Gå til indhold

Forberedt på fremtiden III

Den 9. januar 2024 præsenterede regeringen de første initiativer, der skal afhjælpe udfordringerne med aftagende søgning og et højt frafald på erhvervsuddannelserne. Initiativerne skal imødekomme den stigende efterspørgsel på social- og sundhedsuddannede inden for sundhedsvæsenet og ældreplejen.

Seneste nyt 26. januar 2024

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) har sammen med Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet indgået en aftale om flere social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Det går generelt godt med erhvervsuddannelserne i Danmark. Størstedelen af eleverne og lærlingene trives på deres uddannelser, og 9 ud af 10 faglærte er i beskæftigelse inden for det første år efter endt uddannelse. Vi uddanner dygtige social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Vi har gode erhvervsuddannelser, som er en forudsætning for, at vi kan fortsætte med at uddanne flere dygtige faglærte.

Selvom det går godt, er der dog også store udfordringer, der er behov for at løse. I en årrække er søgningen til SOSU-uddannelserne faldet, samtidig med at der er et højt frafald på uddannelserne. Kun 6 ud af 10, der begynder på en erhvervsuddannelse, ender med at færdiggøre uddannelsen. Det betyder, at vi i dag har færre faglærte end for år tilbage.

Allerede i dag oplever vi en stigende efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft på social- og sundhedsområdet, samtidig med at der i 2035 vil være knap 200.000 flere ældre end i dag. Som samfund står vi derfor med en særlig udfordring i forhold til at sikre flere dygtige faglærte inden for ældreplejen og sundhedsvæsenet.

Derfor ønsker regeringen nu en reel og markant styrkelse af kvaliteten på SOSU-uddannelserne. Regeringen foreslår et permanent taxameterløft, der skal understøtte, at skolerne får frihed til at igangsætte nye indsatser, der bedst styrker rekrutteringen og kvaliteten lokalt på skolerne.

Det skal være mere attraktivt at vælge en SOSU-uddannelse og barriererne, der potentielt stopper ansøgere fra at starte på en SOSU-uddannelse, skal fjernes. Derfor foreslår regeringen at indføre løn for elever over 25 år på social- og sundhedshjælperuddannelsen og samtidig oprette flere lærepladser.

Frafaldet på uddannelserne skal reduceres, og overgangen fra teori til praksis skal være nemmere. Derfor foreslår regeringen en systematisk dataunderstøtte af årsager til frafald på uddannelserne samt indsatser, der styrker overgangen til arbejdsmarkedet. 44 procent af eleverne har sproglige vanskeligheder, der gør det svært for dem at følge med i undervisningen. Regeringen ønsker at afsætte varige midler til sprogstøtte til de elever, der har brug for det, og finansiering til kompetenceudvikling inden for flersprogspædagogik for underviserne på skolerne.

Initiativerne skal tilsammen gøre det mere attraktivt at vælge social- og sundhedsfaget, så antallet af søgninger stiger og frafaldet reduceres.

En sammenhængende reformkurs

Regeringen vil samlet set investere flere midler i børn, unge og uddannelse. Reformprogrammet vil indeholde udspil, initiativer, tiltag og partnerskaber af forskellig karakter.

Formålet er at løse udfordringerne i det danske uddannelsessystem og gennemføre en fremsynet udvikling af uddannelsessystemet gennem samarbejde og inddragelse af relevante aktører.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 12. april 2024