Gå til indhold

DFiR: Hvorfor klarer dansk forskning sig så godt?

20. oktober 2016
Dette spørgsmål har Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) sat sig for at finde svaret på. Rådets forslag offentliggøres i dag i rapporten ”Viden i verdensklasse”. Her peger rådet på en række balanceforhold, som er vigtige for, at dansk forskning kan blive ved med at klare sig godt.

Pressemeddelelse fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR)

Dansk forskning klarer sig bemærkelsesværdigt godt internationalt, og kigger man på forskningens gennemslagskraft, placerer Danmark sig i en førerposition målt på det antal publikationer, som danske forskere publicerer i førende tidsskrifter, og hvor ofte de citeres.

Men hvad er gevinsten ved, at dansk forskning klarer sig godt? Gevinsterne er mange. Dansk forskning leverer højtkvalificerede kandidater til det danske erhvervsliv, og forskningen er i kraft af ny viden og ny teknologi en vigtig kilde til innovation, vækst og velfærd. For at værne om denne kilde, er det vigtigt at forstå det system, som har fostret de gode resultater, så dansk forskning også i fremtiden kan indtage en international førerposition.

Forskningssystemet kan sammenlignes med et økosystem med en følsom indre balance. Balancen styres af otte centrale elementer, der både påvirker hinanden indbyrdes og påvirkes af ydre omstændigheder. DFiR’s formand, professor Jens Oddershede er glad for at kunne videregive den indsigt, evidens og det internationale perspektiv på det danske forskningssystem, som DFiR’s arbejde har ført til.

- Vi gør i rapporten status over hvert af de centrale balancepunkter og har set nogle aktuelle advarselslamper og udfordringer i forskningssystemet. Det handler blandt andet om balancen mellem basismidler og konkurrenceudsatte midler og om, at vi skal vedligeholde det vækstlag, som skal sørge for høj forskningskvalitet i fremtiden. Men DFiR har også forslag til, hvordan udfordringerne kan imødegås. Samarbejde, koordinering og en ny fælles politik for forskningssektoren er nogle af dem, og der er anbefalinger til både ministeren og forskningsinstitutionerne, siger formand for DFiR, professor Jens Oddershede.

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs glæder sig over rapportens resultater og den nye viden om, hvordan dansk forskning også kan klare sig godt i fremtiden:

- Viden skaber værdi. Derfor prioriterer regeringen forskningen, og derfor har vi som mål at investere 1 % af BNP i offentlig finansieret forskning. Jeg er glad for DFiR’s input og ikke mindst indsigten i, hvorfor dansk forskning klarer sig så godt, som den gør. Et element, jeg særligt har bidt mærke i, er, at vi skal være bedre til at fremme, at alle forskertalenter får mulighed for at udfolde deres talent. Derfor foreslår regeringen også, at vi på finansloven for 2017 afsætter 93 millioner kroner til fri forskning med fokus på talentudvikling, siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.


Yderligere oplysninger

Professor Jens Oddershede, formand for DFiR, telefon 4040 1097

Chefkonsulent Karin Kjær Madsen, sekretariatschef for DFiR, telefon 2518 6638

Handlinger tilknyttet webside

Afsendere