Gå til indhold

Ekstraordinært højt studieoptag for andet år i træk

27. juli 2021
Knap 67.500 ansøgere får i år tilbudt en plads på en videregående uddannelse. Det er det næsthøjeste antal nogensinde. Helt forventeligt er tallet dog lavere end 2020-optaget, som var præget af COVID-19-søgning samt ekstra studiepladser som følge af en bred folketingsbeslutning.

Fra i nat og frem vil der ligge et tilbud om at starte på en videregående uddannelse hos i alt 67.425 ansøgere til de videregående uddannelser. Tallet er det næsthøjeste nogensinde i Danmark og højere end 2019, der er det seneste optagelsesår før corona-krisen begyndte.

- Sidste års optag var ekstraordinært højt på grund af corona-situationen. I år er antallet af pladser en smule lavere og søgningen mere tilbage til det normale. Men stadig optager vi historisk mange på de videregående uddannelser. Ens uddannelsesår er nogle af de bedste, hvor man udvikler sig fagligt og bliver en del af nye fællesskaber. Samtidig er uddannelse, det vi skal leve af i Danmark. For vi har brug for kloge hoveder og dygtige hænder. Så kæmpe tillykke til alle jer, der er kommet ind på en uddannelse, og kæmpe tillykke til hele Danmark for alt det, I kommer til at bidrage med i fremtiden, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Det samlede optag på de videregående uddannelser har, siden COVID-19 ramte Danmark i foråret 2020, været påvirket på linje med en række andre aktiviteter i det danske samfund. Blandt andet har COVID-19 vanskeliggjort aktiviteter såsom arbejde, højskoleophold og udenlandsrejser. Det påvirkede forventeligt søgningen og optaget til de videregående uddannelser i 2020. Af samme årsag afsatte et bredt flertal i Folketinget midler til, at uddannelsesinstitutionerne ekstraordinært kunne oprette flere studiepladser. Cirka 4.000 af disse blev oprettet i 2020, mens aftalen indebærer, at der kan oprettes op mod 2.000 nye pladser i 2021.

Velfærdsuddannelserne er stadig landets største

Velfærdsuddannelserne er fortsat blandt de største uddannelser i Danmark, og i år har mere end hver femte ansøger fået plads på en af de fire store velfærdsuddannelser (pædagog, sygeplejerske, folkeskolelærer og socialrådgiver). Uddannelserne til pædagog og sygeplejerske er således blandt de uddannelser, hvor allerflest kan se frem til at starte. Pædagoguddannelsen har med et optag på 4.781 sammenlagt optaget allerflest studerende fordelt på de 23 uddannelsessteder rundt om i landet. På sygeplejerskeuddannelsen optager man med 4.112 optagne næstflest.

- Dygtige pædagoger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere og alle de andre uddannelsesgrupper, som arbejder med menneskerne i vores samfund, løfter hver dag en kæmpe opgave, uanset om de går på arbejde i Rødovre, Ringkøbing eller Rebild. Til dem vil jeg sige: I gør en forskel for danskerne hver dag, og jeg har kæmpe respekt for jeres uddannelsesvalg. Et valg, som jeg vedvarende arbejder for at endnu flere skal tage. Netop pædagog- og læreruddannelserne er vi i gang med et ambitiøst arbejde for at styrke, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Regeringen vil i løbet af efteråret præsentere et udspil til en styrket pædagoguddannelse, der skal gøre uddannelsen endnu mere attraktiv. Samtidig har regeringen igangsat et udviklingsarbejde for at nytænke læreruddannelsen.

STEM-uddannelser bygger på fremgang fra 2019

De cirka 4.000 ekstra studiepladser, der i 2020 blev oprettet ekstraordinært, var blandt andet målrettet STEM-området. I 2021 er antallet af optagne derfor forventeligt lavere end i 2020.

Sammenlignet med 2019, altså det seneste år før corona-krisen, er der imidlertid tale om et højere antal optagne. Det lægger sig i forlængelse af en støt stigende kurve i antallet af optagne på en STEM-uddannelse sammenlignet med tidligere år.

Tallene viser desuden, at andelen af kvinder, der bliver optaget på en STEM-uddannelse, set over en årrække er steget markant. I 2021 er 34 procent af alle, der er optaget på en STEM-uddannelse, kvinder. Det er en stigning på 10 procent siden 2019 og svarer til 473 flere optagne.

