Gå til indhold

Afsluttede projekter

På denne side findes en oversigt og kort opsamling på DFiRs afsluttede projekter.
Kontakt
Karin Kjær Madsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 37
Email: kkm@ufm.dk
Lene Kyhse Bisgaard
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 11
Email: lkbi@ufm.dk
Karrierer i forskningen
En forskerkarriere er i dag meget anderledes end den var for tyve år siden. DFiR ser i et nyt projekt nærmere på, hvordan karriereveje, rammerne og kompetencekravene har ændret sig. Rådet vil arbejde på en forbedring af systemet, så der fortsat kan skabes attraktive og effektive karriereveje.
Målgrupper for innovation
Innovation i verdensklasse er en af regeringens målsætninger for dansk forskning og innovation. En af vejene hertil er en tidssvarende innovationsfremmeindsats med gode ramme for at bedrive innovation.
Innovation i verdensklasse 2017
Det går godt: Danmark rangerer som ’innovation leader’ i den europæiske opgørelse over landenes innovationsevne. Men der er potentiale for at få endnu mere af den fremragende forskning omsat til innovation. Spørgsmålet er, hvor der skal sættes ind og hvordan?
Forskermobilitet i fokus
Forskeres mobilitet mellem sektorer øger værdien af samarbejde mellem virksomheder og universiteter og det fremmer kvalitet og relevans af forskningen i begge sektorer. Danmarks Forsknings og Innovationspolitiske Råd har afdækker den merværdi mobile forskere og forskningsmiljøer skaber.
Værtskab for internationale videnskabelige kongresser 2016 – 2017
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) har identificeret barrierer og gevinster for forskere og institutioner, når de påtager sig værtskab for store internationale videnskabelige kongresser.
Viden i verdensklasse 2016
Dansk forskning er i en international førerposition, når det kommer til gennemslagskraft af forskningen. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd sætter fokus på, hvad der har skabt denne position – og hvad Danmark skal gøre for at bevare den. Læs mere om rådets projekt.
Et internationalt perspektiv på ligestilling i forskning 2015
DFiR har på opdrag af den tidligere uddannelses- og forskningsminister fået udarbejdet en international analyse af, hvordan man arbejder med ligestilling i forskning i udvalgte lande.
Bedre kvalitet i politikudvikling 2014 – 2016
'Anbefalinger til bedre kvalitet i politikudvikling' er Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds tre anbefalinger til, hvordan det i højere grad sikres, at der anvendes forskningsbaseret viden i politikudvikling, så kvaliteten af politiske beslutninger styrkes.