Gå til indhold

Praksis ind i forskning – forskning ud i praksis: Ti år med forskning og udvikling ved professionshøjskoler og erhvervsakademier

Forsideillustrations tekst mangler
I 2023 er det ti år siden, at professionshøjskoler og erhvervsakademier fik til opgave at bedrive praksisnær og anvendelsesorienteret forskning og udvikling. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd undersøger, hvordan rammebetingelserne for denne opgave bedst muligt indrettes
: 06. juni 2023
: Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
: 2023

I anledning af tiåret for, at professionshøjskoler og erhvervsakademiker fik til opgave at bedrive praksisnær og anvendelsesorienteret forskning og udvikling, igangsatte Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) i 2022 jubilæumsprojektet ”Praksis ind i forskning – forskning ud i praksis: Ti år med forskning og udvikling ved erhvervsakademier og professionshøjskoler”. Gennem en spørgeskemaundersøgelse, flere interessentsamtaler og følgegruppemøder, en rundbordssamtale med centrale interessenter samt indhentning af data om ekstern FoU-finansiering fra de enkelte institutioner, har DFiR dels afdækket forudsætninger og barrierer for et velfungerende vidensamarbejde, dels vurderet rammebetingelsernes betydning for kvaliteten i FoU-aktiviteterne og omsætningen af viden til praksisfelterne. På denne baggrund anbefaler DFiR følgende:

  • Regeringen bør udvikle en visionær, national strategi for forskning og udvikling, der omfatter professionshøjskoler og erhvervsakademier.
  • Offentlige og private bevillingsgivere bør styrke adgangen til større og flerårige FoU-bevillinger.
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet bør understøtte en systematisk erfaringsudveksling mellem offentlige og private bevillingsgivere for at sikre styrkede kompetencer inden for udmøntning, kvalitetsvurdering og opfølgning af den praksisrettede og anvendelsesorienterede FoU.
  • Offentlige og private bevillingsgivere skal sammen med professionshøjskoler, erhvervsakademier og andre relevante aktører fortsat udvikle kriterier for vurderingen af kvalitet og impact af den praksisrettede og anvendelsesorienterede forskning og udvikling.
  • Folketinget og regeringen skal sikre et nødvendigt bevillingsgrundlag for, at professionshøjskoler og erhvervsakademier kan fortsætte det igangværende modningsarbejde på FoU-området, herunder af det frugtbare og konstruktive samarbejde med universiteterne.

Kontakt

Signe Bodil Nipper Nielsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 33
Email: sbnn@ufm.dk