Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Professionshøjskoler

Professionshøjskoler

Læs om professionsbacheloruddannelser og om professionshøjskolerne, der udbyder professionsbacheloruddannelser og visse erhvervsakademi-, diplom- og videregående voksenuddannelser.

Institutionsøkonomi

E-læring

Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemfører en kortlægning og analyse af e-læringsaktiviteter på de videregående uddannelser.

Byg Oven På

Et initiativ, der skal løfte efter- og videre- uddannelse via tekniske og produktionsrettede akademiuddannelser for faglærte.

Senest opdateret 17. december 2015