Gå til indhold

Afsluttede projekter

På denne side findes en oversigt og kort opsamling på DFiRs afsluttede projekter.
Forskningsfinansiering: Forandringer og konsekvenser 2020
Forskningsfinansieringen er under forandring og særligt de private fonde øger deres bidrag. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) har i dette projekt undersøgt, hvad det betyder for dansk forskning og det danske samfund, og hvordan vi får mest muligt ud af alle midlerne
Danmarks viden-handelsbalance 2020
Formålet med dette projekt er at belyse, analysere og vurdere cirkulationen af viden mellem Danmark og udlandet.
Ny teknologi og teknologipolitik 2019
Hvordan får vi den teknologi, vi som samfund har brug for? Det undersøger DFiR i dette eksplorative projekt.
Karrierer i forskningen 2019
En forskerkarriere er i dag meget anderledes end den var for tyve år siden. DFiR ser i et nyt projekt nærmere på, hvordan karriereveje, rammerne og kompetencekravene har ændret sig. Rådet vil arbejde på en forbedring af systemet, så der fortsat kan skabes attraktive og effektive karriereveje.
Målgrupper for innovation 2019
Innovation i verdensklasse er en af regeringens målsætninger for dansk forskning og innovation. En af vejene hertil er en tidssvarende innovationsfremmeindsats med gode ramme for at bedrive innovation.
Innovation i verdensklasse 2017
Det går godt: Danmark rangerer som ’innovation leader’ i den europæiske opgørelse over landenes innovationsevne. Men der er potentiale for at få endnu mere af den fremragende forskning omsat til innovation. Spørgsmålet er, hvor der skal sættes ind og hvordan?
Forskermobilitet i fokus 2017
Forskeres mobilitet mellem sektorer øger værdien af samarbejde mellem virksomheder og universiteter og det fremmer kvalitet og relevans af forskningen i begge sektorer. Danmarks Forsknings og Innovationspolitiske Råd har afdækker den merværdi mobile forskere og forskningsmiljøer skaber.
Værtskab for internationale videnskabelige kongresser 2016 – 2017
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) har identificeret barrierer og gevinster for forskere og institutioner, når de påtager sig værtskab for store internationale videnskabelige kongresser.
Viden i verdensklasse 2016
Dansk forskning er i en international førerposition, når det kommer til gennemslagskraft af forskningen. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd sætter fokus på, hvad der har skabt denne position – og hvad Danmark skal gøre for at bevare den. Læs mere om rådets projekt.
Et internationalt perspektiv på ligestilling i forskning 2015
DFiR har på opdrag af den tidligere uddannelses- og forskningsminister fået udarbejdet en international analyse af, hvordan man arbejder med ligestilling i forskning i udvalgte lande.
Bedre kvalitet i politikudvikling 2014 – 2016
'Anbefalinger til bedre kvalitet i politikudvikling' er Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds tre anbefalinger til, hvordan det i højere grad sikres, at der anvendes forskningsbaseret viden i politikudvikling, så kvaliteten af politiske beslutninger styrkes.
God tværfaglighed i forskning og innovation
Hvordan udnytter vi tværfaglighed bedre i forskning og innovation - og i udviklingen af nye løsninger til samfundsudfordringer, som fx den grønne omstilling? Dette DFiR-projekt handler om, hvad potentialet er i tværvidenskab og mangfoldighed, og hvordan vi bedst kan understøtte det