Gå til indhold

DFiRbrief 47: Politisk handlerum og ansvar for at sikre universiteternes økonomiske robusthed

Universiteternes økonomiske robusthed er udfordret grundet forskydningen i balancen mellem deres basismidler og eksterne forskningsmidler. Med forskningsreserven 2025 kan politikerne forbedre rammerne for universiteternes langsigtede ansættelsespolitik og deres varetagelse af kerneopgaverne.

Universiteternes økonomiske robusthed er udfordret. Det skyldes blandt andet forskydningen i balancen mellem basismidler og eksterne midler. Universiteternes økonomisk robusthed er forudsætningen for institutionernes langsigtede ansættelsespolitik og talentudvikling på tværs af områder og opgaver.

Universiteterne skal udfylde mange forskellige samfundsroller ift. uddannelse, forskning, innovation og formidling. Det kræver en flerstrenget tilgang til talent, så der ikke kun rekrutteres blandt de forskere, der er gode til at sikre ekstern forskningsfinansiering.

Danske Universiteter og seks private fonde har taget ansvar med en aftale om finansiering af afledte omkostninger, hvilket ifølge parterne frigiver ca. 750 mio. kr. i 2024 til universiteternes egen disponering. Der er dog fortsat behov for, at det politiske system tager ansvar for at sikre balancen mellem basismidler og eksterne midler.

DFiR anslår, at forskningsreserven vil udgøre 5 til 6 mia. i 2025. Det er en oplagt mulighed for at øge universiteternes basismidler og dermed give universitetsledelserne bedre rammer for en langsigtet ansættelsespolitik.

Kontakt

Anders Kamp Høst
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 80 92
Email: akho@ufm.dk
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd