Gå til indhold

Professionshøjskoler

Professionshøjskolerne og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udbyder og udvikler praksisnære videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse på et internationalt fagligt niveau.
Kontakt
Pernille Trojahn Kristiansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 37
Email: petk@ufm.dk
Astrid Fogh Harboe
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 10
Email: afh@ufm.dk
Mai Sandby Hansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 66
Email: msah@ufm.dk
Trine Marie Melchior Madsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 83
Email: tmmm@ufm.dk

Professionshøjskolerne er etableret som selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning med vedtægter, der er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Besøg professionshøjskolernes hjemmesider:

Den overordnede, strategiske ledelse varetages af bestyrelsen.

Opgaven for professionshøjskolerne er at uddanne kvalificeret arbejdskraft til såvel den private som offentlige sektor, for eksempel ved at uddanne lærere, pædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udbyder og udvikler uddannelse inden for journalistik, kommunikation, grafisk design, medieproduktion, medieledelse og tilgrænsende uddannelsesområder.

Professionshøjskolerne og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udbyder professionsbacheloruddannelser samt visse erhvervsakademiuddannelser, diplomuddannelser og videregående voksenuddannelser.

Vision

Visionen er at udbyde langt flere praksisorienterede videregående uddannelser. Dette forudsætter styrkelse af såvel kvaliteten som kapaciteten i de videregående uddannelser.

En sådan vækst skal ske gennem styrkelse og udvikling af de eksisterende uddannelser samt udvikling af nye tiltag, der kan imødekomme fremtidens behov i såvel den offentlige sektor som på det private arbejdsmarked.

Målsætning

Den daværende undervisningsminister etablerede i august 2007 otte nye professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Professionshøjskolerne skal sammen med erhvervsakademierne sikre rammerne for stærke faglige miljøer og administrativt bæredygtige enheder, der skal medvirke til opfyldelsen af målsætningen om, at 60 % af en ungdomsårgang gennemfører en videregående uddannelse i 2020.

En professionshøjskole skal sikre, at uddannelsernes vidensgrundlag er karakteriseret ved professions- og udviklingsbasering, blandt andet gennem samarbejde med relevante forskningsinstitutioner.

En professionshøjskole skal også dække behovet for udbud af professionsbacheloruddannelser i sit dækningsområde – det kan være i en region eller dele af en region. Professionshøjskolerne har derfor pligt til at sikre uddannelsesforsyning i alle egne og skal samtidig fungere som regionale vidensinstitutioner, der har et tæt og stærkt samspil med regionale interessenter, herunder virksomheder, aftagere, regionale vækstfora mv.

Samarbejde med universiteter

Derudover skal en professionshøjskole også samarbejde strategisk og konkret med universiteter. Professionshøjskolen skal endvidere samarbejde med andre relevante forskningsmiljøer og med de erhverv og professioner, som en professionshøjskoles uddannelser retter sig imod.

Senest opdateret 14. august 2022