Gå til indhold

Nyt fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Herunder finder du nyheder og pressemeddelelser med relevans for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Viser 1-60 af 133 resultater
DFiRbrief 38: Hvad udad vindes, må ikke indad tabes
Publiceringsdato 23. maj 2023 Universiteternes relationer til omverden er styrket, men den demokratiske kultur og forskningsfrihed er udfordret. En del af løsningen er, at universiteterne får reel autonomi og økonomisk robusthed, mens ledelsens fokus på forskernes inddragelse, medbestemmelse, tryghed og forskningsfrihed styrkes.
Universiteter for fremtiden
Publiceringsdato 22. maj 2023 DFiR undersøger i anledning af 20-året for universitetsloven fra 2003, om sektorens styrings- og finansieringsstruktur er fremtidssikret.
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2022
Publiceringsdato 28. april 2023 DFiR's årsrapport 2022 rummer bl.a. fem pejlemærker for dansk forsknings- og innovationspolitik, refleksioner over arbejdet i DFiR fra de netop fratrådte rådsmedlemmer og en gennemgang af rådets projekter og aktiviteter i 2022.
Nye medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Publiceringsdato 24. marts 2023 Uddannelses- og forskningsministeren har netop udpeget seks nye medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. Professor Frede Blaabjerg fra Aalborg Universitet er fortsat formand for rådet.
DFiRbrief 36: Hvordan vil krudt og kugler ændre dansk forskning og innovation?
Publiceringsdato 01. marts 2023 Nye geopolitiske balancer vil medføre nye muligheder for forskning og innovation inden for forsvars-, rum-, og sikkerhedsteknologi. Men en forventet opprioritering af området vil også foranledige en række principielle og nødvendige drøftelser, som DFiR tager hul på i dette brief og en ny debatrække.
DFiR debatrække: Forskning, innovation og teknologiudvikling i en ny geopolitisk situation
Publiceringsdato 22. februar 2023 Deltag i debatten om udviklingen af det danske forsknings- og innovationsøkosystem inden for forsvars-, rum-, og sikkerhedsteknologi.
DFiR brief 35: Ti år med forskning og udvikling ved professionshøjskoler og erhvervsakademier
Publiceringsdato 06. januar 2023 I anledning af tiåret i 2023 for, at danske professionshøjskoler og erhvervsakademier fik forskningsret og -pligt, tager Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) temperaturen på rammebetingelserne.
DFiR brief 34: Er universitetsloven fremtidssikret?
Publiceringsdato 17. november 2022 DFiR's årskonference 2022 satte fokus på universitetsloven. Særligt var ledelse, finansiering og universiteternes samfundsrolle på dagsordenen. Deltagerne på årskonferencen betragtede fraværet af en langsigtet og stabil politisk ramme som den væsentligste udfordring for universiteterne.
DFiRbrief 33: DFiR’s årskonference 2022 Universiteter for fremtiden
Publiceringsdato 13. oktober 2022 I anledning af tyveåret for universitetsloven sætter DFiR med projektet Universiteter for fremtiden fokus på universiteternes fremtidige samfundsrolle og fremtidssikringen af sektoren. DFiR inviterer derfor til debat om, hvordan vi sikrer universiteter og forskere gode rammevilkår - for fremtiden.
Åbent opslag: Forslag til medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Publiceringsdato 30. september 2022 Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder forslag til formand for og medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR).
Klimamål og midler
Publiceringsdato 31. august 2022 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd sammenfatter sin undersøgelse af paradigmeskiftet i finansieringen af grøn forskning og innovation, indvarslet med klimaloven i 2020. Rapporten indeholder ni konkrete anbefalinger fra rådet til den fortsatte grønne forsknings- og Innovationsindsats.
DFiRbrief 32: Anbefalinger til Danmarks fortsatte grønne forsknings- og innovationsindsats
Publiceringsdato 30. august 2022 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har afsluttet projektet Klimamål og midler og præsenterer her tre udvalgte anbefalinger. De missionsorienterede politiske instrumenter skal tilpasses missionernes natur, den strategiske forskning skal opprioriteres og governance skal styrkes.
