Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Optagelse på de videregående uddannelser Optag - nyheder og pressemeddelelser Over 54.000 har søgt ind på en videregående uddannelse via kvote 2

Over 54.000 har søgt ind på en videregående uddannelse via kvote 2

Helt præcist har 54.375 personer i år søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse via kvote 2, inden fristen udløb. Det er omtrent det samme niveau som sidste år, hvor 54.932 havde søgt ind 15. marts.

15. marts 2017

54.375 personer har i år søgt ind på en videregående uddannelse, inden fristen for at søge via kvote 2 udløb 15. marts klokken 12.00.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind glæder sig over, at unge griber muligheden for at uddanne sig:

- Det afgørende er, at vi får studerende ind på de videregående uddannelser, der brænder for at dygtiggøre sig. For et land som Danmark er uddannelse det grundstof, der bærer os godt ind i fremtiden. Vi er som land afhængige af, at de unge uddanner sig, så de mange år frem kan udfolde sig og bidrage på arbejdsmarkedet. For nogle vil et erhvervsakademi eller en professionshøjskole være det rette – for andre universitetet. Men uddannelsesvalget er et af de vigtigste valg, de unge kommer til at tage i deres liv, siger han.

Kvote 2 er for personer, der vurderes på andet end deres karaktergennemsnit fra en gymnasial uddannelse, når de gerne vil ind på for eksempel et universitet.

Det samlede antal ansøgere til en videregående uddannelse i år bliver offentliggjort i juli, når fristen for at søge optagelse via kvote 1 udløber. Sidste år søgte cirka 95.000 om optagelse på en videregående uddannelse.

Om at søge gennem kvote 2

  • Alle ansøgere til en videregående uddannelse har søgt via ansøgningsportalen optagelse.dk.
  • Antallet af kvote 2-ansøgere er en foreløbig opgørelse. Det endelige ansøgertal kendes i næste uge, når personer, der for eksempel har søgt uden at bruge NemID, er talt med.
  • Udviklingen i antallet af ansøgere gennem kvote 2 er ikke nødvendigvis en strømpil for det samlede antal ansøgere til en videregående uddannelse.
  • I kvote 2 bliver ansøgerne optaget efter kriterier, der er fastsat af det enkelte uddannelsessted.

Om søgning og optag i 2017

  • 15. marts 2017: Frist for ansøgning via kvote 2 samt for ansøgere med adgangsgrundlag fra udlandet og ansøgere til uddannelser med optagelsesprøve/samtale.
  • 5. juli 2017: Frist for ansøgning via kvote 1. Den samlede søgning til de videregående uddannelser kan herefter opgøres.
  • 28. juli 2017: Alle ansøgere får svar på deres ansøgning.

Om søgning og optag i 2016

  • Ved ansøgningsfristens udløb 15. marts i 2016 havde 54.932 søgt en videregående uddannelse. Efter den endelige opgørelse af kvote 2-søgningen i april var tallet 56.794.
  • Det samlede søgningstal for både kvote 1 og 2 var sidste år 94.744.
  • I alt blev 66.439 personer optaget på en videregående uddannelse.

Søgningen til de videregående uddannelser via kvote 2* i perioden 2006-2016

2006: 28.779
2007: 27.403
2008: 22.197
2009: 24.622
2010: 32.831
2011: 37.796
2012: 38.683
2013: 50.084
2014: 52.396
2015: 55.415
2016: 56.794

Kilde: Den Koordinerede Tilmelding, Uddannelses- og Forskningsministeriet.

* 'Via kvote 2' er indsat efter udsendelse af pressemeddelelsen/webredaktionen 15. marts 2017.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Jens Storm, tlf.: 7231 7982, e-mail: jst@uds.dk
Pressesekretær Kristian Hedegaard, tlf.: 7231 9508, e-mail: khje@ufm.dk

Senest opdateret 15. marts 2017