Optag - nyheder og pressemeddelelser

Viser 1-60 af 63 resultater
Over 56.000 har søgt ind via kvote 2
Publiceringsdato 22. marts 2020 56.688 har valgt at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2, inden ansøgningsfristen udløb i dag. Nedlukningen som følge af COVID-19 risikerer at skabe udfordringer i forhold til optagelsesprøver og samtaler, men der arbejdes hårdt for at finde holdbare løsninger.
Frist for kvote 2-ansøgninger bliver udsat en uge
Publiceringsdato 12. marts 2020 Uddannelses- og Forskningsministeriet har besluttet at udskyde fristen for at søge om optagelse på en videregående uddannelse via kvote 2 med en uge. Ny frist er søndag den 22. marts 2020 kl. 12.
Flere er kommet ind på en videregående uddannelse
Publiceringsdato 25. juli 2019 65.714 unge får tilbudt en plads på en videregående uddannelse, det er 1 pct. flere end sidste år. Ministeren er især tilfreds med, at flere er kommet ind på sygeplejerskeuddannelsen. Hun opfordrer samtidig unge til at følge deres nysgerrighed - der er brug for hele mennesker på vores uddannelser.
88.754 har søgt ind på en videregående uddannelse
Publiceringsdato 05. juli 2019 Uddannelses- og forskningsministeren er rigtig glad for, at 88.754 har søgt ind på en videregående uddannelse. Hun havde håbet på, at endnu flere unge havde søgt ind på pædagog-, lærer- og sygeplejerskeuddannelserne og vil stille sig i spidsen for at gøre uddannelserne endnu mere attraktive.
Studieoptag: Tusindvis af drømme i opfyldelse
Publiceringsdato 27. juli 2018 64.943 unge får i morgen tilbudt en plads på en af landets videregående uddannelser. Tillykke - nu skal drømmen udleves, lyder beskeden fra Tommy Ahlers. Han opfordrer de unge til at følge deres nysgerrighed, pakke perfekthedskulturen væk, og udforske de mange muligheder, som en uddannelse giver.
Knap halvfems tusinde har søgt ind på en videregående uddannelse
Publiceringsdato 05. juli 2018 89.700 unge har søgt ind på en videregående uddannelse ved ansøgningsfristen. Flere unge vil være ingeniører og 17.752 ansøgere har søgt ind på STEM-uddannelser.
Flere unge vil læse en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse
Publiceringsdato 23. marts 2018 Flere ønsker i år at læse teknisk videnskab og naturvidenskab, viser søgningen til kvote 2 til de videregående uddannelser. Det er positivt, at søgningen til de områder igen stiger, siger uddannelses- og forskningsministeren.
52.891 har søgt ind på en videregående uddannelse via kvote 2
Publiceringsdato 15. marts 2018 52.891 ansøgere har i år ved fristens udløb søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse via kvote 2. Uddannelses- og forskningsministeren er glad for, at mange unge ønsker at dygtiggøre sig og tage en uddannelse.
Det faglige niveau på studiet er hyppigste årsag til frafald
Publiceringsdato 07. marts 2018 Et for højt eller lavt fagligt niveau er den grund, de studerende har nævnt flest gange som årsag til, at de falder fra deres studie. De studerende skal søge mere information, så de kan blive klogere på de enkelte uddannelser, inden de søger, mener uddannelses- og forskningsministeren.
65.165 optaget på en videregående uddannelse
Publiceringsdato 27. juli 2017 Flere unge er blevet optaget på uddannelser indenfor områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Årets optag vidner om ansvarlige valg både hos studerende og uddannelsesstederne, mener uddannelses- og forskningsministeren.
Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter
Publiceringsdato 06. juli 2017 Flere unge har søgt mod uddannelser, hvor der er mangel på arbejdskraft, for eksempel it-området. Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind glæder sig over, at de unge har lyttet til opfordringen om at tænke på muligheden for job, når studietiden er slut.
