Gå til indhold

Nyt fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Herunder finder du nyheder og pressemeddelelser med relevans for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Viser 1-30 af 119 resultater
DFiRbrief 37: Videnbaseret innovation
Publiceringsdato 17. marts 2023 I det sidste årti er antallet af små- og mellemstore virksomheder (SMV'er), der investerer i forskning og udvikling, faldet. Det udfordrer mangfoldigheden i vækstlaget af innovative virksomheder. I et nyt analyseprojekt undersøger DFiR betingelserne for den videnbaserede innovation i SMV'er.
Videnbaseret innovation
Publiceringsdato 17. marts 2023 Vidensbaseret innovation er afgørende for vores samfunds robuste og bæredygtige udvikling og velstand. I et nyt treårigt analyseprogram sætter DFiR fokus på vilkårene for den videnbaserede innovation, med henblik på at undersøge potentialerne for styrkelse af rammevilkår.
DFiRbrief 36: Hvordan vil krudt og kugler ændre dansk forskning og innovation?
Publiceringsdato 01. marts 2023 Nye geopolitiske balancer vil medføre nye muligheder for forskning og innovation inden for forsvars-, rum-, og sikkerhedsteknologi. Men en forventet opprioritering af området vil også foranledige en række principielle og nødvendige drøftelser, som DFiR tager hul på i dette brief og en ny debatrække.
DFiR debatrække: Forskning, innovation og teknologiudvikling i en ny geopolitisk situation
Publiceringsdato 22. februar 2023 Deltag i debatten om udviklingen af det danske forsknings- og innovationsøkosystem inden for forsvars-, rum-, og sikkerhedsteknologi.
DFiR brief 35: Ti år med forskning og udvikling ved professionshøjskoler og erhvervsakademier
Publiceringsdato 06. januar 2023 I anledning af tiåret i 2023 for, at danske professionshøjskoler og erhvervsakademier fik forskningsret og -pligt, tager Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) temperaturen på rammebetingelserne.
DFiR brief 34: Er universitetsloven fremtidssikret?
Publiceringsdato 17. november 2022 DFiR's årskonference 2022 satte fokus på universitetsloven. Særligt var ledelse, finansiering og universiteternes samfundsrolle på dagsordenen. Deltagerne på årskonferencen betragtede fraværet af en langsigtet og stabil politisk ramme som den væsentligste udfordring for universiteterne.
DFiRbrief 33: DFiR’s årskonference 2022 Universiteter for fremtiden
Publiceringsdato 13. oktober 2022 I anledning af tyveåret for universitetsloven sætter DFiR med projektet Universiteter for fremtiden fokus på universiteternes fremtidige samfundsrolle og fremtidssikringen af sektoren. DFiR inviterer derfor til debat om, hvordan vi sikrer universiteter og forskere gode rammevilkår - for fremtiden.
Åbent opslag: Forslag til medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Publiceringsdato 30. september 2022 Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder forslag til formand for og medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR).
Klimamål og midler
Publiceringsdato 31. august 2022 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd sammenfatter sin undersøgelse af paradigmeskiftet i finansieringen af grøn forskning og innovation, indvarslet med klimaloven i 2020. Rapporten indeholder ni konkrete anbefalinger fra rådet til den fortsatte grønne forsknings- og Innovationsindsats.
DFiRbrief 32: Anbefalinger til Danmarks fortsatte grønne forsknings- og innovationsindsats
Publiceringsdato 30. august 2022 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har afsluttet projektet Klimamål og midler og præsenterer her tre udvalgte anbefalinger. De missionsorienterede politiske instrumenter skal tilpasses missionernes natur, den strategiske forskning skal opprioriteres og governance skal styrkes.
Praksis ind i forskning - forskning ud i praksis: Ti år med forskning og udvikling på professionshøjskoler og erhvervsakademier
Publiceringsdato 26. august 2022 I anledningen af at professionshøjskoler og erhvervsakademier i 2013 fik en ny forpligtelse til at foretage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter, undersøger DFiR disse aktiviteters plads i det danske forsknings- og innovationslandskab.
Ny sekretariatschef i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Publiceringsdato 10. august 2022 Thomas Trøst Hansen bliver ny sekretariatschef i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd pr. 1. september 2022.
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2021
Publiceringsdato 30. juni 2022 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd gør i sin årsrapport for 2021 status over Danmarks forsknings- og innovationssystem på en række områder. Årsrapporten sammenfatter også konklusioner og anbefalinger fra rådets projekter om tværfaglighed, videnskabelig rådgivning og klimamål og midler.
DFiRbrief 31: Faciliteter til forskning og innovation skaber økosystemer og innovationskraft
Publiceringsdato 27. juni 2022 En ny analyse af vindenergisektoren, udarbejdet på opdrag af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, fremhæver fordele ved et sammenhængende økosystem af faciliteter tæt forankret i sektoren og viser, hvorfor man med fordel kan sammentænke faciliteter med forsknings- og innovationsmidler.
God tværfaglighed i forskning og innovation
Publiceringsdato 05. maj 2022 DFiR har sammenfattet sit arbejde om god tværfaglighed i forskning og innovation i en ny rapport og giver anbefalinger til, hvordan det store potentiale, som tværfaglighed og mangfoldighed bidrager med til forskning og innovation, bedre kommer til sin ret.