Praksis ind i forskning - forskning ud i praksis: Ti år med forskning og udvikling på professionshøjskoler og erhvervsakademier
Publiceringsdato 26. august 2022 I anledningen af at professionshøjskoler og erhvervsakademier i 2013 fik en ny forpligtelse til at foretage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter, undersøger DFiR disse aktiviteters plads i det danske forsknings- og innovationslandskab.
Ny sekretariatschef i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Publiceringsdato 10. august 2022 Thomas Trøst Hansen bliver ny sekretariatschef i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd pr. 1. september 2022.
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2021
Publiceringsdato 30. juni 2022 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd gør i sin årsrapport for 2021 status over Danmarks forsknings- og innovationssystem på en række områder. Årsrapporten sammenfatter også konklusioner og anbefalinger fra rådets projekter om tværfaglighed, videnskabelig rådgivning og klimamål og midler.
DFiRbrief 31: Faciliteter til forskning og innovation skaber økosystemer og innovationskraft
Publiceringsdato 27. juni 2022 En ny analyse af vindenergisektoren, udarbejdet på opdrag af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, fremhæver fordele ved et sammenhængende økosystem af faciliteter tæt forankret i sektoren og viser, hvorfor man med fordel kan sammentænke faciliteter med forsknings- og innovationsmidler.
God tværfaglighed i forskning og innovation
Publiceringsdato 05. maj 2022 DFiR har sammenfattet sit arbejde om god tværfaglighed i forskning og innovation i en ny rapport og giver anbefalinger til, hvordan det store potentiale, som tværfaglighed og mangfoldighed bidrager med til forskning og innovation, bedre kommer til sin ret.
Ny DFiR-rapport: God tværfaglighed i forskning og innovation
Publiceringsdato 05. maj 2022 God tværfaglighed i forskning og innovation er en forudsætning for at skabe løsninger af samfundsudfordringer, og det skaber fundamentet for nye videnskabelige erkendelser. Hvordan tværfaglighed i højere grad kan fungere har DFiR beskæftiget sig med og giver anbefalinger til.
DFiR brief 30: Når tværfaglighed lykkes, er det virkelig godt
Publiceringsdato 29. april 2022 Når mennesker med forskellige baggrunde får et samarbejde til at fungere, giver det en ekstra kvalitet. DFiR har i projektet God tværfaglighed i forskning og innovation arbejdet med, hvordan man kan være bevidst om særlige rammer for tværfaglighed og øge sandsynligheden for, at det lykkes.
DFiR brief 29: Klimamål og midler
Publiceringsdato 23. februar 2022 Sektorsamarbejde, faciliteter og opskalering af kendte teknologier. De tre udfordringer blev særligt fremhævet på Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds konference om, hvordan forskning og innovation bedst bidrager til, at Danmark når i klimamål.
English texts on Climate Ends and Means
Publiceringsdato 22. januar 2022 English translations of DFiR briefs on green research and innovation politics are now available
Program for årets DFiR-konference
Publiceringsdato 10. november 2021 Programmet for årets DFiR-konference samler sektorerne til debat om grøn omstilling gennem forskning og innovation
DFiR-rapport: Adgang til bedre videnskabelig rådgivning i Danmark
Publiceringsdato 09. november 2021 DFiR sammenfatter sit arbejde om videnskabelig rådgivning i ny rapport og giver anbefalinger til, hvordan de danske rådgivningssystemer endnu bedre kan understøtte politiske beslutninger.
DFiR-rapport: Adgang til bedre videnskabelig rådgivning i Danmark
Publiceringsdato 09. november 2021 DFiR sammenfatter sit arbejde om videnskabelig rådgivning i ny rapport og giver anbefalinger til, hvordan de danske rådgivningssystemer endnu bedre kan understøtte politiske beslutninger.
