Gå til indhold

De danske erhvervsakademier er stærke

09. maj 2013
Erhvervsakademierne er bæredygtige og danner et godt grundlag for den fortsatte udvikling af sektoren. Det viser en ny evaluering.

Etableringen af erhvervsakademierne i 2009 har ført til en styrket sektor med god vækst og et godt fagligt, økonomisk og ledelsesmæssigt grundlag for at tilbyde erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt  efter- og videreuddannelse på det tekniske og merkantile område.

De danske erhvervsakademier er således godt på vej til at opfylde de politiske målsætninger for sektoren. Det viser en ny evaluering af erhvervsakademistrukturen fra Rambøll Management Consulting.

Overordnet er uddannelsesminister Morten Østergaard tilfreds med evalueringens konklusioner.

- Erhvervsakademierne spiller en hovedrolle i regeringens målsætning om, at 60 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Danmark har brug for stærke faglige miljøer og praksisrettede uddannelser af høj kvalitet, som kan bidrage til den økonomiske vækst. Med evalueringen kan vi fastslå, at etableringen af en fælles institutionel ramme for erhvervsakademierne var den rigtige vej at gå. Erhvervsakademierne er blevet bæredygtige og ihærdigt arbejder på at fylde rammerne ud, siger Morten Østergaard.

Evalueringen viser blandt andet, at sektoren arbejder målrettet med at etablere gode faglige uddannelser.

Administration, ledelse og økonomi er styrket, og erhvervsakademierne har haft en stor vækst i udvikling og udbud af uddannelser samt optag af studerende.

Evalueringen viser også, at der er forskel på de enkelte institutioners indsats og resultater. 

- Institutionerne arbejder forskelligt med viden, uddannelseskvalitet og fastholdelse. Nogle er mere systematiske og strategiske end andre, som nu skal arbejde mere målrettet på at sikre den faglige bæredygtighed. Vi skal have alle med på alle fronter, så de studerende kan føle sig sikre på, at de får de bedste betingelser for at fuldføre deres uddannelse eller efter- videreuddannelse uanset, hvor de bliver optaget, siger Morten Østergaard.

Evalueringen danner grundlag for en politisk drøftelse mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Venstre om den videre udvikling af erhvervsakademisektoren.

Om erhvervsakademisektoren

  • Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser betød, at der fra januar 2009 blev etableret nye selvstændige erhvervsakademier, som overtog erhvervsskolernes udbud af erhvervsakademiuddannelser og videregående voksenuddannelser. Akademierne fik også mulighed for at udvikle og udbyde de tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser og diplomuddannelser i samarbejde med professionshøjskolerne.
  • Der findes ni erhvervsakademier. Desuden udbyder VIA University College og University College Nordjylland erhvervsakademiuddannelser og tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Jørgen Winther, tlf. 7231 7970, e-mail: jowi@vus.dk

Pressesekretær Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200, e-mail: imen@fivu.dk

Handlinger tilknyttet webside