Gå til indhold

Forberedt på fremtiden

’Forberedt på fremtiden’ er rammen om regeringens sammenhængende reformkurs på det samlede uddannelsesområde med ambitionen om at skabe et uddannelsessystem, der fra folkeskolen til de videregående uddannelser giver børn og unge de bedste forudsætninger for at begå sig i livet.

Forberedt på fremtiden I

'Forberedt på fremtiden I’ er det første udspil i en ny sammenhængende reformkurs på uddannelsesområdet.

Reform af universitetsuddannelserne i Danmark

Reformen af universitetslandskabet i Danmark skal tilbyde de studerende nye veje til en kandidatgrad, løfte uddannelseskvaliteten på universiteterne og forbedre mulighederne for livslang læring.

Forberedt på fremtiden II

'Forberedt på fremtiden II' er regeringens samlede plan for en styrket folkeskole med fokus på frihed og fordybelse.

Forberedt på fremtiden III

'Forberedt på fremtiden III' er regeringens forslag til initiativer, der skal afhjælpe udfordringerne med aftagende søgning og et højt frafald på erhvervsuddannelserne og imødekomme den stigende efterspørgsel på social- og sundhedsuddannede inden for sundhedsvæsenet og ældreplejen.

Pressemeddelelser og nyheder

Læs alle pressemeddelelser og nyheder

Udspil og aftaler

Læs alle udspil og aftaler på området

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 14. november 2023