Gå til indhold

Akkreditering

Institutionsakkreditering er en ekstern kvalitetssikring af uddannelsesinstitutionerne. Akkreditering har til formål at styrke uddannelsesinstitutionernes arbejde med at udvikle uddannelser med stadigt højere faglig kvalitet og relevans.

Akkreditering af de videregående uddannelser har fokus på akkreditering af institutioner. Med institutionsakkreditering er det op til institutionerne selv at fastsætte det system, der bedst sikrer og udvikler kvaliteten og relevansen af deres uddannelser. Fokus for akkrediteringen er, om uddannelsesinstitutionens kvalitetsarbejde er systematisk og velfungerende i praksis.

Institutionsakkreditering

Universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, kunstneriske og maritime uddannelsesinstitutioner skal institutionsakkrediteres. Danmarks Akkrediteringsinstitution gennemfører processen med akkreditering af institutioner og uddannelser.

På uddannelsesinstitutioner, der har fået afslag på institutionsakkreditering eller som endnu ikke har påbegyndt akkrediteringsprocessen, skal eksisterende uddannelser og udbud fortsat akkrediteres enkeltvis. Uddannelsesakkreditering baseres på en faglig helhedsvurdering af en uddannelse og dens opfyldelse af Akkrediteringsbekendtgørelsens kriterier.

Afgørelser om akkreditering

Afgørelser om akkreditering foretages af Akkrediteringsrådet, der er et uafhængigt råd. Rådets afgørelser er tilgængelige på rådets hjemmeside:

Kontakt

Camilla Badse
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 16
Email: cba@ufm.dk
Kevin Gønge
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 51
Email: kevg@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 24. januar 2023