Gå til indhold

DFiR: Anbefalinger til bedre kvalitet i politikudvikling

Forsideillustrations tekst mangler
'Anbefalinger til bedre kvalitet i politikudvikling' er Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds tre anbefalinger til, hvordan det i højere grad sikres, at der anvendes forskningsbaseret viden i politikudvikling, så kvaliteten af politiske beslutninger styrkes.
: 11. februar 2016
: 978-8793151-83-3
: Rosendahls a/s
: 2016
: 20

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) har undersøgt praksis for at anvende forskningsbaseret viden i politikudvikling i ministerier i Storbritannien, Holland og Finland, i EU-Kommissionen og i Danmark. Rådet erfarer, at der i andre lande er større fokus på at kvalitetssikre politikudviklingen ved systematisk indarbejdelse af forskningsbaseret viden end i Danmark.

Undersøgelserne viser, at ministerierne generelt har et højt ambitionsniveau om at inddrage forskningsbaseret viden og evidens i politikudviklingen. Men i Danmark er der generelt ikke en fasttømret praksis for systematisk samarbejde med videns- og forskningsmiljøerne. Undersøgelserne viser også, at ministerierne oplever, at vidensinstitutionerne ofte ikke er gearet til at levere den viden, der efterspørges i forbindelse med politikudvikling.

Datagrundlag

Anbefalingerne bygger på to undersøgelser af praksis for at anvende forskningsbaseret viden i politikudvikling. Undersøgelserne er udarbejdet af hhv. Technopolis Group og Rambøll Management Consulting på opdrag af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd.


Yderligere oplysninger:

Formand for DFiR, Jens Oddershede, e-mail jod@sdu.dk, tlf. +45 40401097
Næstformand for DFiR, Susanne Kure, e-mail susanne@kure.one, tlf. +45 20681900
Sekretariatschef for DFiR, Karin Kjær Madsen, e-mail kkm@fi.dk, tlf. +45 25186638

Trykte eksemplarer af pjecen 'Anbefalinger til bedre kvalitet i politikudviklingen' fås ved henvendelse til dfir@fi.dk.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 17. januar 2022