Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelser Optagelse på de videregående uddannelser Optag - nyheder og pressemeddelelser Langt flere er kommet ind på en velfærdsuddannelse i efteroptaget

Langt flere er kommet ind på en velfærdsuddannelse i efteroptaget

Både lærer- og pædagoguddannelsen har fået flere studerende i efteroptaget end tidligere. 546 flere har fået plads, især uden for de store byer. Det glæder ministeren, der peger på direkte SMS-kontakt med tilbud om ekstra studievejledning til alle afviste ansøgere som en del af årsagen.

01. februar 2021

De endelige optagelsestal for 2020 er klar. Tallene viser, at der er tale om det mest positive resultat af efteroptaget i fem år. Særligt velfærdsuddannelserne har klaret sig godt i efteroptaget. Helt konkret viser tallene, at 522 flere er kommet ind på læreruddannelsen, mens 24 flere har fået plads på pædagoguddannelsen

Hvert år vil der være ledige pladser på en række uddannelser, blandt andet fordi der er studerende, der takker nej til en studieplads, de har fået. Det giver mulighed for, at andre kan blive optaget efter svarfristen den 28. juli. Det kaldes efteroptaget.

I forbindelse med sommerens optag havde Studievalg Danmark takket være ekstra bevilling udvidet sin åbningstid og ekstra mandskab på arbejde. Og som noget særligt fik alle afviste ansøgere en SMS med besked om, at Studievalg Danmark stod klar til at hjælpe dem med råd og vejledning.

- Det flotte efteroptag tyder på, at den ekstra studievejledning har hjulpet. Det er vigtigt at huske på, at et afslag ikke nødvendigvis er en dør, der lukker. Vi har et uddannelsessystem, der tilbyder mange forskellige veje og muligheder for at tilpasse ens fremtidsdrømme undervejs. Og i det her coronaår har den særlige og mere direkte vejledningsindsats været et vigtigt værktøj. Det kan sagtens være noget, vi skal arbejde videre med i de kommende år, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

På grund af situationen med COVID-19 blev der afsat 10 millioner kroner til en ekstraordinær vejledningsindsats blandt andet til de ansøgere, der fik afslag på en studieplads. Det ser altså ud til at have virket. Og fremgangen er størst uden for de store byer. Det glæder uddannelses- og forskningsministeren.

- Det er så vigtigt med gode velfærdsuddannelser, også uden for de store byer. Det skaber en bedre balance i samfundet. Hvis nu lærer- og pædagoguddannelserne ligger langt fra et lokalområde, så vil folkeskolerne og daginstitutionerne i det område have sværere ved at finde dygtige lærere og pædagoger til de lokale børn. Sådan skal det ikke være, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Siden 2014 har tendensen været, at der er flere ansøgere, der takker nej til den studieplads, de får tilbudt, end der er ansøgere, der søger ind på en ledig plads og bliver optaget i efteroptaget.

De nye tal viser, at det samlede optag i 2020 kun er faldet med 811 studerende, svarende til 1 procent. Det er det mindste fald i fem år.

Fakta om efteroptaget 2020

Sommeroptaget 2020 slog alle rekorder. Det største antal ansøgere nogensinde fik plads på en videregående uddannelse.

  • 69.526 ansøgere fik tilbudt en studieplads.
  • 7.139 valgte at takke nej til studiepladsen, svarende til 10 procent.
  • 6.328 er blevet optaget på en ledig plads eller optaget fra en standby-plads.
  • Den endelige optagelse i 2020 ender på 68.728, som altså er 811 færre optagne i forhold til sommeroptaget.

1. februar 2021 bliver der åbnet for kvote 2-ansøgninger til årets optag på en videregående uddannelse. Der er frist for at søge den 15. marts 2021. Fristen for kvote 1-ansøgninger er 5. juli 2021.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon på: 7231 8181

Senest opdateret 01. februar 2021