Gå til indhold

Flere end 60.000 har søgt ind via kvote 2

60.718 har valgt at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2, inden ansøgningsfristen udløb i dag. Det er det højeste antal nogensinde og 3.286 flere end sidste år, hvor rekordmange søgte ind på en videregående uddannelse.

15. marts 2021

60.718 ansøgere har i år søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse via kvote 2, inden ansøgningsfristen udløb i dag kl. 12.00. Det er 3.286 flere end sidste år, svarende til en stigning på 6 procent. I år og sidste år er der dog oprettet ekstra studiepladser. Regeringen og et enigt Folketing afsatte i alt 210 millioner kroner, som finansierede oprettelsen af 6.000 ekstra studiepladser fordelt i 2020 og 2021.

- Jeg er glad for, at så mange unge søger mod videregående uddannelse på trods af uvante og svære tider. En ting er nemlig sikkert: Uanset hvordan fremtiden former sig, så er uddannelse altid en af de bedste investeringer, man kan foretage her i livet. Det viser også, at det var den rigtige beslutning, da et enigt Folketing allerede sidst år afsatte penge til 2.000 ekstra studiepladser til det kommende optag, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Kvote 2 er for ansøgere, der gerne vil vurderes på baggrund af andet end deres karaktergennemsnit fra en gymnasial uddannelse, når de søger ind på en videregående uddannelse. Det betyder, at de typisk søger ind med anden erfaring, som de har tilegnet sig efter deres ungdomsuddannelse. Netop den type erfaring har COVID-19-pandemien for en del gjort sværere at få på CV’et.

- Situationen med Corona har betydet, at mange ansøgere er blevet udfordret, når de har skullet opfylde visse kvote 2-kriterier. Det er ikke en nem situation. Omvendt er det vigtigt at huske på, at mange ansøgere står i samme situation. Det seneste år har alle haft sværere ved at tage på højskole, være på et udlandsophold eller få et relevant job, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Det samlede antal ansøgere til en videregående uddannelse i år bliver offentliggjort den 5. juli 2021, hvor der er frist for at søge optagelse via kvote 1.

Alle ansøgere i både kvote 1 og kvote 2 får svar på deres ansøgning den 28. juli 2021.

Om søgning og optagelse i 2021

  • 15. marts 2021: Frist for ansøgning i kvote 2 samt for ansøgere med adgangsgrundlag fra udlandet og ansøgere til uddannelser med optagelsesprøve/samtale.
  • 5. juli 2021: Frist for ansøgning via kvote 1. Det samlede antal ansøgere til de videregående uddannelser kan herefter opgøres.
  • 28. juli 2021: Alle ansøgere får svar på deres ansøgning.

Om søgning og optagelse i 2020

Ved ansøgningsfristens udløb 22. marts 2020 havde 57.432 søgt om optagelse på en videregående uddannelse. Det samlede ansøgningstal for både kvote 1 og 2 var sidste år 94.599. I alt blev 69.526 personer optaget på en videregående uddannelse.

Søgning til de videregående uddannelser i kvote 2 i perioden 2012-2021

2011: 37.796
2012: 38.683
2013: 50.084
2014: 52.396
2015: 55.415
2016: 56.794
2017: 56.042
2018: 54.451
2019: 53.403
2020: 57.432
2021: 60.718


For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressekonsulent Rasmus Baad, rasb@ufm.dk, tlf. 7231 8073

Områdeleder for Den Koordinerede Tilmelding Tine Bjerregaard, tbj@ufm.dk, tlf. 7231 8885

Senest opdateret 13. april 2021