Gå til indhold

Udvikling af selvstændige botilbud

Hvordan kan vi designe botilbud til mennesker med handicap, der på den mest optimale måde forener borgerens selvbestemmelse med en omkostningseffektiv driftsøkonomi?

Indsendt af

Social- og Integrationsministeriet

Resumé

Hvordan kan vi designe botilbud til mennesker med handicap, der på den mest optimale måde forener borgerens selvbestemmelse med en omkostningseffektiv driftsøkonomi?

Udfordring og muligheder

Udfordringen er at skabe fremtidens bolig, som kan levere en omkostningseffektiv støtte af høj faglig kvalitet uden at gå på kompromis med borgerens frie valg og selvbestemmelse. Danmark har en lang tradition for at skabe produkter, der forener design og funktionalitet – dette kan muligvis ekstenderes til også at inddrage servicedesign og -innovation.

Målsætning

En konkret målsætning vil være at sammensætte nye mere fleksible og effektive bolig- og serviceformer, som skaber mere velfærd for den enkelte borger på en bedre og billigere måde.

Innovationsbehov

Der er dels behov for at adressere udformningen og udviklingen af eksisterende handicapegnede boliger, dels i højere grad at sammentænke disse med den almene boligmasse med henblik på at skabe et inkluderende byrum. Samtidig er der behov for udviklingen af nye æstetiske og funktionelle standarder for handicapvenlige bolig- og byrum.

Forudsætninger

Forudsætningerne er nye partnerskaber mellem aktører inden for arkitektur, ingeniørkunst, design og velfærdsteknologi i tæt samarbejde med erhvervsliv og den danske handicapbevægelse. Her kan man inddrage en bredtfavnende international viden og erfaringer med urban design og geography of disability.

Effekter og potentialer

Potentialet er øget inklusion og deltagelse blandt mennesker med handicap, jf. intentionerne i FN’s handicapkonvention. Større livskvalitet blandt mennesker med handicap og mere omkostningseffektive serviceydelser.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013