Gå til indhold

Grøn omstilling i uddannelser

Danmarks ambitiøse klimamål kræver en omfattende og hastig grøn omstilling. En væsentlig forudsætning for, at vi når i mål med den grønne omstilling, er, at vi har uddannelser, som bidrager til, at vi har de rette kompetencer i arbejdsstyrken og i samfundet.

I lyset af et øget fokus på grøn omstilling, både på individ- og samfundsniveau, har de danske uddannelsesinstitutioner også taget opgaven til sig. Orienteringen mod den grønne omstilling præger allerede indholdet på landets videregående uddannelser. De videregående uddannelser er således med til at uddanne og ruste fremtidens arbejdsstyrke med kompetencer, som bidrager i den grønne omstilling. 

For at opnå et videngrundlag om grøn omstilling i de videregående uddannelser, har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen indhentet aktuel viden på området med henblik på at kortlægge grøn omstilling i uddannelserne. Videnopbygningen har været på de danske uddannelser og de kompetencer, de studerende får kompetencer, der bidrager til den grønne omstilling. 

Dette videngrundlag består af:

Kontakt

Olivia Mathilda Bodo Hansen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 67
Email: ombh@ufm.dk
Iben Vilster Rehling
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 24
Email: ivr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. maj 2022