Gå til indhold

Casekatalog om de videregående uddannelsesinstitutioners arbejde med grøn omstilling i uddannelserne

Kataloget illustrerer med ni cases, hvordan uddannelserne griber grøn omstilling an på forskellige måder.

Danske videregående uddannelser har mange og meget forskellige muligheder for at give de studerende et grønt læringsudbytte. Det grønne læringsudbytte kan både være en del af kernefagligheden, f.eks. i obligatoriske naturfaglige fag, som giver de studerende grundlæggende forudsætninger for at forstå klima og miljø, og/eller gennem mere afgrænsede valgfrie elementer i uddannelsen.

De ni cases i kataloget illustrerer således en del af bredden i de betingelser, uddannelserne har, og i de metoder, uddannelserne bruger. 

Fællestræk på tværs af de ni cases 

En naturlig udvikling 

Generelt oplever uddannelsesinstitutionerne en udvikling af undervisningen med et grøn fokus, som en naturlig udvikling. Uddannelserne udvikler det grønne indhold i takt med den generelle samfundsudvikling, og der er fokus på løbende dialog med virksomheder, aftagere af dimittender samt efterspørgsel hos de studerende efter kompetencer inden for grøn omstilling. Samtidig henviser både undervisere og studerende til FN's verdensmål for bæredygtighed, når de taler om et grønt læringsudbytte. 

Motiveret af forskning

Udviklingen af grøn omstilling på uddannelserne motiveres af forskning, f.eks. tværfaglige forskningsmiljøer på universiteterne og praksisnær forskning på professionshøjskolerne. Forskningen giver underviserne viden om fremtidsperspektiver og muligheder inden for den grønne omstilling i deres respektive fag og understøtter dermed uddannelsernes udvikling. 

Det grønne læringsudbytte 

Uddannelserne i kataloget skelner ikke skarpt imellem det grønne læringsudbytte og andre typer af læring. De studerende har behov for nogle grundlæggende færdigheder for at kunne arbejde med de relevante emner om den grønne omstilling. Derfor kan det i flere tilfælde være svært at udpege noget undervisning som mere grønt end anden undervisning, idet uddannelserne ser det grønne læringsudbytte som tæt knyttet til udviklingen af de studerendes generelle læring. 

Ledelse og styring inden for grøn omstilling 

Uddannelserne har også fokus på kompetencer til ledelse og styring af grønne omstillingsprocesser. Uddannelserne vurderer over en bred kam, at det ikke er tilstrækkeligt, at de studerende opnår de tekniske kompetencer til at arbejde med grøn omstilling, men også får brug for kompetencer inden for ledelse, organisation og kommunikation for at kunne drive de nødvendige organisatoriske omstillinger og for at kunne motivere forskellige aktører, f.eks. arbejdsgivere, kollegaer og kunder til at arbejde i retningen af den grønne omstilling. 

Fælles udfordringer 

Uddannelserne er udfordret af tempoet i udviklingen. Underviserne og lederne på uddannelserne oplever, at det er udfordrende at skulle følge med den hurtige udvikling inden for den grønne omstilling. Det kan være svært at vælge, hvilke grønne løsninger der er vigtige for de studerende at lære om, når de er i hastig forandring. Det kan også være udfordrende og ressourcekrævende at udvikle undervisernes kompetencer, finde relevant undervisningsmateriale og investere i teknisk udstyr i takt med hurtige udvikling grønne udvikling.

Kontakt

Olivia Mathilda Bodo Hansen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 67
Email: ombh@ufm.dk
Iben Vilster Rehling
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 24
Email: ivr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024