90.563 har søgt ind på en videregående uddannelse
Publiceringsdato 05. juli 2017 Ved fristens udløb har 90.563 søgt ind på en videregående uddannelse. Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig over, at unge har lyst og vilje til at dygtiggøre sig.
Unge har mindre tunnelsyn i uddannelsesvalget
Publiceringsdato 08. juni 2017 Unge søger et bredere udsnit af uddannelser, når de skal vælge uddannelse. Det er godt, at de unge er blevet mere fleksible, for vi har brug for dygtige folk inden for alle felter, understreger uddannelses- og forskningsministeren.
Unge søger i stor stil mod de tekniske uddannelser
Publiceringsdato 23. marts 2017 Mange flere unge end sidste år ønsker i år at læse til ingeniør, viser fordelingen af kvote 2-ansøgninger til de videregående uddannelser. Udviklingen tegner lyst for fremtidens arbejdsmarked, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.
Over 54.000 har søgt ind på en videregående uddannelse via kvote 2
Publiceringsdato 15. marts 2017 Helt præcist har 54.375 personer i år søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse via kvote 2, inden fristen udløb. Det er omtrent det samme niveau som sidste år, hvor 54.932 havde søgt ind 15. marts.
Ny aftale om dobbeltuddannelse giver flere muligheder for sporskifte
Publiceringsdato 31. januar 2017 Søren Pind præsenterer i dag en ny politisk aftale mellem V, K, LA, DF og S, der ændrer på den tidligere aftale om dobbeltuddannelse. Fremover får man mulighed for at tage en ny uddannelse, også på samme eller lavere niveau, hvis man i seks år har prøvet sin nuværende uddannelse af.
Optaget på de videregående uddannelser slår igen rekord
Publiceringsdato 29. juli 2016 66.439 unge er i år blevet optaget på de videregående uddannelser. Dermed slår optaget igen rekord. I alt er 1.138 flere personer kommet ind på uddannelserne. Udviklingen glæder uddannelses - og forskningsminister Ulla Tørnæs.
Uddannelser med gode jobudsigter hitter i 2016
Publiceringsdato 06. juli 2016 Markant flere ønsker at uddanne sig til ingeniør og folkeskolelærer. Det viser en opgørelse over søgningen til de videregående uddannelser. Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig over, at netop uddannelser med gode jobudsigter er favoritter hos de kommende studerende.
Rekordmange vil læse på en videregående uddannelse
Publiceringsdato 05. juli 2016 Hele 94.061 har i år søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse. Det er det højeste antal ansøgere nogensinde. Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs håber, at mange unge har søgt uddannelser, hvor der er gode muligheder for at få et job.
Unge føler sig ikke klædt på til uddannelsesvalg
Publiceringsdato 29. juni 2016 Når unge skal vælge uddannelse, føler halvdelen sig ikke klædt på til at kunne tage valget. Halvdelen af de unge spørger deres forældre til råds om uddannelse, men mange forældre føler sig heller ikke klædt på til at rådgive deres børn, viser ny undersøgelse.
Unge har ikke jobudsigter højt på uddannelseslisten
Publiceringsdato 29. juni 2016 Ny undersøgelse viser, at unge og forældre prioriterer faglig interesse og interessant arbejde højest, når unge skal vælge uddannelse. Kun hver tredje ung har jobudsigter med i top tre af prioriteter. Uddannelses- og forskningsministeren opfordrer til at følge hjertet og bruge hovedet i studievalget
Uddannelses- og Forskningsministeriet sætter spot på studievalget
Publiceringsdato 07. juni 2016 Uddannelse og et godt job er vigtigt – både for den enkelte og for samfundet. Der er mange områder, hvor vi i dag uddanner for få og mangler arbejdskraft. Derfor sætter ministeriet frem mod kvote 1-ansøgningen spot på en række uddannelser, der giver god mulighed for efterfølgende job.
