Gå til indhold

Forståelsesramme om grøn omstilling i uddannelser

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udarbejdet en forståelsesramme til at definere grøn omstilling i videregående uddannelser.

Forståelsesrammen definerer grøn omstilling i uddannelser som en uddannelse, der har et grønt læringsudbytte, der giver dimittenderne viden, færdigheder og kompetencer til at bidrage til løsningerne af væsentlige samfundsudfordringer i forhold til at komme i mål med den grønne omstilling. 

Definitionen tager afsæt i en række temaer, der karakteriserer væsentlige udfordringer i forhold til at nå i mål med regeringens 2030-målsætning. Men også væsentlige potentialer i at øge arbejdsstyrkens kompetencer og forskningen inde for områderne. Forståelsesrammen for grøn omstilling i uddannelse skal ses afhængigt af, hvilke samfundsmæssige udfordringer inden for det grønne område, som de studerende får viden om og færdigheder og kompetencer til at arbejde med på uddannelsen. Temaerne udtrykker derfor, hvilke samfundsudfordringer det grønne læringsudbytte berører.

De syv temaer er:

  1. Energiproduktion mm. 
  2. Energieffektivisering 
  3. Landbrug og fødevareproduktion 
  4. Transport 
  5. Miljø og cirkulær økonomi 
  6. Natur og biodiversitet 
  7. Bæredygtig adfærd og samfundsmæssige konsekvenser 

Grundlaget for definitionen er regeringens grønne forskningsstrategi, hvor relevante interessenter har identificeret en række temaer inden for hvilke, der er væsentlige samfundsudfordringer i forhold til at komme i mål med den grønne omstilling. 

Baggrundsarbejdet

I arbejdet med at opbygge viden om grøn omstilling i uddannelser, har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen været i dialog med uddannelsesinstitutioner, studenterorganisationer og eksperter omkring afgrænsning og definition af grøn omstilling i videregående uddannelser. Derudover er der lavet et litteraturreview af eksisterende forskning på området. 

Undersøgelserne har vist, at der ikke er én anerkendt og konsolideret definition af, hvad et grønt læringsudbytte er, eller et bredt kendskab til, hvordan der arbejdes med at vurdere og måle på grøn omstilling i videregående uddannelser. Flere institutioner arbejder allerede med FN's verdensmål som udgangspunkt for bæredygtig udvikling. FN's verdensmål arbejder med et bredere perspektiv for bæredygtighed end den grønne omstilling. 

Kontakt

Olivia Mathilda Bodo Hansen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 67
Email: ombh@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 27. juni 2024