Optag - nyheder og pressemeddelelser

Viser 1-30 af 61 resultater
Flere er kommet ind på en videregående uddannelse
Publiceringsdato 25. juli 2019 65.714 unge får tilbudt en plads på en videregående uddannelse, det er 1 pct. flere end sidste år. Ministeren er især tilfreds med, at flere er kommet ind på sygeplejerskeuddannelsen. Hun opfordrer samtidig unge til at følge deres nysgerrighed - der er brug for hele mennesker på vores uddannelser.
88.754 har søgt ind på en videregående uddannelse
Publiceringsdato 05. juli 2019 Uddannelses- og forskningsministeren er rigtig glad for, at 88.754 har søgt ind på en videregående uddannelse. Hun havde håbet på, at endnu flere unge havde søgt ind på pædagog-, lærer- og sygeplejerskeuddannelserne og vil stille sig i spidsen for at gøre uddannelserne endnu mere attraktive.
Studieoptag: Tusindvis af drømme i opfyldelse
Publiceringsdato 27. juli 2018 64.943 unge får i morgen tilbudt en plads på en af landets videregående uddannelser. Tillykke - nu skal drømmen udleves, lyder beskeden fra Tommy Ahlers. Han opfordrer de unge til at følge deres nysgerrighed, pakke perfekthedskulturen væk, og udforske de mange muligheder, som en uddannelse giver.
Knap halvfems tusinde har søgt ind på en videregående uddannelse
Publiceringsdato 05. juli 2018 89.700 unge har søgt ind på en videregående uddannelse ved ansøgningsfristen. Flere unge vil være ingeniører og 17.752 ansøgere har søgt ind på STEM-uddannelser.
Flere unge vil læse en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse
Publiceringsdato 23. marts 2018 Flere ønsker i år at læse teknisk videnskab og naturvidenskab, viser søgningen til kvote 2 til de videregående uddannelser. Det er positivt, at søgningen til de områder igen stiger, siger uddannelses- og forskningsministeren.
52.891 har søgt ind på en videregående uddannelse via kvote 2
Publiceringsdato 15. marts 2018 52.891 ansøgere har i år ved fristens udløb søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse via kvote 2. Uddannelses- og forskningsministeren er glad for, at mange unge ønsker at dygtiggøre sig og tage en uddannelse.
Det faglige niveau på studiet er hyppigste årsag til frafald
Publiceringsdato 07. marts 2018 Et for højt eller lavt fagligt niveau er den grund, de studerende har nævnt flest gange som årsag til, at de falder fra deres studie. De studerende skal søge mere information, så de kan blive klogere på de enkelte uddannelser, inden de søger, mener uddannelses- og forskningsministeren.
65.165 optaget på en videregående uddannelse
Publiceringsdato 27. juli 2017 Flere unge er blevet optaget på uddannelser indenfor områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Årets optag vidner om ansvarlige valg både hos studerende og uddannelsesstederne, mener uddannelses- og forskningsministeren.
Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter
Publiceringsdato 06. juli 2017 Flere unge har søgt mod uddannelser, hvor der er mangel på arbejdskraft, for eksempel it-området. Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind glæder sig over, at de unge har lyttet til opfordringen om at tænke på muligheden for job, når studietiden er slut.
90.563 har søgt ind på en videregående uddannelse
Publiceringsdato 05. juli 2017 Ved fristens udløb har 90.563 søgt ind på en videregående uddannelse. Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig over, at unge har lyst og vilje til at dygtiggøre sig.
Unge har mindre tunnelsyn i uddannelsesvalget
Publiceringsdato 08. juni 2017 Unge søger et bredere udsnit af uddannelser, når de skal vælge uddannelse. Det er godt, at de unge er blevet mere fleksible, for vi har brug for dygtige folk inden for alle felter, understreger uddannelses- og forskningsministeren.
Unge søger i stor stil mod de tekniske uddannelser
Publiceringsdato 23. marts 2017 Mange flere unge end sidste år ønsker i år at læse til ingeniør, viser fordelingen af kvote 2-ansøgninger til de videregående uddannelser. Udviklingen tegner lyst for fremtidens arbejdsmarked, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.
Over 54.000 har søgt ind på en videregående uddannelse via kvote 2
Publiceringsdato 15. marts 2017 Helt præcist har 54.375 personer i år søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse via kvote 2, inden fristen udløb. Det er omtrent det samme niveau som sidste år, hvor 54.932 havde søgt ind 15. marts.
Ny aftale om dobbeltuddannelse giver flere muligheder for sporskifte
Publiceringsdato 31. januar 2017 Søren Pind præsenterer i dag en ny politisk aftale mellem V, K, LA, DF og S, der ændrer på den tidligere aftale om dobbeltuddannelse. Fremover får man mulighed for at tage en ny uddannelse, også på samme eller lavere niveau, hvis man i seks år har prøvet sin nuværende uddannelse af.
Optaget på de videregående uddannelser slår igen rekord
Publiceringsdato 29. juli 2016 66.439 unge er i år blevet optaget på de videregående uddannelser. Dermed slår optaget igen rekord. I alt er 1.138 flere personer kommet ind på uddannelserne. Udviklingen glæder uddannelses - og forskningsminister Ulla Tørnæs.
