Det faglige niveau på studiet er hyppigste årsag til frafald

Et for højt eller lavt fagligt niveau er den grund, de studerende har nævnt flest gange som årsag til, at de falder fra deres studie. De studerende skal søge mere information, så de kan blive klogere på de enkelte uddannelser, inden de søger, mener uddannelses- og forskningsministeren.

07. marts 2018

45 procent af de frafaldne studerende angiver, at uddannelsens faglige niveau i nogen eller høj grad var medvirkende årsag til at afbryde studiet. Det er den hyppigste årsag, de studerende angiver i undersøgelsen, viser en spørgeskemaundersøgelse blandt frafaldne studerende, som Epinion har foretaget for Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Af de studerende, der har svaret, at uddannelsens faglige niveau i nogen eller høj grad havde betydning for at afbryde uddannelsen, har 81 procent af de studerende på universitetsuddannelserne angivet, at niveauet er for højt, mens 19 procent svarer, at det faglige niveau er for lavt.

For de studerende, der er faldet fra på professionshøjskoler og erhvervsakademier, svarer 55 procent og 51 procent, at niveauet er for højt, mens 45 procent og 49 procent svarer, at niveauet er for lavt.

I gennemsnit falder cirka hver sjette studerende fra deres uddannelse i løbet af første år. Det er alt for mange, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind, der opfordrer de unge til at søge mere viden om det studie, de søger ind på.

- Når så mange falder fra på grund af det faglige niveau, så har for mange valgt forkert. Om de er blevet overraskede over niveauet, efter de er begyndt på studiet, eller om det er, fordi de ikke havde undersøgt mulighederne grundigt, inden de begyndte, siger undersøgelsen ikke noget om. Men det understreger, hvor vigtigt det er, at de unge forbereder sig – bruger værktøjer som Uddannelseszoom, og taler med andre studerende, studievejledere eller for eksempel færdiguddannede, så man kan få et realistisk indtryk af, hvad man går ind til, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind. 

Frafald i Danmark handler i høj grad om studieskift. Omkring halvdelen af de studerende, der falder fra første studieår, er således i gang med en uddannelse året efter.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har fokus på uddannelsesvalg frem til ansøgningsfristen den 15. marts. Læs mere her:

Fakta om uddannelsesvalg:

  • Den 15. marts er der ansøgningsfrist for ansøgere, der søger om optagelse gennem kvote 2.
  • Den 5. juli er der frist for kvote 1-ansøgninger.
  • I vejledningsværktøjet Uddannelseszoom kan man sammenligne uddannelser på forskellige parametre. Der findes blandt andet oplysninger om ledighed, løn og frafald samt nuværende og tidligere studerendes vurdering af undervisere og uddannelsernes faglige og sociale miljø.
  • Ansøgere får svar på deres ansøgning den 28. juli.

* Obs! Opdateret notat 12. marts 2018: Note tilføjet om frafald fra de kunstneriske og maritime uddannelsesinstitutioner. /Webredaktionen


Yderligere oplysninger, kontakt:

Pressesekretær i Uddannelses- og Forskningsministeriet, Jakob Sejr Teichert: telefon 7231 9503 eller e-mail jte@ufm.dk

Senest opdateret 12. marts 2018