Gå til indhold

Velfærdsteknologi og hjælpemidler

Forskning og viden om barrierer for implementering af velfærdsteknologi: hvad får vi ud af teknisk innovation og udvikling på området, når paletten af løsninger ikke benyttes i større omfang? Teknologisk målsætning bør kombineres med den borgernære inddragelse og helhedsmæssige forståelse af området

Indsendt af

Social- og Integrationsministeriet

Resumé

Forskning og viden om barrierer for implementering af velfærdsteknologi: hvad får vi ud af teknisk innovation og udvikling på området, når paletten af løsninger ikke benyttes i større omfang? Teknologisk målsætning bør kombineres med den borgernære inddragelse og helhedsmæssige forståelse af området.

Udfordring og muligheder

Der har i mange år eksisteret diverse smart home løsninger, men implementeringen er gået særdeles langsomt. Der er muligheder for at booste hele sektoren ved fokus på inddragelse af borgere i løsningerne samt mere selvstændig livsførelse og integritet, hvis barrierer for implementering mv identificeres og nedbrydes. Det borgernære valg stoppes ofte af kompliceret bureaukrati og visitation, godkendelser mv.

Målsætning

En almengørelse af velfærdsteknologien, så den ikke bliver noget ”særligt” til ”særlige” målgrupper. At de vestlige samfund generelt bliver ældre – og fortsat vil have selvstændighed – giver muligheder for klar vækst på området.

Innovationsbehov

Der er behov for at designe måder at implementere hjælpemidler og velfærdsteknologi på, som er mere involverende og fleksible, og som giver incitament til samarbejde og synergi mellem sektorer (fx social og sundhed).

Forudsætninger

Danmark har et godt udgangspunkt i Socialstyrelsen ang. velfærdsteknologi og hjælpemidler, samt progressive udviklende virksomheder. Vi har også gode uddannelsesmæssige forudsætninger, både i forhold til den tekniske del, men også den mere pædagogiske/etnografiske forståelsesramme af området. Hvordan optimere trekanten borger med behov, bevilger samt producent?

Effekter og potentialer

Stort potentiale for effekt på mellemlang og lang sigt, både i forhold til vækst samt livskvalitet, offentlige-private samarbejdsflader og kompetenceløft i praksissektoren.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013