Gå til indhold

Forberedt på fremtiden II

Den 11. oktober 2023 præsenterede regeringen sin plan for en styrket folkeskole med udspillet ’Forberedt på fremtiden II: Frihed og fordybelse – et kvalitetsprogram for folkeskolen’. I udspillet lægger regeringen op til en markant frisættelse af folkeskolen med fokus på frihed og fordybelse.

Seneste nyt 19. marts 2024

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) har indgået en aftale med Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om folkeskolens kvalitetsprogram.

Med aftalens 33 initiativer skal der skrues ned for den centrale styring af folkeskolen, så skolerne har mere frihed til selv at træffe beslutninger. Frisættelsen af folkeskolerne skal understøtte elevers faglige udvikling, trivsel og dannelse.

Omkring 9 ud af 10 elever består folkeskolens afgangseksamen, og langt de fleste begynder på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Samtidig er størstedelen af eleverne glade for at gå i skole til hverdag. Den danske folkeskole har generelt stor opbakning og gør rigtig meget godt.

Men der er også uløste udfordringer med folkeskolen i dag. For mange elever forlader folkeskolen uden tilstrækkelige faglige forudsætninger til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Uro i klasselokalerne påvirker trivslen hos både elever og lærere.

Samtidig har 43.000 unge i alderen 15-24 år hverken uddannelse eller er i beskæftigelse. Flere og flere centrale krav til undervisningen har medført, at mange lærere, pædagoger, skoleledere og kommuner oplever, at folkeskolen er for stramt styret af krav og faglige mål.

Derfor ønsker regeringen nu at løsne markant på de centrale krav, så folkeskolerne får mere frihed og fleksibilitet til at skabe en skole, der passer bedst til de lokale behov og ønsker. Elevernes motivation og trivsel skal øges med en varieret skoledag med mere praktisk og kreativ undervisning, øget valgfrihed til eleverne og en stærkere sammenhæng mellem teori og praksis.

Derudover ønsker regeringen at gøre mere for at styrke fagligheden og kvaliteten i lærerværelserne og gøre lærerprofessionen attraktiv. Læreruddannelsen skal stadig være hovedvejen til folkeskolen, men der skal skabes bedre muligheder for, at faglærte og personer med en videregående uddannelse kan skifte spor til lærergerningen senere i livet.

En sammenhængende reformkurs

Regeringen vil samlet set investere flere midler i børn, unge og uddannelse. Reformprogrammet vil indeholde udspil, initiativer, tiltag og partnerskaber af forskellig karakter.

Formålet er at løse udfordringerne i det danske uddannelsessystem og gennemføre en fremsynet udvikling af uddannelsessystemet gennem samarbejde og inddragelse af relevante aktører.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 04. juni 2024