Ny DFiR-rapport: God tværfaglighed i forskning og innovation
Publiceringsdato 05. maj 2022 God tværfaglighed i forskning og innovation er en forudsætning for at skabe løsninger af samfundsudfordringer, og det skaber fundamentet for nye videnskabelige erkendelser. Hvordan tværfaglighed i højere grad kan fungere har DFiR beskæftiget sig med og giver anbefalinger til.
DFiR brief 30: Når tværfaglighed lykkes, er det virkelig godt
Publiceringsdato 29. april 2022 Når mennesker med forskellige baggrunde får et samarbejde til at fungere, giver det en ekstra kvalitet. DFiR har i projektet God tværfaglighed i forskning og innovation arbejdet med, hvordan man kan være bevidst om særlige rammer for tværfaglighed og øge sandsynligheden for, at det lykkes.
DFiR brief 29: Klimamål og midler
Publiceringsdato 23. februar 2022 Sektorsamarbejde, faciliteter og opskalering af kendte teknologier. De tre udfordringer blev særligt fremhævet på Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds konference om, hvordan forskning og innovation bedst bidrager til, at Danmark når i klimamål.
English texts on Climate Ends and Means
Publiceringsdato 22. januar 2022 English translations of DFiR briefs on green research and innovation politics are now available
Program for årets DFiR-konference
Publiceringsdato 10. november 2021 Programmet for årets DFiR-konference samler sektorerne til debat om grøn omstilling gennem forskning og innovation
DFiR-rapport: Adgang til bedre videnskabelig rådgivning i Danmark
Publiceringsdato 09. november 2021 DFiR sammenfatter sit arbejde om videnskabelig rådgivning i ny rapport og giver anbefalinger til, hvordan de danske rådgivningssystemer endnu bedre kan understøtte politiske beslutninger.
DFiR-rapport: Adgang til bedre videnskabelig rådgivning i Danmark
Publiceringsdato 09. november 2021 DFiR sammenfatter sit arbejde om videnskabelig rådgivning i ny rapport og giver anbefalinger til, hvordan de danske rådgivningssystemer endnu bedre kan understøtte politiske beslutninger.
DFiR brief 28: Grøn forskningsinfrastruktur
Publiceringsdato 02. november 2021 Der mangler forskningsinfrastruktur og øvrige faciliteter til at udvikle, teste og implementere grøn viden og teknologi, hvis dansk forskning og innovation skal levere på klimamålene. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd ser på udfordringer og mulige løsninger.
DFiR brief 27: Kan klimaloven styres i mål af et "grønt NASA"?
Publiceringsdato 30. august 2021 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har gennem samtaler med aktørerne i den grønne omstilling stillet skarpt på, hvordan forsknings- og innovationspolitikken kan få os i mål med klimaloven. DFiRbrief 27 sammenfatter udfordringer og muligheder ved grønne forskningsmissioner.
Science Report: Interview med Mette Birkedal Bruun om tværfaglighed
Publiceringsdato 21. juni 2021 Science Report har interviewet Mette Birkedal Bruun som tovholder for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds projekt om tværvidenskab og mangfoldighed i forskning og innovation
Udflytning af universitetsuddannelser kan true Danmarks internationale konkurrenceevne – debatindlæg fra DFiR-formandskab i Altinget
Publiceringsdato 08. juni 2021 Frede Blaabjerg og Anna Haldrup, formand og næstformand i DFiR, gør i et debatindlæg i Altinget opmærksom på, hvordan de varslede tiprocentbesparelser kan risikere at udvande de danske forskningsmiljøer og gå ud over Danmarks sammenhængskraft med resten af verden.
DFiRbrief 26: Virker tværvidenskabelige og tværfaglige initiativer efter hensigten?
Publiceringsdato 25. maj 2021 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) offentliggør en undersøgelse af organisatoriske og økonomiske virkemidler, der har til formål at understøtte tværvidenskab og tværfaglighed. Undersøgelsen viser gode hensigter og forskelligartede initiativer, men hvad ligger der bag ordene?
DFiRbrief 25: Post 2020: Forsknings- og innovationspolitiske læringer
Publiceringsdato 23. april 2021 Coronaåret 2020 har givet nyttig læring for dansk forskning og innovation, men også sat vigtige dagsordener på pause. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) opregner i dette brief de vigtigste læringer og dagsordener post 2020.
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2020
Publiceringsdato 15. april 2021 Danmark Forsknings- og Innovationspolitiske Råd gør forsknings- og innovationspolitisk status over 2020 og de udfordringer, som corona har medført for området. Samtidig anvises sigtelinjer for fremtiden og to nye projekter er på vej om missionsdreven forskning og om tværvidenskab og mangfoldighed
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2020
Publiceringsdato 15. april 2021 DFiR gør forsknings- og innovationspolitisk status. Året, der stod i coronaens tegn, bragte videnskaben tilbage i samfundsdebatten og viste, hvor vigtigt det er at have ekspertise både i dybden og i bredden. DFiR anviser også forsknings- og innovationspolitiske sigtelinjer for fremtiden