Gå til indhold

Minister om årets optag på videregående uddannelser: ”Flere positive tendenser”

Tendenserne fra søgningen den 5. juli går igen i optagelsen. Flere er optaget på IT- og ingeniøruddannelserne, ligesom der optages flere internationale studerende. På de store velfærdsuddannelser er flere års fald aftaget – dog med undtagelse af pædagoguddannelsen, som fortsat oplever et mindre fald

I år er 61.382 blevet optaget på en videregående uddannelsesinstitution. Dermed er flere blevet optaget på en videregående uddannelse sammenlignet med 2022.

Stigningen skyldes blandt andet en markant stigning i optaget på de såkaldte STEM-uddannelser. Både IT-uddannelserne og ingeniøruddannelserne har således højere optag sammenlignet med sidste år.

Samtidig er optagelsen på de engelsksprogede uddannelser steget markant sammenlignet med 2022. Stigningen ses især på bacheloruddannelserne på universiteterne, der modsat erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ikke var omfattet af lukningen af engelsksprogede studiepladser i 2022.

Igen i år kan pædagoguddannelsen byde flest nye studerende velkommen, når ansøgerne den 28. juli får svar på deres ansøgninger. Optagelsen på tre af de fire store professionsbacheloruddannelser inden for velfærdsområdet – sygeplejerske, lærer og socialrådgiver – er samlet set på samme niveau som sidste år. Dermed ser flere års fald i optaget på disse uddannelser ud til at være aftaget. Det gælder dog ikke for antallet af optagne på pædagoguddannelsen, der er faldet med 5 pct. fra 2022 til 2023.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund finder det generelt positivt, at lidt flere i år optages på de videregående uddannelser, og at en væsentlig del af stigningen sker på områder, hvor danske virksomheder efterspørger arbejdskraft. Det ændrer dog ikke grundlæggende på den strukturelle udfordring, at der i de kommende år vil være stort behov inden for en lang række brancher og områder, mens ungdomsårgangene, som er under uddannelse, falder.

Egelund peger på, at en del af løsningen ligger i at se samlet og langsigtet på udbuddet og efterspørgslen på hele uddannelsesområde, som partierne bag sommerens universitetsforlig har givet hinanden håndslag på. Ministeren fremhæver samtidig arbejdet med at styrke de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser, herunder ikke mindst en ny pædagoguddannelse.

Få overblikket over optagelsen 2023

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:

- Jeg glæder mig over, at der er lidt flere end sidste år, der er blevet optaget på en videregående uddannelse. Uddannelse giver muligheder til den enkelte og er med til at danne os som mennesker. Samtidig er det vigtigt, at vi har et balanceret uddannelsesoptag, som tager højde for arbejdsmarkedets dynamikker og behov. Både i dag og i fremtiden. Særligt årets stigning på IT- og ingeniøruddannelserne er positiv. Der er stor efterspørgsel på dygtige ingeniører og it-specialister i Danmark.

- Samtidig er det et godt tegn, at de store fald i optaget på vigtige uddannelser som sygeplejerske og lærer for nu ser ud til at være stoppet. Omvendt bekymrer det mig, at optaget på pædagoguddannelsen stadig bevæger sig nedad. Det understreger vigtigheden af, at et flertal i Folketinget inden sommerferien indgik et bredt forlig, hvor vi blandt andet aftalte, at vi skal have en ny og bedre pædagoguddannelse. De tektoniske plader på både arbejdsmarkedet og uddannelsesområdet bevæger sig i disse år. Derfor er det helt afgørende, at vi i de kommende år fortsætter i reformsporet.

Fakta

  • 61.382 er i år optaget på en videregående uddannelse. Det er en stigning på 2 pct. i forhold til 2022.
  • Optagelsen på de store velfærdsuddannelser – sygeplejerske, lærer, pædagog og socialrådgiver – er generelt på niveau med 2022, men på pædagoguddannelsen er optaget dog faldet med 5 pct.
  • Optagelsen er steget med 3 pct. til bacheloruddannelser og 6 pct. til erhvervsakademiuddannelser.
  • STEM-uddannelserne (Science, Technology, Engineering og Mathematics) er steget med 5 pct.
  • IT-uddannelserne er steget med 10 pct.
  • Optagelsen til engelsksprogede udbud er steget med 21 pct.
  • Uden for de fire største byer er optagelsen på videregående uddannelser steget med 6 pct.

For yderligere oplysninger

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk