Gå til indhold

Færre optagne men højere gennemsnit på ny læreruddannelse

30. juli 2013
Sammenlignet med sidste år er 26 procent færre blevet optaget på den ny læreruddannelse, men ni ud af ti optagne har nu læreruddannelsen som deres førsteprioritet, og andelen med adgangskvotient på mindst 7,0 er steget fra hver tredje til næsten hver anden nye studerende.

Efter sidste års politiske aftale om en ny læreruddannelse stilles der skærpede krav til de kommende lærere både ved indgangen og under uddannelsen, og det første optag til den ny uddannelse adskiller sig væsentligt fra de seneste år.

I alt er der optaget 26 procent færre nye lærerstuderende på professionshøjskolerne end i 2012, hvilket følger et fald i antallet af ansøgninger på 14 procent.

Eftersom antallet af optagne med en høj adgangskvotient er fastholdt, betyder det dog samtidig, at 47 procent af de optagne i år har et adgangsgivende snit over 7,0 mod blot 33 procent i 2012.

91 procent har læreruddannelsen som 1. prioritet

Det samlede karaktergennemsnit for de optagne er øget fra 6,2 til 6,6, og derudover har den nye læreruddannelse været topprioritet for flere end normalt, da 91 pct. af de optagne har læreruddannelsen som 1. prioritet mod 86 pct. sidste år. 

Uddannelsesminister Morten Østergaard ærgrer sig over faldet i antallet af ansøgninger, men forventer til gengæld, at de skærpede adgangskrav og den ny og mere udfordrende uddannelse vil mindske det store frafald fra læreruddannelsen, hvor næsten fire ud af ti studerende de seneste år har afbrudt deres studier.
 
- De kommende lærere er helt centrale for vores ambition om at give vores børn og unge en god og tryg start på tilværelsen og mulighed for at udleve deres drømme og potentiale, uanset deres sociale baggrund, og med den ny læreruddannelse vil vi både øge respekten om - og forventningerne til - de lærerstuderende, siger Morten Østergaard.
- Det er også positivt, at næsten alle de optagne har haft uddannelsen som førsteprioritet, og jeg håber, at den ny uddannelse vil vise sig at blive så attraktiv, at endnu flere ambitiøse unge vil vælge at gå lærervejen, for dygtige lærere er helt centrale for målet om, at den kommende generation skal blive den dygtigste og bedst uddannede nogensinde, siger Morten Østergaard.   

Årsagerne til det mindskede optag er formentlig mange.

Optagelsessamtaler ved efteroptaget

Næsten hver femte ansøger undlod at møde op til de optagelsessamtaler, der var et krav til alle ansøgere med et karaktersnit under 7,0, mens andre igen blev sorteret fra ved samtalerne.

Det faldende antal ansøgninger kan formentlig også henledes til den ny proces, hvor unge med et snit under 7,0 i modsætning til tidligere år skulle søge ved den tidligere kvote 2 tidsfrist i stedet for kvote 1-fristen i juli, og af samme grund vil professionshøjskolerne tilbyde eventuelle ansøgere, der af den ene eller anden grund ikke har søgt i tide, at komme til en optagelsessamtale i forbindelse med efteroptaget.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressesekretær Carina Elkott, tlf. 5090 0549, e-mail: care@fivu.dk

Koncern Analyse og Statistik:

Kontorchef Jens Storm, tlf. 7231 7982, e-mail: jst@vus.dk

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte:

Kontorchef Peder Michael Sørensen, tlf. 2371 4540, e-mail: pms@vus.dk

Specialkonsulent Alan Klæbel Weisdorf, tlf. 7231 78 68, e-mail: alkl@vus.dk

Handlinger tilknyttet webside