Ledige pladser

Listen viser, hvor der stadig er ledige pladser på de videregående uddannelser. Listen over ledige pladser bliver løbende opdateret af uddannelsesstederne.

Hvert år, når optagelsen til de videregående uddannelser er afsluttet, er der uddannelser, der har ledige studiepladser. Alle, der opfylder adgangskravene, kan søge optagelse på en ledig studieplads.

Der kan være ledige studiepladser på den samme uddannelse, du har søgt, men på et andet uddannelsessted. Der kan også være ledige pladser på en uddannelse, der er beslægtet med den eller de uddannelser, du allerede har søgt.

Udover de ledige studiepladser, kan uddannelsesstederne også udbyde ledige standby-pladser, hvis der ikke var et tilstrækkeligt stort antal ansøgere, der søgte standby på uddannelsen. Får du tilbudt en ledig standby-plads, vil du enten blive tilbudt en studieplads i år eller få et tilsagn om en studieplads til næste år.

Den 28. juli 2017 bliver det på denne side offentliggjort, hvilke uddannelser der har ledige pladser eller ledige standby-pladser til henholdsvis studiestart om sommeren og den efterfølgende vinter. De ledige pladser og standby-pladser besættes løbende, så du bør derfor søge hurtigst muligt. Listen over de ledige pladser opdateres løbende.

Hvis du finder en ledig plads, som du vil søge, så undersøg på uddannelsesstedets egen hjemmeside, hvordan og hvornår de vil have din ansøgning. Det er forskelligt fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Hvis uddannelsesstederne med ledige pladser ikke har deres egen måde at modtage ansøgninger, kan du printe et ansøgningsskema og sende eller aflevere det på det uddannelsessted, hvor du vil søge en ledig plads.

(Hvis ikke listen kan foldes ud, prøv da i en anden browser.)

Senest opdateret 02. august 2017