Gå til indhold

Jean Monnet-aktioner

Jean Monnet-aktionerne, der er en del af Erasmus+, giver tilskud til at styrke viden om og undervisning i EU-emner ved videregående uddannelsesinstitutioner samt skoler, ungdomsuddannelser og erhvervsskoler.
Kontakt
Therese Hyll Bruun
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 17
Email: thbr@ufm.dk

Acceptér marketing cookies for at se denne video.

Tillad venligst alle cookies for at se denne video.Video: Jean Monnet actionsEuropa-Kommissionen, 2022

Hvad er Jean Monnet-aktionerne?

Jean Monnet-aktionerne giver mulighed for at styrke kvaliteten af EU-studier, der omfatter studiet af Europa i sin helhed, men med særlig vægt på den europæiske integrationsproces. Dette omfatter også EU 's rolle i en globaliseret verden. Programmet har således også til formål  at fremme aktivt medborgerskab i Europa og en dialog mellem mennesker og kulturer.

Jean Monnet-aktionerne har siden 1989 givet tilskud til videregående uddannelsesinstitutioner og grupper af professorer og forskere fra hele verden, der specialiserer sig i EU-studier. Det overordnede mål er at styrke EU's rolle i Europa og resten af verden, blandt andet ved at øge viden om EU ved at højne kvaliteten af undervisning og forskning i EU-emner, skabe indsigt i EU's beslutningsprocesser og skabe dialog mellem den akademiske verden og samfundet.  

Som noget nyt kan skoler, grundskoler og erhvervsskoler fra programlande i Erasmus+ indgå i projekter, der opbygger skolernes kapacitet til at undervise i EU-relaterede emner. 

Hvilke aktiviteter støttes på videregående uddannelsesinstitutioner?

Jean Monnet-aktionerne i Erasmus+ giver mulighed for at opnå tilskud (op til 70-80 % af de faktiske udgifter) til:

Jean Monnet Modules

Undervisningsforløb om EU-emner, enten inden for et fagfelt eller på tværs. Der skal afholdes mindst 40 undervisningstimer pr. akademisk år. Bevillingen løber tre år og er en engangssum på maksimalt 30.000 EUR.

Jean Monnet Chairs

Oprettelse af en undervisningsstilling (f.eks. lektorat) med særligt fokus på EU-stof. Der skal afholdes mindst 90 undervisningstimer pr. akademisk år. Bevillingen løber tre år og er en engangssum på maksimalt 50.000 EUR.

Jean Monnet Centres of Excellence

Oprettelse af videnscentre med fokus på EU-studier, som kan samle ekspertviden på tværs af lande og skabe synergier mellem forskellige fagdiscipliner. På den måde kan centret blive et omdrejningspunkt for viden om EU. Bevillingen løber tre år og er på maksimalt 100.000 EUR. 

Jean Monnet Networks in Higher Education

Store netværk af videregående uddannelsesinstitutioner i hele verden, som kan indsamle, dele, diskutere og udbrede relevant forskning og undervisningsmateriale om EU. Der udvælges to netværk blandt ansøgerne i 2022:

  • Et netværk med fokus på interne EU-emner (tema 2022: Future of Europe). Bevillingen løber tre år og er på maksimalt 1 mio. EUR.  
  • Et netværk med fokus på EU's udenrigspolitiske rolle (tema 2022: Europe in the World). Bevillingen løber tre år og er på maksimalt 1,2 mio. EUR.

Hvilke aktiviteter støttes inden for skoler og erhvervsuddannelser?

Jean Monnet-aktionerne giver mulighed for at opnå tilskud (op til 80 % af de faktiske udgifter) til:

Jean Monnet Networks for schools and VET institutes

Undervisningsnetværk med fokus på EU-emner. Bevillingen løber tre år og er på maksimalt 300.000 EUR.

Jean Monnet Learning EU Initiatives

Undervisningsaktiviteter inden for særlige EU-emner. Bevillingen løber tre år og er på maksimalt 30.000 EUR.

Jean Monnet Teacher Training

Videregående uddannelsesinstitutioner eller udbydere af efterddannelse for lærere får støtte til at udvikle undervisningsforløb og aktiviteter om EU for lærere på grundskoler, ungdomsuddannelser og erhvervsskoler. Projektet løber tre år, og bevillingen er på maksimalt 300.000 EUR.

Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training

Et netværk af skoler eller erhvervsuddannelser (og/eller evt. videregående uddannelsesinstitutioner, som uddanner lærere) fra EU eller partnerlande går sammen om at etablere et netværk, der kan styrke undervisningen i EU-emner. F.eks. ved at skabe muligheder for samarbejde mellem lærere på tværs af lande om undervisning, udvikling af undervisningsplaner m.v. Projektet løber tre år, og bevillingen er på maksimalt 300.000 EUR.

Hvem kan søge?

Aktionerne med fokus på videregående uddannelser kan søges af videregående uddannelsesinstitutioner, som har et gyldigt Erasmus+ Charter for Higher Education, videregående uddannelsesinstitutioner i Erasmus+ partnerlande og offentlige og private organisationer.

Aktionerne, der er rettet mod grundskoler, ungdomsuddannelser og erhvervsskoler, kan søges af grundskoler, ungdomsuddannelser og erhvervsskoler i Erasmus+ programlande. Jean Monnet Teacher Trainings og Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training kan søges af videregående uddannelsesinstitutioner, som tilbyder læreruddannelser, og som har et gyldigt Erasmus+ Charter for Higher Education, samt organisationer som tilbyder efter- og videreuddannelse af lærere.

Hvor finder jeg mere information?

I forbindelse med ansøgningen anbefaler vi, at du nærlæser afsnittet 'Jean Monnet Actions' på s. 349-382 i den aktuelle programguide for Erasmus+. 

Læs mere om Jean Monnet på EACEAs hjemmeside:

Al vejledning og behandling af ansøgninger varetages af EACEA (European Education and Culture Executive Agency) i Bruxelles.. Kantakt: EACEA-EPLUS-JMD@ec.europa.eu

Ansøgningsfrist

Der ansøges om tilskud til et Jean Monnet-projekt hos EACEA (European Education and Culture Executive Agency) i Bruxelles.

Der er ingen aktuelle frister. 

Inspiration og dansk deltagelse i Jean Monnet-aktioner

Hent inspiration inden for grundskoler, gymnasier og erhvervsskoler

Du kan læse om erfaringer med deltagelse i Jean Monnet-aktioner fra kolleger i hele Europa og derigennem blive inspireret til at iværksætte egne projekter med støtte fra Jean Monnet-initiativet: 

Dansk deltagelse inden for videregående uddannelse

I 2021 er et dansk projekt blevet udvalgt. Projektet annonceres, når der er indgået kontrakt.

I 2020 har Oplysningsforbundet Demokrati i Europa (DEO) fået tilskud gennem Jean Monnet-programmet til projektet 'A new strategy for Europe', der med brug af rollespil vil vil have gymnasieelever til at forholde sig nuanceret og kritisk til EU.

Senest opdateret 28. juli 2022