Uddannelser med gode jobudsigter hitter i 2016
Publiceringsdato 06. juli 2016 Markant flere ønsker at uddanne sig til ingeniør og folkeskolelærer. Det viser en opgørelse over søgningen til de videregående uddannelser. Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig over, at netop uddannelser med gode jobudsigter er favoritter hos de kommende studerende.
Rekordmange vil læse på en videregående uddannelse
Publiceringsdato 05. juli 2016 Hele 94.061 har i år søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse. Det er det højeste antal ansøgere nogensinde. Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs håber, at mange unge har søgt uddannelser, hvor der er gode muligheder for at få et job.
Unge føler sig ikke klædt på til uddannelsesvalg
Publiceringsdato 29. juni 2016 Når unge skal vælge uddannelse, føler halvdelen sig ikke klædt på til at kunne tage valget. Halvdelen af de unge spørger deres forældre til råds om uddannelse, men mange forældre føler sig heller ikke klædt på til at rådgive deres børn, viser ny undersøgelse.
Unge har ikke jobudsigter højt på uddannelseslisten
Publiceringsdato 29. juni 2016 Ny undersøgelse viser, at unge og forældre prioriterer faglig interesse og interessant arbejde højest, når unge skal vælge uddannelse. Kun hver tredje ung har jobudsigter med i top tre af prioriteter. Uddannelses- og forskningsministeren opfordrer til at følge hjertet og bruge hovedet i studievalget
Uddannelses- og Forskningsministeriet sætter spot på studievalget
Publiceringsdato 07. juni 2016 Uddannelse og et godt job er vigtigt – både for den enkelte og for samfundet. Der er mange områder, hvor vi i dag uddanner for få og mangler arbejdskraft. Derfor sætter ministeriet frem mod kvote 1-ansøgningen spot på en række uddannelser, der giver god mulighed for efterfølgende job.
Ingeniøruddannelserne er årets højdespringer i kvote 2-søgningen
Publiceringsdato 07. april 2016 Søgningen til ingeniøruddannelserne via kvote 2 har aldrig været større. Det viser den endelige opgørelse over forårets søgning via kvote 2. Det glæder uddannelses- og forskningsministeren, at flere vælger de tekniske uddannelser.
Næsten 55.000 har søgt en videregående uddannelse via kvote 2
Publiceringsdato 15. marts 2016 54.932 ansøgere har i år søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse via kvote 2. Uddannelses- og forskningsministeren opfordrer institutionerne til at indrette optaget, så de får de mest motiverede og bedst kvalificerede studerende ind på deres uddannelser.
Højere adgangskrav til læreruddannelsen giver resultater
Publiceringsdato 14. marts 2016 Ny evaluering viser, at optagelsessamtalerne til læreruddannelsen er med til at løfte det faglige niveau og reducere frafaldet på uddannelsen. Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig over fremskridt og opfordrer dygtige og engagerede unge til at søge ind på uddannelsen inden 15. marts.
Video: Dit uddannelsesvalg den 15. marts er et vigtigt valg
Publiceringsdato 10. marts 2016 Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs minder om, at ansøgningsfristen for kvote 2 ansøgere til de videregående uddannelser er på tirsdag den 15. marts. Uddannelsesvalget er et vigtigt valg, og ministeren opfordrer til, at man sætter sig ind i, hvilke uddannelsesmuligheder der er.
Flere optaget på uddannelser med gode jobmuligheder
Publiceringsdato 29. juli 2015 Årets optag viser især fremgang på uddannelser, der retter sig mod erhvervslivet. Uddannelses- og forskningsministeren er glad for de unges fokus på uddannelser med gode fremtidsudsigter på arbejdsmarkedet.
Offentliggørelse af årets adgangskvotienter skaber pres på ufm.dk
Publiceringsdato 29. juli 2015 Når adgangskvotienterne til de videregående uddannelser bliver offentliggjort, besøger tusindevis af håbefulde ansøgere Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside på samme tid. Ministeriets servere er gjort parate til det store pres.
Positive takter i unges valg af uddannelse
Publiceringsdato 06. juli 2015 Årets søgning til de videregående uddannelser var det højeste nogensinde. Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen hæfter sig særligt ved fremgangen for de tekniske uddannelser, at flere har søgt ind på erhvervsakademierne, og at læreruddannelsen igen er blevet populær.
Flere end nogensinde har søgt ind på en videregående uddannelse
Publiceringsdato 05. juli 2015 Søgningen til de videregående uddannelser når endnu en gang nye højder med over 90.000 ansøgere. Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen håber, at mange unge har søgt ind på uddannelser over hele landet, hvor der er gode udsigter til at få et job.
51.200 har søgt en videregående uddannelse gennem kvote 2
Publiceringsdato 15. marts 2015 Næsten 2.000 flere ansøgere end i 2014 har søgt om optagelse på en videregående uddannelse gennem kvote 2. Uddannelses- og forskningsministeren opfordrer alle uddannelser til at overveje nye optagelsesformer, så karaktergennemsnittet ikke er eneste adgangsbillet.
91.231 søgte ind. 64.397 blev optaget. 56 procent af dem er kvinder
Publiceringsdato 30. juli 2014 Læs alle tal og fakta om årets søgning og optag på de videregående uddannelser.