Gå til indhold

Myndighedssamarbejde om de maritime uddannelser

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Søfartsstyrelsen har indgået en samarbejdsaftale om arbejdsdeling og samarbejde i forhold til de maritime uddannelser.

Samarbejdsaftalen beskriver ansvarsfordeling og processerne for samarbejdet om myndighedsansvaret for de maritime uddannelser mellem styrelserne. Overordnet fastslår aftalen, at det er vigtigt med tæt kommunikation og videndeling om relevante emner for de maritime uddannelser. Samarbejdsaftalen beskriver endvidere de konkrete opgaver, som udføres i relation til de maritime uddannelser.

Uddannelses- og Forskningssytrelsen har bl.a. ansvaret for:

  • Lov om maritime uddannelser med tilhørende uddannelsesbekendtgørelser, uddannelsesplaner og uddannelsesbøger.
  • De maritime uddannelsesinstitutioner og tilsyn hertil.
  • Rektorkollegiet for de maritime uddannelser.
  • Uddannelsesrådet for de maritime uddannelser.
  • Praktikpladstilskud til rederier samt uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser.

Søfartsstyrelsen har bl.a. ansvaret for:

  • At varetage Danmarks repræsentation i FN’s internationale søfartsorganisation IMO.
  • At påse, at STCW-konventionens minimumskrav til kvalitetsstyring, uddannelsernes indhold, udstyrskrav og lærerkvalifikationer er opfyldte, før der kan udstedes sønæringsbeviser.
  • Tilsyn og krav til kortvarige maritime kurser som kursus i passagerskibssikkerhed, sygdomsbehandler, arbejdsmiljø eller som sikringsofficer.
  • Kvalifikationskravene til fritidssejlere og til dykkeruddannelser og kvalifikationskrav for at kokke kan gøre tjeneste som skibskok.

* Det skal bemærkes, at UFS, da samarbejdsaftalen blev indgået var opdelt i to styrelser, hvorfor det fremgår i den vedlagte aftale.

Kontakt

Pernille Trojahn Kristiansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 37
Email: petk@ufm.dk
Anne Kamper
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 02
Email: anka@ufm.dk
Thomas Bertelsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 71
Email: tbd@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 24. februar 2022