Ingeniøruddannelserne er årets højdespringer i kvote 2-søgningen
Publiceringsdato 07. april 2016 Søgningen til ingeniøruddannelserne via kvote 2 har aldrig været større. Det viser den endelige opgørelse over forårets søgning via kvote 2. Det glæder uddannelses- og forskningsministeren, at flere vælger de tekniske uddannelser.
Næsten 55.000 har søgt en videregående uddannelse via kvote 2
Publiceringsdato 15. marts 2016 54.932 ansøgere har i år søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse via kvote 2. Uddannelses- og forskningsministeren opfordrer institutionerne til at indrette optaget, så de får de mest motiverede og bedst kvalificerede studerende ind på deres uddannelser.
Højere adgangskrav til læreruddannelsen giver resultater
Publiceringsdato 14. marts 2016 Ny evaluering viser, at optagelsessamtalerne til læreruddannelsen er med til at løfte det faglige niveau og reducere frafaldet på uddannelsen. Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig over fremskridt og opfordrer dygtige og engagerede unge til at søge ind på uddannelsen inden 15. marts.
Video: Dit uddannelsesvalg den 15. marts er et vigtigt valg
Publiceringsdato 10. marts 2016 Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs minder om, at ansøgningsfristen for kvote 2 ansøgere til de videregående uddannelser er på tirsdag den 15. marts. Uddannelsesvalget er et vigtigt valg, og ministeren opfordrer til, at man sætter sig ind i, hvilke uddannelsesmuligheder der er.
Flere optaget på uddannelser med gode jobmuligheder
Publiceringsdato 29. juli 2015 Årets optag viser især fremgang på uddannelser, der retter sig mod erhvervslivet. Uddannelses- og forskningsministeren er glad for de unges fokus på uddannelser med gode fremtidsudsigter på arbejdsmarkedet.
Offentliggørelse af årets adgangskvotienter skaber pres på ufm.dk
Publiceringsdato 29. juli 2015 Når adgangskvotienterne til de videregående uddannelser bliver offentliggjort, besøger tusindevis af håbefulde ansøgere Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside på samme tid. Ministeriets servere er gjort parate til det store pres.
Positive takter i unges valg af uddannelse
Publiceringsdato 06. juli 2015 Årets søgning til de videregående uddannelser var det højeste nogensinde. Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen hæfter sig særligt ved fremgangen for de tekniske uddannelser, at flere har søgt ind på erhvervsakademierne, og at læreruddannelsen igen er blevet populær.
Flere end nogensinde har søgt ind på en videregående uddannelse
Publiceringsdato 05. juli 2015 Søgningen til de videregående uddannelser når endnu en gang nye højder med over 90.000 ansøgere. Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen håber, at mange unge har søgt ind på uddannelser over hele landet, hvor der er gode udsigter til at få et job.
51.200 har søgt en videregående uddannelse gennem kvote 2
Publiceringsdato 15. marts 2015 Næsten 2.000 flere ansøgere end i 2014 har søgt om optagelse på en videregående uddannelse gennem kvote 2. Uddannelses- og forskningsministeren opfordrer alle uddannelser til at overveje nye optagelsesformer, så karaktergennemsnittet ikke er eneste adgangsbillet.
91.231 søgte ind. 64.397 blev optaget. 56 procent af dem er kvinder
Publiceringsdato 30. juli 2014 Læs alle tal og fakta om årets søgning og optag på de videregående uddannelser.
Privatrettede uddannelser sikrer rekordoptag på de videregående uddannelser
Publiceringsdato 29. juli 2014 Mere end 64.000 får den 30. juli besked om, at de er optaget på en videregående uddannelse. Især erhvervsakademiuddannelserne opnår vækst i antal optagne og sikrer, at det samlede optag overstiger rekorden fra 2013.
Uddannelser rettet mod det private erhvervsliv stadigt mere populære
Publiceringsdato 06. juli 2014 Rekordmange har søgt ind på en videregående uddannelse i 2014. Det er især uddannelser rettet mod de private erhverv, der oplever stigende popularitet. Det er afgørende for Danmark, da flere uddannede i fremtiden skal finde job i private virksomheder, fastslår uddannelses- og forskningsministeren.
