Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Professionshøjskoler

Professionshøjskoler

Læs om professionsbacheloruddannelser og om professionshøjskolerne, der udbyder professionsbacheloruddannelser og visse erhvervsakademi-, diplom- og videregående voksenuddannelser.

Institutionsøkonomi

Personale og censorer

VEU-trepartsaftale

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU)

Byg Oven På

Et initiativ, der skal løfte efter- og videre- uddannelse via tekniske og produktionsrettede akademiuddannelser for faglærte.

Senest opdateret 17. december 2015