DFiR brief 28: Grøn forskningsinfrastruktur
Publiceringsdato 02. november 2021 Der mangler forskningsinfrastruktur og øvrige faciliteter til at udvikle, teste og implementere grøn viden og teknologi, hvis dansk forskning og innovation skal levere på klimamålene. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd ser på udfordringer og mulige løsninger.
DFiR brief 27: Kan klimaloven styres i mål af et "grønt NASA"?
Publiceringsdato 30. august 2021 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har gennem samtaler med aktørerne i den grønne omstilling stillet skarpt på, hvordan forsknings- og innovationspolitikken kan få os i mål med klimaloven. DFiRbrief 27 sammenfatter udfordringer og muligheder ved grønne forskningsmissioner.
Science Report: Interview med Mette Birkedal Bruun om tværfaglighed
Publiceringsdato 21. juni 2021 Science Report har interviewet Mette Birkedal Bruun som tovholder for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds projekt om tværvidenskab og mangfoldighed i forskning og innovation
Udflytning af universitetsuddannelser kan true Danmarks internationale konkurrenceevne – debatindlæg fra DFiR-formandskab i Altinget
Publiceringsdato 08. juni 2021 Frede Blaabjerg og Anna Haldrup, formand og næstformand i DFiR, gør i et debatindlæg i Altinget opmærksom på, hvordan de varslede tiprocentbesparelser kan risikere at udvande de danske forskningsmiljøer og gå ud over Danmarks sammenhængskraft med resten af verden.
DFiRbrief 26: Virker tværvidenskabelige og tværfaglige initiativer efter hensigten?
Publiceringsdato 25. maj 2021 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) offentliggør en undersøgelse af organisatoriske og økonomiske virkemidler, der har til formål at understøtte tværvidenskab og tværfaglighed. Undersøgelsen viser gode hensigter og forskelligartede initiativer, men hvad ligger der bag ordene?
DFiRbrief 25: Post 2020: Forsknings- og innovationspolitiske læringer
Publiceringsdato 23. april 2021 Coronaåret 2020 har givet nyttig læring for dansk forskning og innovation, men også sat vigtige dagsordener på pause. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) opregner i dette brief de vigtigste læringer og dagsordener post 2020.
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2020
Publiceringsdato 15. april 2021 Danmark Forsknings- og Innovationspolitiske Råd gør forsknings- og innovationspolitisk status over 2020 og de udfordringer, som corona har medført for området. Samtidig anvises sigtelinjer for fremtiden og to nye projekter er på vej om missionsdreven forskning og om tværvidenskab og mangfoldighed
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2020
Publiceringsdato 15. april 2021 DFiR gør forsknings- og innovationspolitisk status. Året, der stod i coronaens tegn, bragte videnskaben tilbage i samfundsdebatten og viste, hvor vigtigt det er at have ekspertise både i dybden og i bredden. DFiR anviser også forsknings- og innovationspolitiske sigtelinjer for fremtiden
DFiRbrief 24: Vi skal understøtte samarbejde på tværs af sektorer og fagområder bedre
Publiceringsdato 22. februar 2021 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) har igangsat to nye projekter, der med hver sin tilgang undersøger, hvordan dansk forskning og innovation endnu bedre kan understøtte samarbejde på tværs af forskelle bl.a. mellem fagområder og sektorer.
DFiRbrief 24: Vi skal understøtte samarbejde på tværs af sektorer og fagområder bedre
Publiceringsdato 22. februar 2021 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) arbejder i 2021 med to projekter, der med hver sin tilgang undersøger, hvordan dansk forskning og innovation endnu bedre kan understøtte samarbejde på tværs af forskelle bl.a. mellem fagområder og sektorer.
DFiR's høringssvar om ændring af lov om Innovationsfonden
Publiceringsdato 05. januar 2021 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har afgivet høringssvar om ændring af lov om Danmarks Innovationsfond. Lovændringen vedrører blandt andet Innovationsfondens rolle og øgede ansvar i udmøntningen af midler til missionsdreven forskning som led i den grønne omstilling
DFiRbrief 23: Politiske beslutninger skal i højere grad kunne understøttes videnskabeligt
Publiceringsdato 14. december 2020 Coronatiden har været et ”wake-up call” for Danmark om, hvor vigtigt det er, at vores beslutningstagere understøttes af en velfungerende struktur, der på tværs af fag, institutioner og sektorer kan levere videnskabelig rådgivning til de politiske beslutninger. DFiR ser mulighed for forbedring.
DFiRbrief 23: Politiske beslutninger skal i højere grad kunne understøttes videnskabeligt
Publiceringsdato 14. december 2020 Coronatiden har været et ”wake-up call” for Danmark om, hvor vigtigt det er, at vores beslutningstagere understøttes af en velfungerende struktur, der på tværs af fag, institutioner og sektorer kan levere videnskabelig rådgivning til de politiske beslutninger. DFiR ser mulighed for forbedring.
DFiR-Conference 2020: Science advice and research based knowledge as tools in societal crisis (webinar)
Publiceringsdato 24. november 2020 On 24 November 2020 DFiR was hosting a webinar to debate how research-based knowledge can be used in time of crises like the pandemic – and how it can be converted into decisions, politics, guidelines and restrictions
Høringssvar om principper og anbefalinger for forskningsbaseret samarbejde
Publiceringsdato 19. november 2020 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) har afgivet høringssvar vedrørende principper og anbefalinger for forskningsbaseret samarbejde
DFiRbrief 22: Lad os lære af coronaen
Publiceringsdato 12. november 2020 DFiR deler i dette brief erfaringer fra corona-håndteringen i Danmark, de nordiske lande og Europa. DFiR peger også på udfordringer med forskningsbaseret rådgivning og kommunikation i samfundskriser - og briefet introducerer DFiR's konference den 24. november kl. 13-16 2020 om netop det emne
DFiRbrief 21: Forskningsfinansiering og videnberedskab - i lyset af corona
Publiceringsdato 10. september 2020 I DFiRbrief 21 tager rådet fat på erfaringer med forskningsfinansiering og videnberedskab i lyset af corona
Nyt DFiR sætter kurs og retning
Publiceringsdato 01. juli 2020 Et nyt Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) tiltrådte, da corona-krisen brød ud. Krisen har vist, at forskning og innovation er afgørende for udvikling af nye løsninger. Nu sætter DFiR kurs og retning for de mest centrale emner for dansk FoU
Faldende BNP kan få store konsekvenser for dansk forskning
Publiceringsdato 25. juni 2020 Udsigten til et betydeligt fald i BNP kan sætte dansk FoU under pres. DFiR sætter i dette brief fokus på, hvad det kan komme til at betyde for dansk forskning
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2019
Publiceringsdato 29. april 2020 DFiR’s årsrapport 2019 er en sammenfatning af årets projekter om muligheder og konsekvenser af de store forandringer i forskningsfinansieringen, der sker i disse år, den internationale videnudveksling Danmark indgår i, samt hvorvidt vi får den teknologi, vi har brug for til den grønne omstilling
Forskningsfinansiering: Hvordan får vi mest gavn af de mange eksterne forskningsbevillinger?
Publiceringsdato 06. april 2020 En stadig større del af den offentlige forskning finansieres med eksterne forskningsmidler. Der er tale om en unikt gunstig situation, hvis vi forstår at udnytte mulighederne. Det netop afgåede DFiR giver i ny rapport sit bud på, hvordan dansk forskning får mest gavn af alle midlerne
Forskningsfinansiering - forandringer og konsekvenser
Publiceringsdato 06. april 2020 Dansk forskning modtager i disse år eksterne forskningsmidler som aldrig før. Især de private fonde øger investeringerne. Et ubetinget gode, men ikke uden udfordringer. DFiR giver i "Forskningsfinansiering - forandringer og konsekvenser" anbefalinger til, hvordan vi får mest ud af alle midlerne
Nye kræfter i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Publiceringsdato 31. marts 2020 Professor Frede Blaabjerg fra Aalborg Universitet bliver ny formand for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. Uddannelses- og forskningsministeren har netop udpeget den nye formand og fire nye medlemmer af rådet.
