Gå til indhold

Nyt om Internationale Uddannelsesprogrammer - Januar 2023

Få hjælp til arbejdet med ansøgninger til Erasmus+, når vi afholder skriveseminar eller spørgetime, og læs om muligheder for at søge tilskud via 'Jean Monnet' og hente inspiration med hjem fra spændende arrangementer i Europa.

Samarbejdsprojekter

Hjælp til ansøgning om internationale samarbejdsprojekter i Erasmus+

Overvejer du at søge midler til et internationalt samarbejdsprojekt via Erasmus+? Så kan du få hjælp til ansøgningsprocessen, når Uddannelses- og Forskningsstyrelsen afholder skriveseminar forud for ansøgningsfristen for de såkaldte Small-scale Partnerships og Cooperation Partnerships. Det sker torsdag den 2. marts kl. 10.00–15.00 hos Erhvervshus Sjælland i Sorø. Skriveseminaret henvender sig til ungdomsarbejdere, skoleledere, projektkoordinatorer, undervisere og andre, der påtænker at indsende en ansøgning.

Spørgetime
Spørgetime for ansøgere til mobilitetsprojekter i Erasmus+ Ungdom

Arbejder du med unge og ikke-formel læring? Og vil du søge midler til nogle af de spændende muligheder, som Erasmus+ byder på inden for ungdomsområdet? Så kan du stille spørgsmål om stort og småt til ansøgningsprocessen, når Uddannelses- og Forskningsstyrelsen holder en online-spørgetime den 9. februar kl. 14.30-15.30.

FGU Midt og Østsjælland

FGU-elever henter energi, faglighed og selvtillid i udlandet

”Dannelsesrejser har altid været og er fortsat en vigtig uddannelsesmarkør", siger direktør for det Erasmus+-akkrediterede FGU Midt- og Østsjælland Jesper Madsen. Og udlandsophold er et særligt tiltrængt tilbud for netop hans elevgruppe. Studieturen i gymnasiet sikrer en første dannelsesrejse for mange unge, men de færreste FGU-elever har gået i gymnasiet. Og hvis de har, har de ikke nødvendigvis haft råd til at tage med på studieturen, vurderer Jesper Madsen. 

Jean Monnet 

Søg tilskud til undervisning om EU via Jean Monnet

Skoler, gymnasier og erhvervsskoler kan søge tilskud via Erasmus+ til 'Jean Monnet-aktioner'. Formålet er at give lærere mulighed for at undervise om EU og EU-relaterede emner for derigennem at styrke EU-kompetencer i skolerne og fremme et aktivt europæisk medborgerskab og EU's grundlæggende værdier. Midler ansøges direkte hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA) gennem en elektronisk formular. Ansøgningsfrist: 14. februar 2023 kl. 17.00.

Bæredygtighed
Seminar om uddannelse for bæredygtig udvikling

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen inviterer til et tematisk seminar med fokus på, hvordan man kan integrere temaer som bæredygtighed, klimaforandringer og den grønne omstilling i pædagogiske og undervisningsmæssige aktiviteter. Seminaret bliver afviklet i Odense den 2.-4. maj og er for dig, der enten er lærer eller leder samt for pædagogisk personale fra dagtilbud eller grundskoler. Ansøgningsfrist: 5. marts 2023.

Finland seminar
Europæisk seminar: Digital læring i inkluderende undervisning

Arbejder du på grundskoleområdet, og søger du ny viden, idéer, metoder og motivation til at arbejde med inkluderende læring ved hjælp af informations- og kommunikationsteknologi? Så kan du ansøge om deltagelse i et seminar, som afholdes af det finske kontor for Erasmus+ for speciallærere, klasselærere, faglærere og skoleledere. Seminaret bliver afviklet i Mikkeli i Finland den 18.-21. april. Ansøgningsfrist: 3. februar 2023.

Bonn 
Europæisk konference: Grønne og digitale skoler med hjælp fra Erasmus+

I lyset af de stigende klimaforandringer og digitaliseringstempoet står nutidens skoler over for store udfordringer. Derfor inviterer det tyske kontor for Erasmus+ til konference om, hvordan Erasmus+-projekter kan være med til at imødegå udfordringerne. Konferencen bliver afviklet den 3.-5. maj i Bonn og henvender sig til dig, der enten arbejder inden for grundskole- gymnasie- eller erhvervsuddannelsesområdet eller er ansat på en læreruddannelse. Ansøgningsfrist: 15. feb. 2023.

Globus-pulje

Søg støtte til internationalt samarbejde via GLOBUS-puljen

GLOBUS-puljen, der er finansieret af Udenrigsministeriet, støtter samarbejde mellem danske uddannelsesinstitutioner og partnere i udviklingslande. Projekter kan omfatte uddannelsesudveksling eller såkaldte cirkulære projekter. Formålet er at engagere danskere under uddannelse i udviklingssamarbejde og Verdensmålene. GLOBUS kan søges af aktører fra hele den danske uddannelsessektor, og næste ansøgningsfrist er 1. marts 2023. Bemærk, at det er muligt at samtænke GLOBUS-projekter med både OPU-ordningen og bevillinger fra Erasmus+.

Lektoratsordningen

Ledig stilling som dansk lektor på tysk universitet

Vil du undervise i dansk sprog og kultur på et udenlandsk universitet? Så er chancen der nu for at søge en stilling under Lektoratsordningen på Albert-Ludwigs-Universität i Freiburg. Ansøgningsfrist: 1. februar 2023 kl. 12.00.

Euroguidance Insight 2023
Hold dig opdateret på vejledningsområdet via Euroguidance Insight

Arbejder du med vejledning? Så kan du dykke ned i en ny udgave af Euroguidance Insight - et fælleseuropæisk nyhedsbrev for vejledere. Temanummeret 'Transnational Cooperation in Guidance’ fremhæver eksempler på tværnationalt samarbejde inden for vejledning og skitserer Euroguidances historie i anledning af netværkets 30-års jubilæum.


Fotos: 1+4: Europa-Kommissionen, 2+4: IStock, 3: FGU Midt- og Østsjælland, 6+7: Pexels, 8: Udenrigsministeriet, 9: UFS, 10: Euroguidance

Udsyn udsendes næste gang i slutningen af marts 2023

Har du ønsker eller gode idéer til indhold, er du velkommen til at sende en mail til Helle Thorbøl Møller på hemo@ufm.dk.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024