Gå til indhold

Maritime uddannelsesinstitutioner

De maritime uddannelsesinstitutioner udbyder uddannelser inden for det maritime område.

Der er ni maritime uddannelsesinstitutioner:

De maritime uddannelsesinstitutioner er statsfinansierede selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen fører tilsyn med de maritime uddannelsesinstitutioner for at sikre, at de søfarende uddannes i overensstemmelse med nationale og internationale forskrifter, herunder STCW-konventionen.

Uddannelser ved de maritime uddannelsesinstitutioner

Der udbydes forskellige typer af uddannelser ved de maritime uddannelsesinstitutioner. Der udbydes professionsbacheloruddannelser til maskinmester, skibsofficer og skibsfører.

Desuden udbydes et antal kortere uddannelser herunder den Grundlæggende Maritime Uddannelse (GMU) til skibsassistent og kystskipper. Derudover udbydes uddannelserne til skibsfører uden gymnasialt adgangskrav, skibsmaskinist og skibskok samt sætteskipper, fiskeskipper og erhvervsfisker.

Der udbydes to gymnasiale uddannelsesforløb, HF-søfart og Maritim STX.

Endelig er det muligt at tage uddannelsen GMU/ubefaren skibsassistent på de to skoleskibe Skoleskibet Danmark Georg Stage. Uddannelserne omfatter praktik til søs og for maskinmesteruddannelsens vedkommende også praktik på land.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. juni 2024