Gå til indhold

Ny aftale skal sikre stærke erhvervsakademier

05. juni 2013
Regeringen, V, KF, og DF er enige om en aftale, der understøtter udviklingen af en stærk og selvstændig erhvervsakademisektor, der udbyder praksisrettede uddannelser af høj kvalitet.

Danmark har brug for stærke faglige miljøer og praksisrettede uddannelser af høj kvalitet, som kan bidrage til den økonomiske vækst.

I 2009 blev der etableret nye selvstændige erhvervsakademier, som udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser på det tekniske og merkantile område og i tæt samarbejde med erhvervslivet. Erhvervsakademierne spiller en afgørende rolle i at nå regeringens målsætning.

Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er nu blevet enige om en revision af lovgivningen for erhvervsakademierne, der skal sikre:

  • En stærk og selvstændig erhvervsakademisektor.
  • En styrkelse af erhvervsakademiernes profil som praksisnære uddannelses- og vidensinstitutioner.

Ændringerne sker som opfølgning på en evaluering af erhvervsakademistrukturen, som blev offentliggjort i maj 2013.

Uddannelsesminister Morten Østergaard er glad for aftalen. Han fremhæver, at evalueringen har vist, at erhvervsakademierne er godt på vej til at opfylde de politiske målsætninger for sektoren. 

- Med aftalen anerkender et bredt flertal af Folketingets partier erhvervsakademierne som centrale uddannelsesinstitutioner på det tekniske og merkantile område. Aftalens initiativer skal understøtte videreudviklingen af en stærk og selvstændig erhvervsakademisektor, der udbyder praksisrettede uddannelser af høj kvalitet også på bachelorniveau. Men aftalen indebærer også, at vi vil blive ved med at stille krav og have høje forventninger til erhvervsakademierne. Blandt andet skærper vi fokus på, at erhvervsakademierne har en særlig forpligtelse til at overføre viden til erhvervene og dermed bidrage til at skabe innovation i virksomhederne, siger Morten Østergaard.

For at understøtte målsætningerne foreslår regeringen og partierne følgende initiativer og ændringer i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser:

  • Erhvervsakademierne får ret til et selvstændigt udbud af tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser
  • Nye krav til bestyrelsessammensætninger 
  • Uddannelsesudvalg skal styrke arbejdsmarkedstilknytningen
  • Skærpet fokus på erhvervsakademiernes omsætning af praksisnær viden ind i uddannelserne og ud i virksomhederne
  • Kvalitetssikring af bæredygtige erhvervsakademier.

Om erhvervsakademisektoren

  • Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser betød, at der fra januar 2009 blev etableret nye selvstændige erhvervsakademier, som overtog erhvervsskolernes udbud af erhvervsakademiuddannelser og videregående voksenuddannelser. Akademierne fik også mulighed for at udvikle og udbyde de tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser og diplomuddannelser i samarbejde med professionshøjskolerne.
  • Der findes ni erhvervsakademier. Desuden udbyder VIA University College og University College Nordjylland erhvervsakademiuddannelser og tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelsesministeriet:
Kontorchef Jørgen Vinther, tlf. 7231 7970, e-mail: jowi@vus.dk

Presseansvarlig Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200, e-mail: imen@fivu.dk

Uddannelsesordfører Mette Reissmann (S): Tlf.: 61625185

Uddannelsesordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF): Tlf. 6162 5086

Uddannelsesordfører Esben Lunde Larsen (V): Tlf.. 6162 5175

Uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DF): Tlf.: 6162 5159

Uddannelsesordfører Vivi Kier (KF): Tlf.: 6162 5380

Handlinger tilknyttet webside