Gå til indhold

Målgrupper for innovation

Den offentlige innovationsfremmeindsats har i mange år været målrettet de små og mellemstore virksomheder. DFiR er på baggrund af målgruppeprojektet kommet med ni anbefalinger til, hvordan flere kunne få gavn af indsatsen.

DFiR’s rapport ”Innovationsmodne virksomheder (IMV’er) – en ny målgruppe for innovationsfremmeindsatsen” viser, at virksomheder, der gør brug af innovationsfremmeindsatsen, har gavn af det. Målt på arbejdsproduktivitet oplever virksomheder, der bruger innovationsfremmeindsatsen, større vækst end virksomheder, der ikke gør.


 
DFiR konstaterer blandt andet, at ca. ¾ af de FoU-aktive virksomheder ikke gør brug af innovationsfremmeindsatsen, selv om de ville have gavn af det, og at der er store brancher, som bidrager massivt til samfundsøkonomien, som er meget lidt innovative. Her er et uudnyttet potentiale.

DFiR fremlægger i rapporten ni anbefalinger til, hvordan flere kan få gavn af innovationsfremmeindsatsen gennem mere fokuserede målgrupper.


DFiRbrief 12: Forenkling – ikke forsimpling

Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme foreslog i 2018 at forenkle erhvervsfremmeindsatsen gennem en ny organisering med færre aktører. Holland har f.eks. forenklet sit innovationsfremmesystem gennem en national strategi, samarbejde og arbejdsdeling - og langsigtet planlægning. DFiR sammenfatter i dette brief internationale erfaringer, som har ført til forenkling uden forsimpling, og som vi kan lære af i Danmark.

Projektets opbygning

DFiR igangsatte projektet i slutningen af 2017. Projektet bygger videre på rådets tidligere projekt om innovationsstrukturen, jf. DFiR’s årsrapport 2016, ”Viden i sammenhæng” 
DFiR har gennem en række delelementer afdækket, hvem målgrupperne har været for det hidtidige innovationssystem, hvem der har brugt, hvem der ikke har brugt det, samt om brugerne er identiske med målgrupperne, og endelig hvorfor ikke-brugerne ikke har gjort brug af systemet.

Projektets delelementer

  1. En gennemgang af udvalgt litteratur om, hvad der skrevet om målgrupper for innovationsfremmeindsatsen på strategisk, aktør- og virkemiddelniveau
  2. En databaseret forundersøgelse af, hvem der har brugt systemet, og hvem der ikke har, selv om de måske kunne have gavn af det
  3. En kvalitativ undersøgelse af, hvad brugerne og dem, der ikke bruger systemet, har af behov for hjælp til gennem det innovationsfremmende system
  4. Et internationalt perspektiv gennem erfaringsudveksling og sammenligninger med Sverige og Holland

Baggrundsmateriale

Læs baggrundsmateriale fra delelementerne her

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 02. december 2021