Gå til indhold

Jean Monnet-aktioner

Jean Monnet-aktionerne, der er en del af Erasmus+, giver tilskud til at styrke viden om og undervisning i EU-emner ved videregående uddannelsesinstitutioner samt skoler, ungdomsuddannelser og erhvervsskoler.

Acceptér marketing cookies for at se denne video.

Tillad venligst alle cookies for at se denne video.Video: Jean Monnet actionsEuropa-Kommissionen, 2022

Hvad er Jean Monnet-aktionerne?

Jean Monnet-aktionerne har til formål at styrke undervisning i og viden om Den Europæiske Union og EU's institutioner. Jean Monnet aktioner bør fremme et aktivt europæisk medborgerskab og EU's grundlæggende værdier om respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne.

Jean Monnet-aktionerne har siden 1989 givet tilskud til videregående uddannelsesinstitutioner og grupper af professorer og forskere fra hele verden, der specialiserer sig i EU-studier. Det overordnede mål er at styrke EU's rolle i Europa og resten af verden, blandt andet ved at øge viden om EU ved at højne kvaliteten af undervisning og forskning i EU-emner, skabe indsigt i EU's beslutningsprocesser og skabe dialog mellem den akademiske verden og samfundet.  

Som noget nyt kan skoler, grundskoler og erhvervsskoler fra programlande i Erasmus+ indgå i projekter, der opbygger skolernes kapacitet til at undervise i EU-relaterede emner. 

Hvilke aktiviteter støttes på videregående uddannelsesinstitutioner?

Jean Monnet-aktionerne i Erasmus+ giver mulighed for at opnå tilskud de faktiske udgifter til:

Jean Monnet Modules

Undervisningsforløb om EU-emner, enten inden for et fagfelt eller på tværs. Der skal afholdes mindst 40 undervisningstimer pr. akademisk år. Bevillingen løber tre år og er en engangssum på maksimalt 30.000 EUR.

Jean Monnet Chairs

Oprettelse af en undervisningsstilling (f.eks. lektorat) med særligt fokus på EU-stof. Der skal afholdes mindst 90 undervisningstimer pr. akademisk år. Bevillingen løber tre år og er en engangssum på maksimalt 50.000 EUR.

Jean Monnet Centres of Excellence

Oprettelse af videnscentre med fokus på EU-studier, som kan samle ekspertviden på tværs af lande og skabe synergier mellem forskellige fagdiscipliner. På den måde kan centret blive et omdrejningspunkt for viden om EU. Bevillingen løber tre år og er på maksimalt 100.000 EUR. 

Jean Monnet Networks in Higher Education

Store netværk af videregående uddannelsesinstitutioner i hele verden, som kan indsamle, dele, diskutere og udbrede relevant forskning og undervisningsmateriale om EU. Der forventes tre netværk i 2023:

 • Et netværk med fokus på interne EU-emner. Tema i 2024:
  An economy that works for people. 
  Bevillingen løber tre år og er på maksimalt 1 mio. EUR.  
 • To netværk med fokus på EU's udenrigspolitiske rolle. Tema i 2024:
  EU-Latin America 
  EU-Africa. 
  Bevillingen løber tre år og er på maksimalt 1,2 mio. EUR.

Hvilke aktiviteter støttes inden for skoler og erhvervsuddannelser?

Jean Monnet-aktionerne giver mulighed for at opnå tilskud til de faktiske udgifter til:

Jean Monnet Networks for schools and VET institutes

Undervisningsnetværk med fokus på EU-emner. Bevillingen løber tre år og er på maksimalt 300.000 EUR.

Jean Monnet Learning EU Initiatives

Undervisningsaktiviteter inden for særlige EU-emner. Bevillingen løber tre år og er på maksimalt 30.000 EUR.

Jean Monnet Teacher Training

Videregående uddannelsesinstitutioner eller udbydere af efteruddannelse for lærere får støtte til at udvikle undervisningsforløb og aktiviteter om EU for lærere på grundskoler, ungdomsuddannelser og erhvervsskoler. Projektet løber tre år, og bevillingen er på maksimalt 300.000 EUR.

Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training

Et netværk af skoler eller erhvervsuddannelser (og/eller evt. videregående uddannelsesinstitutioner, som uddanner lærere) fra EU eller partnerlande går sammen om at etablere et netværk, der kan styrke undervisningen i EU-emner. F.eks. ved at skabe muligheder for samarbejde mellem lærere på tværs af lande om undervisning, udvikling af undervisningsplaner m.v. Projektet løber tre år, og bevillingen er på maksimalt 300.000 EUR.

Hvem kan søge?

Aktionerne med fokus på videregående uddannelser kan søges af videregående uddannelsesinstitutioner, som har et gyldigt Erasmus+ Charter for Higher Education, videregående uddannelsesinstitutioner i Erasmus+ partnerlande og offentlige og private organisationer.

Aktionerne, der er rettet mod grundskoler, ungdomsuddannelser og erhvervsskoler, kan søges af grundskoler, ungdomsuddannelser og erhvervsskoler i Erasmus+ programlande. Jean Monnet Teacher Trainings og Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training kan søges af videregående uddannelsesinstitutioner, som tilbyder læreruddannelser, og som har et gyldigt Erasmus+ Charter for Higher Education, samt organisationer som tilbyder efter- og videreuddannelse af lærere.

Hvor finder jeg mere information?

I forbindelse med ansøgningen anbefaler vi, at du nærlæser afsnittet 'Jean Monnet Actions' i den aktuelle programguide for Erasmus+. 

Læs mere om Jean Monnet på EACEAs hjemmeside:

Al vejledning og behandling af ansøgninger varetages af EACEA (European Education and Culture Executive Agency) i Bruxelles.. Kantakt: EACEA-EPLUS-JMD@ec.europa.eu

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist: 1. februar 2024 kl. 17.00.  Der er ingen aktuel frist. 

Der ansøges om tilskud til et Jean Monnet-projekt hos EACEA (European Education and Culture Executive Agency) i Bruxelles.

Inspiration og dansk deltagelse i Jean Monnet-aktioner

Hent inspiration inden for grundskoler, gymnasier og erhvervsskoler

Du kan læse om erfaringer med deltagelse i Jean Monnet-aktioner fra kolleger i hele Europa og derigennem blive inspireret til at iværksætte egne projekter med støtte fra Jean Monnet-initiativet: 

Dansk deltagelse i Jean Monnet

Danske uddannelsesinstitutioner og organisationer har deltager i forskellige typer af aktiviteter inden for Jean Monnet

I 2022 har Aarhus Kommune fået tilskud til projektet 'Extra EU classes in Primary Schools, og i både 2021 og 2020 har Oplysningsforbundet Demokrati i Europa (DEO) fået tilskud gennem Jean Monnet-programmet til henholdsvis projektet 'EU at School: Capacity Building for all Teachers' og 'A new strategy for Europe', der med brug af rollespil vil have gymnasieelever til at forholde sig nuanceret og kritisk til EU.

Kontakt

Therese Hyll Bruun
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 17
Email: thbr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 02. februar 2024

Afsendere