Gå til indhold

Viden i Verdensklasse 2016

Dansk forskning er i en international førerposition, når det kommer til gennemslagskraft af forskningen. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd sætter fokus på, hvad der har skabt denne position – og hvad Danmark skal gøre for at bevare den. Læs mere om rådets projekt.

Hvorfor går det dansk forskning så godt? Det spørgsmål satte Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) sig i 2014 for at besvare gennem projektet Viden i verdensklasse. DFiR præsenterer i rapporten Viden i Verdensklasse sine resultater om, hvorfor dansk forskning klarer sig så godt og giver en række anbefalinger til, hvordan det høje niveau bevares

Baggrund

Dansk forskning indtager en bemærkelsesværdig førerposition målt på forskningens gennemslagskraft i en række internationale studier. Dette billede blev bekræftet af en bibliometrisk undersøgelse, som DFiR fik gennemført i 2014-15. DFiR formulerede med afsæt heri en række arbejdshypoteser, der indkredsede de mulige grunde til dansk forsknings gode placering. Resultaterne af dette arbejde er udgivet i baggrundsrapporten "Links between research policy and national academic performance – A comparative study of Denmark, Sweden and the Netherlands", der kan læses herunder.

DFiR afholdt en konference den 9 juni 2016 med afsæt i baggrundsrapporten, hvor rådet præsenterede sine foreløbige konklusioner  i et udkast til rapport, som ligeledes forefindes herunder. Heri identificerer DFiR faresignaler om, hvor det danske forskningssystem er ved at komme ud af balance.

På baggrund af konferencen, og de indput rådet fik her, har DFiR udarbejdet sin endelige rapport "Viden I Verdensklasse - hvorfor klare dansk forskning sig så godt" med en række konkrete anbefalinger til, hvordan dansk forsknings førerposition kan bevares.

Baggrundsrapporter

Herunder finder du DFiR's tidligere udkast til rapport og baggrundsrapporter fra Center for Forskningsanalyse, Technopolis Group & NIFUs i henholdsvis kort og lang form.

Program og oplæg

Herunder findes programmet, præsentationerne og andet fra konferencen ’Viden i Verdensklasse’ , der blev afholdt den  9. juni 2016

Du kan følge diskussionen fra dagen på twitter under #VMividen.

// <![CDATA[ !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs"); // ]]>

Handlinger tilknyttet webside

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Senest opdateret 23. juni 2024