Gå til indhold

Bedre kvalitet i politikudvikling 2014 – 2016

'Anbefalinger til bedre kvalitet i politikudvikling' er Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds tre anbefalinger til, hvordan det i højere grad sikres, at der anvendes forskningsbaseret viden i politikudvikling, så kvaliteten af politiske beslutninger styrkes.

Hvordan kan den forskningsbaserede viden, der udvikles ved offentlige forskningsinstitutioner, i endnu højere grad kvalificere politikudviklingen? DFiR konstaterede, at der i ringe omfang i Danmark var fokus på videnoverførsel til det politiske niveau. På den baggrund gennemførte Technopolis Group en international undersøgelse af, hvordan man i ministerier i UK, Holland, Finland og dele af EU Kommissionen arbejder med at understøtte politikudviklingen med forskningsbaseret viden. Efterfølgende fik DFiR gennemført en analyse i danske ministerier af praksis for at inddrage forskningsbaseret viden i politikudvikling. Rådet konstaterede, at der er meget forskellig praksis for at inddrage forskningsbaseret viden. DFiR udarbejdede tre anbefalinger for at fremme bedre kvalitet i politikudvikling.

Baggrundsrapporter

DFiRbriefs om emnet

Yderligere oplysninger:
Formand Jens Oddershede, e-mail jod@sdu.dk
Medlem af DFIR Maja Horst, e-mail horst@hum.ku.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019