Gå til indhold

Kortlægning af grønt læringsudbytte i uddannelserne

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udarbejdet en kortlægning af omfanget af, og indholdet i, grøn omstilling i uddannelser. Kortlægningen giver et videngrundlag for det videre arbejde med grøn omstilling i uddannelser.

Kortlægningen er udarbejdet på baggrund af data indberettet af de videregående uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort. Institutionerne er blevet bedt om at tage udgangspunkt i Uddannelses- og Forskningsstyrelsens forståelsesramme, der indebærer at institutionen selv har angivet en vurdering af, om den enkelte uddannelse har et grønt læringsudbytte, og hvilke grønne temaer (jf. forståelsesrammen) det grønne læringsudbytte berører.

Baggrunden for kortlægningen er en forståelsesramme for grøn omstilling i uddannelser. Der er desuden udarbejdet et notat til forståelse af metodeanvendelse for kortlægningen samt data og brugervejledning til data. 

Kortlægningen giver et videngrundlag for det videre arbejde med grøn omstilling i uddannelser.

Kontakt

Olivia Mathilda Bodo Hansen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 67
Email: ombh@ufm.dk
Iben Vilster Rehling
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 24
Email: ivr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 04. maj 2022