for digitale moduler.
Opstille et standardiseret evalueringssystem, så det er muligt at sammenligne effekten fra forskellige løsninger.

Innovationsbehov

Der vil være behov for følgende:

Forskning og udvikling

Samarbejde mellem forskningsenheder, sundhedsorganisationer og virksomheder i udvikling af løsninger bygget på videnskabelige metoder, og anvende de digitale formidlingskanaler, der er bedst til formålet, samt opstille evalueringsmodeller i forhold til effekt og implementering af løsningerne.

Videnspredning/formidling

En systematisk indsamling af den eksisterende viden og den viden, der udvikles i arbejdet med løsninger. Den indsamlede viden skal formidles i netværket, til dem der arbejder med løsningerne.

Igangsættelse, projekter og koordinering

Der skal igangsættes og koordineres projekter, der fører til nye løsninger og forbedringer. Dette gøres ud fra den eksisterende viden og erfaring, der bliver indsamlet i netværket. Et partnerskab, der arbejder med en udviklingsopgave, skal kunne trække på den fælles viden og kunne få hjælp til koordinering af processen.

Implementering og udvikling af marked

Der skal opstilles modeller til implementering, som indeholder hjælp til at komme ind på markedet, især på udenlandske markeder. Fælles fremstød i markedsføring og salg.

De danske forudsætninger

På nuværende tidspunkt findes der allerede en del virksomheder, universiteter og sundhedsorganisationer, der har arbejdet med digitale løsninger til sundhedsfremme, men løsningerne er ofte ikke bygget på videnskabeligt grundlag eller blevet effektevalueret.
I Danmark findes der et veludviklet netværk af digitale kommunikationsveje og der er et meget bredt brug af disse i befolkningen. Derfor vil Danmark være et velafgrænset forsøgs- og udviklingsområde til løsninger, der kan anvendes i resten af verden.

Effekter og potentialer

De opstillede partnerskaber mellem virksomheder, sundhedsorganisationer og universiteter skal føre til henholdsvis produktudvikling, der kan eksporteres ved salg af færdige løsninger eller knowhow.
Netværket og projekter i partnerskaberne skal gøre Danmark til det land, der i hele verden er førende inden for digitale løsninger til sundhedsfremme hos den enkelte person.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013