Unge har mindre tunnelsyn i uddannelsesvalget

Unge søger et bredere udsnit af uddannelser, når de skal vælge uddannelse. Det er godt, at de unge er blevet mere fleksible, for vi har brug for dygtige folk inden for alle felter, understreger uddannelses- og forskningsministeren.

08. juni 2017

Når kommende studerende i dag søger om optagelse på en videregående uddannelse, er der flere uddannelsesønsker på listen end tidligere. Det viser en ny analyse, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har foretaget.

64 procent af dem, der søgte ind på en videregående uddannelse i 2016, søgte ind på mere end en uddannelse. I 2005 var det kun cirka halvdelen, der søgte ind på mere end en uddannelse.

Samtidig viser analysen, at ansøgere også søger bredere end tidligere. Hvor unge tidligere typisk kun søgte i en retning, for eksempel uddannelser på universitetet, søger de nu ind på et bredere udsnit af uddannelser, for eksempel en blanding af universitetsuddannelser og uddannelser på professionshøjskoler og erhvervsakademier.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind glæder sig over, at unge i dag søger bredere og flere uddannelser.

- Ingen uddannelser er finere end andre, og derfor er det rigtig godt, at unge søger bredere. Det er vigtigt, at unge søger ind på uddannelser, de brænder for, og hvor de kan dygtiggøre sig inden for det, de er gode til, men vores fremtid afhænger af, at vi har dygtige og dedikerede medarbejdere inden for alle felter. Ofte vil du kunne bruge dine styrker i mere end en retning, uanset om du er god til at skrive, regne eller god til mennesker, og derfor er det godt, at de unge er blevet mere fleksible, siger Søren Pind.

Uddannelses- og Forskningsministeriet sætter fokus på uddannelsesvalg

Uddannelses- og Forskningsministeriet skyder i dag kampagnen ’Din fremtid fortjener forberedelse’ i gang, som sætter fokus på vigtigheden af, at unge undersøger mulighederne og forbereder sig grundigt, når de vælger uddannelse.

Følg med på Uddannelses- og Forskningsministeriets Facebook-side og på Twitter på hashtagget #forbereddinfremtid 

Hovedresultater fra analysen

  • 64 procent af ansøgerne til de videregående uddannelser i 2016 søgte mere end én uddannelse. I 2005 var det til sammenligning 49 procent.
  • Ansøgere til videregående uddannelser søger bredere i dag, end hvad de tidligere har gjort. Ud af de ansøgere, som søger flere uddannelser, er andelen, der søger uddannelser af både kortere og længere varighed i forhold til førsteprioriteten, næsten fordoblet fra 11 procent til 22 procent i perioden fra 2005-2016.

For yderligere oplysninger, kontakt: 

Kontorchef Jonas Zielke Schaarup, tlf. 7231 8118, e-mail: jzs@ufm.dk
Pressesekretær Kristian Hedegaard Jensen, tlf. 7231 9508, e-mail: khje@ufm.dk

Senest opdateret 08. juni 2017