Gå til indhold

Kvalitetssikring af maritime uddannelser

De maritime uddannelsesinstitutioner skal ifølge reglerne i den internationale konvention om standarder for uddannelse, certificering og vagthold for søfarende (STCW-konventionen) leve op til specifikke krav til kvalitetssikring af maritime uddannelser.

De maritime uddannelsesinstitutioner gennemfører maritime evalueringer med uafhængige, eksterne ekspertpaneler. Se de danske regler i bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring af maritime uddannelser her.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen fører i samarbejde med Søfartsstyrelsen tilsyn med institutionernes afrapportering på de eksterne evalueringer. Hent styrelsens afrapporteringsskema her.

Læs mere om det danske akkrediteringssystem her.

Handlinger tilknyttet webside

Kontakt

Pernille Trojahn Kristiansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 37
Email: petk@ufm.dk
Senest opdateret 18. oktober 2022