Gå til indhold

Afviste ansøgere får sms med tilbud om vejledning til en af de mange ledige studiepladser: "Vi skal vise, at der stadig ligger en verden af muligheder"

Der er hjælp på vej til de kvalificerede ansøgere, der ikke kom ind på en videregående uddannelse i første forsøg. I alt har 6.529 personer fået en SMS. Beskeden kan for nogle føre til studiestart på en lignende uddannelse eller til en ledig plads et andet sted i landet.

Studie-skuffelse skal vendes til studie-succes for 6.529 kvalificerede ansøgere, som torsdag fik besked på, at de desværre ikke er kommet ind på nogen af de uddannelser, de har søgt. I dag får de nemlig alle en sms med tilbud om særlig målrettet vejledning hos Studievalg Danmark.

Vejledningen går blandt andet ud på at give de afviste ansøgere, der ellers lever til op adgangskravene, en hjælpende hånd, så de kan finde en ledig studieplads. Det kan for eksempel være en ledig plads på samme studie et andet sted i landet eller vinterstart i stedet for sommerstart. Ordningen blev indført på grund af corona-nedlukningen, hvor man måtte tænke i nye måder at vejlede på.

Siden sms-ordningen blev indført, er antallet af vejledningssamtaler steget markant. Året før corona-nedlukningen var der under 200 vejledningssamtaler umiddelbart efter, ansøgerene fik besked. I 2021 var det tal steget til 975 vejledningssamtaler.

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen siger:
- Har man fået afslag fra det studie, man havde sat næsen op efter, kan det være svært at overskue mulighederne efterfølgende. Derfor er det vigtigt, at vi er tidligt ude med vejledning og viser, at selvom du ikke kom ind på en uddannelse i første omgang, så er der stadig mange muligheder. Over 400 uddannelsesudbud fordelt i hele landet har ledige pladser. Der er også på nogle studier mulighed for at komme ind til vinter eller i en anden by, end man søgte. Derfor kan det give mening at overveje både geografi, studiestartens tidspunkt, eller om der findes lignende studier med ledige pladser. Det hjælper den ekstraordinære indsats med, og derfor har vi afsat midler til, at ordningen også kører i år.

- Jeg vil opfordre de afviste ansøgere til, at man tager imod tilbuddet om vejledning og grundigt overvejer de mange gode alternativer, der er. Er man afvist på medicin, er der for eksempel mulighed for at blive sygeplejerske eller at tage en anden uddannelse på sundhedsområdet. Der er stort behov på arbejdsmarkedet og i samfundet for de evner, man kommer ud med efter at have taget en uddannelse. Samlet set er der et stort fald i antallet af ansøgere til videregående uddannelse i år, og det giver også nogle muligheder i efteroptaget, som det ikke er sikkert er lige så gode næste år.

Fakta

6.529 afviste kvalificerede har i dag fået en sms, hvor de tilbydes særlig målrettet vejledning hos Studievalg Danmark.

Afviste kvalificerede ansøgere er ansøgere, som lever op til de søgte uddannelsers adgangskrav, men som ikke har kunnet få en plads i kvote 1 eller kvote 2, fordi der var flere kvalificerede ansøgere end studiepladser.

8.509 er afvist, fordi de ikke har levet op til de søgte uddannelsers adgangskrav. De har stadig mulighed for at søge optagelse på ledige pladser.

461 uddannelsesudbud har stadig ledige pladser. Der er 16.482 ledige pladser fordelt over hele landet.


For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181