Rekordsøgning til de videregående uddannelser igen i år
Publiceringsdato 05. juli 2014 Søgningen til de videregående uddannelser slår endnu en gang rekord med over 91.000 ansøgere. Den store opgave er at sikre videregående uddannelser af højeste kvalitet, der fører til job, fastslår uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.
Næsten 50.000 har søgt en videregående uddannelse gennem kvote 2
Publiceringsdato 15. marts 2014 Der er i 2014 sket en lille stigning i antallet af ansøgere gennem kvote 2. Uddannelses- og forskningsministeren siger, at kvote 2 er en enestående mulighed for at sikre et godt match mellem studerende og de enkelte uddannelser.
Endeligt studieoptag i 2013 slår alle rekorder
Publiceringsdato 09. oktober 2013 Især uddannelser, der retter sig mod det private erhvervsliv, har optaget flere studerende i anden optagelsesrunde til de videregående uddannelser. Det samlede optag i 2013 slår alle tidligere rekorder.
Flere fra Region Sjælland på landets videregående uddannelser
Publiceringsdato 01. august 2013 De unge fra Region Sjælland vil fylde mere på de videregående uddannelser fra studiestart i år. Regionen leverer nemlig den største procentvise stigning af nye studerende til landets videregående uddannelser.
Region Nordjylland opnår den største stigning i optagne studerende
Publiceringsdato 31. juli 2013 I år bliver 10 procent flere studerende tilbudt en plads på en videregående uddannelse i Region Nordjylland end i 2012. Det er den største procentvise stigning blandt Danmarks fem regioner. Aalborg Universitet står desuden for den største stigning i optagne studerende af landets otte universiteter.
Alt om årets optag
Publiceringsdato 30. juli 2013 Erhvervsakademierne optager over 70 procent flere nye studerende i 2013 i forhold til 2005. I 2013 har 26 procent af de optagne på de videregående uddannelser netop afsluttet deres adgangsgivende eksamen, og på 60 procent af uddannelserne blev alle kvalificerede ansøgere optaget.
Færre optagne men højere gennemsnit på ny læreruddannelse
Publiceringsdato 30. juli 2013 Sammenlignet med sidste år er 26 procent færre blevet optaget på den ny læreruddannelse, men ni ud af ti optagne har nu læreruddannelsen som deres førsteprioritet, og andelen med adgangskvotient på mindst 7,0 er steget fra hver tredje til næsten hver anden nye studerende.
Rekordmange unge optaget på videregående uddannelser
Publiceringsdato 29. juli 2013 Flere unge end nogensinde tidligere får tirsdag besked om, at de er optaget på en videregående uddannelse. Uddannelsesinstitutionerne tilbyder plads til fire procent flere end i 2012, og den største vækst i optaget findes blandt de uddannelser, der er målrettet den private sektor.
Flere vælger erhvervsrettede uddannelser
Publiceringsdato 17. juli 2013 Rekord mange vil have en videregående uddannelse. De unge søger bredt og vælger i højere grad uddannelser, der retter sig mod det private arbejdsmarked. Det viser årets opgørelse af søgningstallene til de videregående uddannelser.
Stor søgning til velfærdsuddannelserne
Publiceringsdato 17. juli 2013 Interessen for de store velfærdsuddannelser til sygeplejerske, socialrådgiver og pædagog når nye højder. Det viser den samlede opgørelse af søgningen til de videregående uddannelser i 2013.
Flere end nogensinde har søgt en videregående uddannelse
Publiceringsdato 05. juli 2013 Ansøgertallet til de videregående uddannelser slår i 2013 alle rekorder. De foreløbige tal viser, at i alt 88.078 ved søgningsfristens udløb har søgt om optagelse.
Stor søgning til læreruddannelsen gennem kvote 2
Publiceringsdato 27. maj 2013 66 procent flere end sidste år har søgt ind på læreruddannelsen gennem kvote 2. Nye og skærpede adgangskrav skal sikre, at fremtidens lærere har de faglige og pædagogiske kompetencer, der skal til for at løfte ambitionen for fremtidens folkeskole.
Historisk stor søgning gennem kvote 2
Publiceringsdato 10. april 2013 Langt flere har søgt ind på en videregående uddannelse gennem kvote 2 i forhold til sidste år. Stigningen er størst på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne.
Rekordstor søgning i kvote 2
Publiceringsdato 18. marts 2013 Aldrig har så mange personer søgt ind på en videregående uddannelse via kvote 2.
Kommende lærere får frist til 15. maj for at søge i kvote 2
Publiceringsdato 17. marts 2013 Da det er første år, at de nye adgangskrav til læreruddannelsen træder i kraft, er der fastsat en ny ekstraordinær frist for ansøgning i kvote 2 til læreruddannelsen den 15. maj 2013.
Fristen for søgning i kvote 2 forlænges
Publiceringsdato 15. marts 2013 Ansøgningsfristen i kvote 2 er forlænget til den 18. marts klokken 12.
Optagelse.dk er åbnet
Publiceringsdato 07. februar 2013 Nu er det muligt at søge ind på de videregående uddannelser med optagelse i 2013. Alle ansøgere skal fremover benytte den digitale løsning optagelse.dk.
Endeligt studieoptag sætter ny rekord
Publiceringsdato 29. oktober 2012 Det endelige optag i 2012 slår alle rekorder med en stigning på tre procent i forhold til sidste år.
Uddannelserne får 900 millioner kroner ekstra til flere studerende
Publiceringsdato 24. august 2012 Regeringen afsætter med finanslovsforslaget 900 millioner ekstra kroner til de rekordmange studerende på de videregående uddannelser. Uddannelsesministeren glæder sig over det store optag, der med de ekstra penge bliver fuldt finansieret.
Provinsens uddannelser har størst fremgang i optaget af nye studerende
Publiceringsdato 10. august 2012 Særligt uden for de største byer kan uddannelsesinstitutionerne melde om øget antal optagne på de videregående uddannelser. Det viser nyt notat fra Uddannelsesministeriet. Også på mobilitet og tiltrækningskraft fører provinsen an. Glædeligt med geografisk spredning, siger uddannelsesministeren.
Nye uddannelser godt fra start
Publiceringsdato 07. august 2012 366 studerende er blevet optaget på en af årets ni nye uddannelser.
Mindre fejl identificeret i forbindelse med studieoptaget 2012
Publiceringsdato 02. august 2012 Uddannelsesministeriet har konstateret at en fejl i optagelsen af nye studerende ved denne sommers optagelsesrunde.
Aldrig tidligere er så mange blevet optaget på en videregående uddannelse
Publiceringsdato 29. juli 2012 Vejen til ny viden og forbedrede jobmuligheder er ryddet for et rekordstort antal unge danskere – i alt 60.537 – der en af de nærmeste dage modtager brev om, at de er blevet optaget på en videregående uddannelse.
Rekordstor søgning til de videregående uddannelser
Publiceringsdato 19. juli 2012 Søgningen til de videregående uddannelser er større end nogensinde. Knap 81.000 har søgt en videregående uddannelse i 2012. Ansøgerne er især interesserede i uddannelser med gode muligheder for optagelse og beskæftigelse.
Rekordmange digitale ansøgere
Publiceringsdato 05. juli 2012 De unge har taget det digitale optagelsessystem til sig. I år har 66.620 ansøgere søgt ind på en videregående uddannelse via optagelse.dk.
Unge er kræsne i deres valg af uddannelse og studieby
Publiceringsdato 28. juni 2012 Halvdelen af de afviste ansøgere til de videregående uddannelser i 2011 havde kun søgt én uddannelse. Uddannelsesministeren opfordrer de unge til at søge bredt og realistisk.