Gå til indhold

DFiRbrief 12: Forenkling - ikke forsimpling

’One size does not fit all’, når det handler om videnbaseret innovation. ’Vi må ikke forsimple innovationsfremmesystemet i forenklingens navn’, skriver DFiR i nyt brief og perspektiverer til internationale erfaringer, som vi kan lære af, inden vi tager stilling til Forenklingsudvalgets anbefalinger.

Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme har foreslået at forenkle erhvervsfremmeindsatsen gennem en ny organisering med færre aktører. Holland har også forenklet sit innovationsfremmesystem. Det er sket gennem en national strategi, samarbejde og arbejdsdeling - og langsigtet planlægning. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd videregiver i dette brief internationale erfaringer, som har ført til forenkling uden at forsimple, og som vi kan lære af i Danmark, inden vi tager stilling til Forenklingsudvalgets anbefalinger.