- Efterspørgslen fra erhvervslivet på it- og tekniske kompetencer er stigende. Derfor er det rigtig godt, at den overordnede positive trend med flere STEM-uddannede – og ikke mindst STEM-uddannede kvinder – fortsætter. Det gør mig rigtig glad, at vi ser en stigning på 10 procent siden 2019 for kvinder på STEM-uddannelser. Vi har brug for at få alle talenter i spil uanset køn, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Siden 2017 er optaget på STEM-uddannelser steget med 10 procent på de ikke-dimensionerede STEM-uddannelser mod 3 procent for alle videregående uddannelser.

Optagelsen på uddannelser uden for de fire største byer er uændret

1 ud af 4 ansøgere bliver tilbudt en plads uden for de fire største byer. Dermed er den procentmæssige fordeling af optagne uden og inden for de største byer på niveau med 2019 og 2020.

26 procent bliver optaget uden for de fire største byer, mens 74 procent får plads i en af de største byer. 

- Et Danmark i bedre uddannelsesbalance står højt på regeringens dagsorden. Og det handler blandt andet om at sikre flere attraktive uddannelsespladser uden for de største byer. Når mange unge fortsat søger mod storbyerne, er det præcis årsagen til, at vi lige inden sommerferien indgik en aftale med et bredt flertal af Folketinget om at styrke uddannelserne uden for de største byer. Det skal være muligt at tage en uddannelse af høj kvalitet, uanset hvor du bor i landet, siger uddannelses- og forskningsministeren.

Målrettet indsats for afviste ansøgere – bliver kontaktet med vejledningstilbud

4 ud af 5 optagne kommer ind på deres 1. prioritet. Der er dog – ligesom tidligere år – også ansøgere, der ikke har fået plads på nogen af de uddannelser, de har søgt om optagelse på. Det kan blandt andet skyldes, at de kun har søgt optagelse på en eller få uddannelser, hvor der samtidig er pladsbegrænsning.

I alt har 11.188 kvalificerede ansøgere ikke fået deres ønske om en studieplads opfyldt. Næsten halvdelen af disse har kun søgt ét uddannelsesudbud. I år kan gruppen af afviste kvalificerede ansøgere imidlertid se frem til at blive kontaktet direkte og blive tilbudt vejledning af Studievalg Danmark om deres muligheder. Der er nemlig mere end 14.000 ledige pladser på de videregående uddannelser.

Stigningen i antallet af afviste kvalificerede ansøgere kan blandt andet henføres til en stor stigning i antallet af ansøgere til engelsksprogede uddannelser fra andre EU/EØS-lande på 24 procent. Denne stigning har ført til, at flere kvalificerede ansøgere er blevet afvist på en engelsksproget uddannelse.

Vigtige datoer i forbindelse med optagelsen til de videregående uddannelser

 • 28. juli: Alle ansøgere får svar på deres ansøgning. KOT-hovedtal 2021 offentliggøres kl. 00.01 på: ufm.dk/optag/kot
 • 28. juli: Uddannelser med ledige pladser, der stadig kan søges, kan fra kl. 00.01 findes på: ufm.dk/optag/ledige-pladser 
 • 28. juli og frem: Der vil være en vejledningsindsats henover sommeren og i efteroptagelsen, herunder en aktivt opsøgende indsats målrettet de ansøgere, der ikke fik plads i første omgang.
 • 1. september: Studiestart for de fleste uddannelser (nogle har studiestart 1. februar).
 • Oktober 2021: Resultatet af efteroptagelsen ved ledige pladser, optagne på standby-pladser og optagne, der takker nej til en studieplads opgøres.

Fakta: Søgning og optagelse i 2021

 • Det samlede ansøgningstal var 93.388 ansøgere.
 • 67.425 bliver den 28. juli tilbudt en studieplads på en videregående uddannelse.
 • 80 procent af de optagne bliver optaget på deres førsteprioritet. 20 procent bliver optaget på en anden uddannelse, de har søgt om optagelse på.
 • 38.259 er optaget på en erhvervsakademiuddannelse eller professionsbacheloruddannelse.
 • 29.166 er optaget på en bacheloruddannelse.
 • 15.569 (23 procent) af de optagne er under 21 år.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressehenvendelser til uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen: Ministeriets pressetelefon: 7231 8181.

Henvendelser vedrørende optagelsestallene og Den Kordinerede Tilmelding, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, kontorchef Jens Storm, 7231 7982, jst@ufm.dk.

Handlinger tilknyttet webside