En international videnbalance
Publiceringsdato 27. marts 2020 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) konstaterer overraskende i rapport "Viden kender ingen grænser”, at der er et mindre flow af viden ind og ud af Danmark, end forventet.
Viden kender ingen grænser
Publiceringsdato 27. marts 2020 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) konstaterer overraskende i rapport "Viden kender ingen grænser”, at der er et mindre flow af viden ind og ud ad Danmark, end forventet.
DFiRbrief18 Forskningsfrihed: Nødvendighed og forpligtelse
Publiceringsdato 22. januar 2020 Forskningsfrihed er en afgørende vigtig forudsætning for kvalitet og integritet i dansk forskning. Forskningsfrihed er ikke frihed fra ansvar. Og rammer for forskning er ikke en begrænsning af forskningsfriheden.
DFiRbrief18 Forskningsfrihed: Nødvendighed og forpligtelse
Publiceringsdato 22. januar 2020 Forskningsfrihed er en afgørende vigtig forudsætning for kvalitet og integritet i dansk forskning. Forskningsfrihed er ikke frihed fra ansvar. Og rammer for forskning er ikke en begrænsning af forskningsfriheden.
DFiRbrief 17: Forskningsfinansiering i Danmark - hvad er der i vente?
Publiceringsdato 17. januar 2020 Dansk forskning nyder i disse år godt af rigtig mange eksterne forskningsmidler. DFiR ser i dette brief på, hvordan vi får mest muligt ud af denne gunstige situation.
DFiR: Viden i verdensklasse - med plads til forbedring
Publiceringsdato 19. november 2019 Et internationalt panel har evalueret det danske innovationsfremmesystem. Panelet konkluderer, at vi mangler en national strategi. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd er enig.
DFiR: Ny teknologi til grøn omstilling
Publiceringsdato 07. november 2019 Hvordan får vi den teknologi, der er brug for til grøn omstilling? Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har seks anbefalinger til regeringsudvalget
Forskningsfinansiering: Forandringer og konsekvenser
Publiceringsdato 04. september 2019 Hvordan spiller basismidler og eksterne forskningsmidler sammen, og hvad betyder den ændrede balance mellem de to finansieringskilder? De spørgsmål sætter Danmarks Forsknings- og Innovationspolitisk Råd til debat på en konference torsdag den 31. oktober 2019
Målret innovationsindsatsen mod de innovationsmodne virksomheder
Publiceringsdato 11. juli 2019 Sådan lyder en af de anbefalinger, som Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har givet til regeringen og Folketinget. Læs rådets årsrapport for 2018, der bl.a. sammenfatter resultaterne af rådets projekter om forskerkarrierer og målgrupper for den fremtidige innovationsfremmeindsats.
Innovationsmodne virksomheder - Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2018
Publiceringsdato 11. juli 2019 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) sammenfatter i årsrapport 2018 resultaterne af rådets projekter om forskerkarrierer og målgrupper for innovationsfremmeindsatsen. Rapporten omhandler også DFiR på Folkemødet, DFiR i international kontekst, opsamling på tidligere DFiR-projekter
DFiRbrief 16: Danmark har brug for en teknologipolitik
Publiceringsdato 06. juni 2019 Der er en forventning om, at teknologi vil blive en væsentlig del af løsningen på de globale udfordringer. Det store spørgsmål er, hvordan det kommer til at ske. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) konstaterer i DFiRbrief 16, at Danmark har brug for en teknologipolitik.
DFiR: Evaluering af Danmarks Innovationsfond indeholder relevante råd
Publiceringsdato 28. marts 2019 Det internationale panels evalueringsrapport om Danmarks Innovationsfond giver relevante råd til hele den danske innovationsfremmeindsats. Panelets råd er et godt redskab, der flugter med Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds (DFiR’s) anbefalinger for innovationsområdet.
DFiRbrief 15: International forskermobilitet – er der balance?
Publiceringsdato 25. marts 2019 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) ser i DFiRbrief 15 nærmere på, hvordan det står til med den internationale mobilitet for danske forskere.