Gå til indhold

Stort fald i nye studerende på de fire store uddannelser på velfærdsområdet: ”Det er dybt bekymrende”

60.034 er optaget på en videregående uddannelse. Sygeplejerske-, pædagog-, socialrådgiver- og læreruddannelsen optager samlet set 14 pct. færre end i 2019. Minister er bekymret over faldet i optaget til vigtige fag for velfærdssamfundet.

Igen i år kan pædagoguddannelsen efterfulgt af sygeplejerskeuddannelsen byde flest nye studerende velkommen, når ansøgere den 28. juli får svar på deres ansøgninger.

Men som følge af et betydeligt fald i antallet af ansøgninger optager de to uddannelser henholdsvis 15 procent og 18 procent færre sammenlignet med 2019, og der er ledige pladser over hele landet.

Også læreruddannelsen og socialrådgiveruddannelsen, der er den sjette- og syvendestørste uddannelse i år, optager færre nye studerende: Henholdsvis 11 og 10 pct.

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen siger:

- De her meget vigtige fag er rygraden i vores velfærdssamfund, og vi kommer i år til at have mange ledige studiepladser særligt på sygeplejerskeuddannelsen. Det er dybt bekymrende. Der er allerede nu problemer med at få besat mange af de ledige stillinger på området, så vi har brug for flere nye studerende. Der er en tendens i tiden, der tilsiger, at jo mere akademisk en uddannelse er, jo finere er den. Det ser vi også i år, hvor få, specifikke uddannelser i højere grad tiltrækker de unge. Jeg vil indkalde de faglige organisationer og uddannelser til en alvorlig drøftelse af, hvad vi i fællesskab kan gøre for at vende udviklingen. Regeringen vil også bede Reformkommissionen om at bidrage med anbefalinger til løsninger.

- Det er ikke en problematik, der kan løses med et snuptag. Regeringen sætter derfor ind fra flere fronter: Vi har investeret i flere af uddannelserne, afsat 600 mio. kr. årligt fra 2021 til rekruttering af sundhedspersonale og midler til et markant løft af læreruddannelsen, ligesom vi har nedsat en lønstrukturkomité og en kommission, der skal komme med anbefalinger til, hvordan vi får et mere robust sundhedsvæsen.

60.034 ansøgere bliver optaget i alt

Efter to år, hvor rekordmange har søgt og er blevet optaget på en videregående uddannelse under coronapandemien i 2020 og 2021, er der i år blevet optaget 60.034.

Det er 5.680 færre end i 2019, som blandt andet skyldes, at man i forbindelse med Covid-19 ekstraordinært besluttede at finansiere mere end 6.000 ekstra studiepladser og at et bredt politisk flertal har besluttet at lukke en række engelsksprogede uddannelser.

Det er ifølge Uddannelses- og Forskningsstyrelsen derfor forventeligt, at det samlede optag er gået tilbage.

Vicedirektør i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen Mikkel Leihardt siger:

-Det ekstraordinært høje optag under Covid-19 betyder, at mange af de studerende, som ellers ville starte på et studie i år, formentlig allerede er i gang. Derudover ser vi en tendens til, at flere af de unge fra det, nogen kalder Generation Lockdown, udskyder studiestarten og tager et sabbatår. Der er buldrende højkonjunktur og en verden, der er åben for rejser efter corona. Vi kan også se, at cirka en tredjedel af faldet i optaget skyldes, at 56 engelsksprogede uddannelser har stoppet optaget i år som følge af en bred politisk aftale for at få SU til vandrende arbejdstagere under kontrol. Det giver færre optagne studerende fra udlandet.

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen siger:

- Vi har i mange år haft rekordoptag efter rekordoptag. Det skal vi nok vænne os til ikke bliver ved. Der er allerede nu rift om de unge på grund af rekordhøj beskæftigelse, og vi ser ind i en årrække med faldende ungdomsårgange. Mulighederne er åbne for de unge, og det er rigtig positivt.

- 60.034 unge får en positiv besked i nat. Der er stadig rigtig mange, som i år kan se frem til at begynde på det studie, de har ønsket. De skal have et stort tillykke. Jeg glæder mig på deres vegne og vil ønske dem held og lykke med den uddannelse, de snart kan begynde på. Og dem, der ikke er kommet ind, vil jeg opfordre til at søge nogle af de ledige pladser.

Hjælp til afviste ansøgere

Knap 80.000 har søgt ind på en videregående uddannelse i år, hvoraf 7.507 kvalificerede ansøgere har fået afvist deres ansøgning. 8.509 ansøgere levede ikke op til adgangskravene.

Alle afviste kvalificerede ansøgere vil blive kontaktet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen med et tilbud om vejledning hos Studievalg Danmark. Her kan de blandt andet få vejledning om de ledige studiepladser. Den målrettede vejledning blev en succes i 2020 og 2021, hvor Studievalg Danmark gennemførte henholdsvis 1.377 og 975 vejledningssamtaler sammenlignet med kun 197 samtaler i 2019. Derfor har regeringen afsat midler til at forsætte den ekstra vejledning igen i år.

Få overblikket over optaget 2022:

Figur over samlet optag

Samlet optag 2022


For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk