Gå til indhold

Nyt fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Herunder finder du nyheder og pressemeddelelser med relevans for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Viser 1-56 af 56 resultater
DFiRbrief 22: Lad os lære af coronaen
Publiceringsdato 12. november 2020 DFiR deler i dette brief erfaringer fra corona-håndteringen i Danmark, de nordiske lande og Europa. DFiR peger også på udfordringer med forskningsbaseret rådgivning og kommunikation i samfundskriser - og briefet introducerer DFiR's konference den 24. november kl. 13-16 2020 om netop det emne
DFiR-Conference 2020: Science advice and research based knowledge as tools in societal crisis (webinar)
Publiceringsdato 10. november 2020 On 24 November 2020 from 13:00 to 16:00 DFiR is hosting a webinar to debate how research-based knowledge can be used in time of crises like the pandemic – and how it can be converted into decisions, politics, guidelines and restrictions
DFiRbrief 21: Forskningsfinansiering og videnberedskab - i lyset af corona
Publiceringsdato 10. september 2020 I DFiRbrief 21 tager rådet fat på erfaringer med forskningsfinansiering og videnberedskab i lyset af corona
Nyt DFiR sætter kurs og retning
Publiceringsdato 01. juli 2020 Et nyt Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) tiltrådte, da corona-krisen brød ud. Krisen har vist, at forskning og innovation er afgørende for udvikling af nye løsninger. Nu sætter DFiR kurs og retning for de mest centrale emner for dansk FoU
Faldende BNP kan få store konsekvenser for dansk forskning
Publiceringsdato 25. juni 2020 Udsigten til et betydeligt fald i BNP kan sætte dansk FoU under pres. DFiR sætter i dette brief fokus på, hvad det kan komme til at betyde for dansk forskning
Forskningsfinansiering: Hvordan får vi mest gavn af de mange eksterne forskningsbevillinger?
Publiceringsdato 06. april 2020 En stadig større del af den offentlige forskning finansieres med eksterne forskningsmidler. Der er tale om en unikt gunstig situation, hvis vi forstår at udnytte mulighederne. Det netop afgåede DFiR giver i ny rapport sit bud på, hvordan dansk forskning får mest gavn af alle midlerne
Nye kræfter i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Publiceringsdato 31. marts 2020 Professor Frede Blaabjerg fra Aalborg Universitet bliver ny formand for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. Uddannelses- og forsk-ningsministeren har netop udpeget den nye formand og fire nye medlemmer af rådet.
En international videnbalance
Publiceringsdato 27. marts 2020 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) konstaterer overraskende i rapport "Viden kender ingen grænser”, at der er et mindre flow af viden ind og ud af Danmark, end forventet.
DFiRbrief18 Forskningsfrihed: Nødvendighed og forpligtelse
Publiceringsdato 22. januar 2020 Forskningsfrihed er en afgørende vigtig forudsætning for kvalitet og integritet i dansk forskning. Forskningsfrihed er ikke frihed fra ansvar. Og rammer for forskning er ikke en begrænsning af forskningsfriheden.
DFiRbrief 17: Forskningsfinansiering i Danmark - hvad er der i vente?
Publiceringsdato 17. januar 2020 Dansk forskning nyder i disse år godt af rigtig mange eksterne forskningsmidler. DFiR ser i dette brief på, hvordan vi får mest muligt ud af denne gunstige situation.
DFiR: Viden i verdensklasse - med plads til forbedring
Publiceringsdato 19. november 2019 Et internationalt panel har evalueret det danske innovationsfremmesystem. Panelet konkluderer, at vi mangler en national strategi. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd er enig.
DFiR: Ny teknologi til grøn omstilling
Publiceringsdato 07. november 2019 Hvordan får vi den teknologi, der er brug for til grøn omstilling? Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har seks anbefalinger til regeringsudvalget
Forskningsfinansiering: Forandringer og konsekvenser
Publiceringsdato 04. september 2019 Hvordan spiller basismidler og eksterne forskningsmidler sammen, og hvad betyder den ændrede balance mellem de to finansieringskilder? De spørgsmål sætter Danmarks Forsknings- og Innovationspolitisk Råd til debat på en konference torsdag den 31. oktober 2019
Målret innovationsindsatsen mod de innovationsmodne virksomheder
Publiceringsdato 11. juli 2019 Sådan lyder en af de anbefalinger, som Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har givet til regeringen og Folketinget. Læs rådets årsrapport for 2018, der bl.a. sammenfatter resultaterne af rådets projekter om forskerkarrierer og målgrupper for den fremtidige innovationsfremmeindsats.
DFiRbrief 16: Danmark har brug for en teknologipolitik
Publiceringsdato 06. juni 2019 Der er en forventning om, at teknologi vil blive en væsentlig del af løsningen på de globale udfordringer. Det store spørgsmål er, hvordan det kommer til at ske. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) konstaterer i DFiRbrief 16, at Danmark har brug for en teknologipolitik.
DFiR: Evaluering af Danmarks Innovationsfond indeholder relevante råd
Publiceringsdato 28. marts 2019 Det internationale panels evalueringsrapport om Danmarks Innovationsfond giver relevante råd til hele den danske innovationsfremmeindsats. Panelets råd er et godt redskab, der flugter med Danmarks Forsknings- og Innovationspoltiske Råds (DFiR’s) anbefalinger for innovationsområdet.
DFiRbrief 15: International forskermobilitet – er der balance?
Publiceringsdato 25. marts 2019 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) ser i DFiRbrief 15 nærmere på, hvordan det står til med den internationale mobilitet for danske forskere.
DFiR: Hvem skal innovationsfremmeindsatsen være til for?
Publiceringsdato 28. januar 2019 Danmarks Forsknings- og innovationspolitiske Råd har undersøgt, om flere kunne få gavn af den offentlige innovationsfremmeindsats ved at fokusere på de innovationsmodne virksomheder (IMV’er).
Hvem skal innovationsfremmeindsatsen være til for?
Publiceringsdato 28. januar 2019 Den offentlige innovationsfremmeindsats har i mange år været målrettet de små og mellemstore virksomheder. DFiR er kommet med ni anbefalinger til, hvordan flere kunne få gavn af indsatsen.
Erhvervslivet er fremover der, hvor unge forskere primært skal gøre karriere
Publiceringsdato 22. januar 2019 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd’s (DFiR) rapport "Karrierer i forskningen" fremlægger seks anbefalinger til at rette op på ubalancer i forskeres karriereveje.
DFiR: Glem ikke den kliniske forskning, uddannelse og innovation
Publiceringsdato 02. oktober 2018 En kommende reform af sundhedsvæsenet må ikke glemme den kliniske forskning, uddannelse og innovation. Det har Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) skrevet i en henvendelse til statsministeren og berørte ministre.
Fremtidens forskerkarriere
Publiceringsdato 24. september 2018 Hvordan skal fremtidens forskerkarriere se ud? Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds (DFiR) tog emnet op på en konference onsdag den 19. september 2018.
Forsker – hvad skal der til?
Publiceringsdato 07. september 2018 En forskerkarriere er i dag anderledes, end den var for tyve år siden. Hvordan har karriereveje, rammer og kompetencekrav ændret sig for forskere? På en konference onsdag den 19. september 2018 stiller Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) skarpt på forskerkarriere.
DFiRbrief 13: 'Det er ikke kønt'
Publiceringsdato 31. maj 2018 Karriereudsigten for yngre universitetsforskere er ringere i dag end for bare ti år siden. Det tager længere tid at få en lektoransættelse, og i den konkurrence er der væsentlig forskel på, om man er mand eller kvinde, har børn eller ingen børn. Læs mere i DFiRbrief 13 ’Det er ikke kønt!’
DFiRbrief 12: Forenkling - ikke forsimpling
Publiceringsdato 07. maj 2018 ’One size does not fit all’, når det handler om videnbaseret innovation. ’Vi må ikke forsimple innovationsfremmesystemet i forenklingens navn’, skriver DFiR i nyt brief og perspektiverer til internationale erfaringer, som vi kan lære af, inden vi tager stilling til Forenklingsudvalgets anbefalinger.
DFiRbrief 11: Danske forskere arbejder længere
Publiceringsdato 22. marts 2018 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) påpeger i en ny analyse, at der er sket en vækst i antallet af fastansatte ældre forskere. Forskere ved universiteterne i Danmark arbejder længere end tidligere, konkluderer rådet.
DFiRbrief 10: Dansk innovationsstruktur 2.0
Publiceringsdato 01. februar 2018 Regeringens strategi for dansk forskning og innovation, Danmark – klar til fremtiden, baner vejen for mere dansk innovation i verdensklasse. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) giver i DFiRbrief 10 forslag til, hvordan en innovationsstruktur 2.0 kan bidrage hertil.
DFiRbrief 9: Forskermobilitet i fokus
Publiceringsdato 08. december 2017 Flere forskningsmiljøer og virksomheder har haft gode initiativer og erfaringer med forskeres mobilitet mellem sektorer end vi har antaget, fremhæver Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) i sit DFiRbrief 9. Derfor sætter rådet fokus på forskellige bidrag til mobilitet.
DFiR: Godt vi gør os klar til fremtiden
Publiceringsdato 05. december 2017 Regeringen er barslet med en ambitiøs strategi for dansk forskning og innovation. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) siger tak for det. En styrke i dansk FoU er netop, at man fra politisk hold har tradition for at justere på rammerne, når der kommer ubalance i FoU-systemet.
Konference: Innovation i verdensklasse – hvordan får vi mere af det?
Publiceringsdato 22. august 2017 Det spørgsmål sætter Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFIR) til debat på konferencen Innovation i verdensklasse den 5. september 2017 kl. 13-17 på Axelborg i København. Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind lægger for og åbner konferencen.
Det er ikke attraktivt for forskerne at være vært for videnskabelige kongresser
Publiceringsdato 23. juni 2017 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) har i en ny rapport identificeret barrierer og gevinster for værtskab for videnskabelige kongresser. De samfundsøkonomiske gevinster af et dansk værtskab er tydelige, hvorimod de videnskabelige gevinster ikke altid står mål med indsatsen.
Kan bedre sammenhæng give bedre innovation?
Publiceringsdato 02. juni 2017 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) har i 2016 undersøgt forsknings- og innovationssystemerne og deres evne til at få mere af forskning omsat til innovation. DFiR har identificeret seks opmærksomhedspunkter, som kan føre til mere innovation, i sin årsrapport for 2016.
Virksom viden – Forskeres mobilitet mellem sektorer
Publiceringsdato 29. marts 2017 Danmarks Forsknings og Innovationspolitiske Råd (DFiR) ser i en ny rapport nærmere på forskeres mobilitet mellem sektorer og den merværdi, som mobiliteten skaber.
Nye medlemmer til Innovationsfondens bestyrelse og Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Publiceringsdato 15. marts 2017 Uddannelses- og forskningsministeren har udpeget en ny bestyrelse til Danmarks Innovationsfond samt nye medlemmer til Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd.
Sidste chance for forslag til medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Publiceringsdato 18. januar 2017 Det er stadig muligt at foreslå nye medlemmer til Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR). Sidste chance for at sende forslag er onsdag den 25. januar 2017.
DFiR: Åbent opslag efter forslag til medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Publiceringsdato 15. december 2016 Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder nu forslag til medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR).
DFiR: Mister vi næste generation af excellente forskere?
Publiceringsdato 02. december 2016 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) sætter i et nyt DFiRbrief fokus på, om dansk forskning er ved at miste næste generation af excellente forskere som følge af en såkaldt timeglaseffekt.
DFiR: Hvorfor klarer dansk forskning sig så godt?
Publiceringsdato 20. oktober 2016 Dette spørgsmål har Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) sat sig for at finde svaret på. Rådets forslag offentliggøres i dag i rapporten ”Viden i verdensklasse”. Her peger rådet på en række balanceforhold, som er vigtige for, at dansk forskning kan blive ved med at klare sig godt.
DFiR: Viden i verdensklasse
Publiceringsdato 06. juni 2016 Dansk forskning er i en international førerposition. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFIR) sætter i to rapporter og en konference fokus på, hvad der har skabt denne position – og hvad Danmark skal gøre for at bevare den.
DFiRbrief 6: Etablerede forskere bevæger sig meget lidt mellem sektorer
Publiceringsdato 25. maj 2016 Når mennesker bevæger sig mellem sektorer, medbringer de viden, der skaber værdi - men gør danske forskere overhovedet dette? Danmarks Forsknings og Innovationspolitiske Råd (DFiR) ser nærmere på området og konstaterer, at omfanget er begrænset.
DFiR opfordrer ministre til at sikre gode rammer for registerbaseret forskning
Publiceringsdato 18. maj 2016 EU's nye persondataforordning giver fortsat mulighed for at anvende personregistre i forskningsøjemed. Danmark skal nu udvikle nationale regler for, hvordan det skal ske. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) opfordrer til, at reglerne understøtter og sikrer forskernes arbejde.
DFiR: Forskningsbaseret viden skal styrke kvaliteten af politiske beslutninger
Publiceringsdato 11. februar 2016 Offentlige udgifter udgør i Danmark mere end halvdelen af BNP. Anvender vi i tilstrækkeligt omfang forskningsbaseret viden, når vi bruger disse midler? Undersøgelser fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd viser, at det ikke sker i tilstrækkeligt omfang i dag.
DFiR: Høringsbrev om skatteministerens forslag om ændring af fondsbeskatningsloven
Publiceringsdato 26. november 2015 Private fondes bidrag til dansk forskning rammes af skatteministerens forslag om ændring af fondsbeskatning.
DFiR: Sparekrav vil skade forskningens vækstlag
Publiceringsdato 05. november 2015 I et debatindlæg, bragt i Berlingske mandag den 2. november 2015, fremfører formanden for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR), Jens Oddershede, rådets syn på de foreslåede besparelser på forskningsområdet.
Analyse af køns- og ligestillingsudfordringer i forskningen i et internationalt perspektiv
Publiceringsdato 08. oktober 2015 Der er udenlandske erfaringer at trække på, hvis man vil fremme en bedre ligestilling i forskning. Det viser en international analyse, som Oxford Research har udarbejdet for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR).
DFiRbrief 4: Embedsmænd skaber den største efterspørgsel efter viden og forskning
Publiceringsdato 25. august 2015 En interviewundersøgelse konkluderer, at det er de ministerielle embedsmænd – snarere end politikerne – der er mest optaget af at underbygge politiske tiltag med viden og forskning. DFiRbrief 4 stiller skarpt på de væsentligste konklusioner fra en rapport udarbejdet af Technopolis.
DFiRbrief 3: Skal EU have et forskningsrådgivende ekspertpanel på top-niveau?
Publiceringsdato 29. maj 2015 DFiR har igangsat et projekt om brugen af forskningsbaseret viden i politikudvikling. Derfor ser DFiR med interesse på, hvordan organiseringen af den forskningsfaglige rådgivning i EU netop er foreslået ændret.
Verdensmester i viden? – måske, men vi kan gøre det endnu bedre
Publiceringsdato 19. maj 2015 Hvad er årsagerne til, at dansk forskning er i verdensklasse, og hvor godt går det reelt med innovation i Danmark? Danmarks Forsknings og Innovationspolitiske Råd fik selv gode input, da rådet den 11. maj 2015 inviterede til debat blandt vigtige aktører.
Hvordan bringer vi viden i spil? – Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2014
Publiceringsdato 07. maj 2015 Internationale data antyder, at Danmark både bedriver forskning i verdensklasse og formår at omsætte den til innovation. Men stemmer det? Og – i så fald – hvad er egentlig årsagerne? Og hvordan formår vi i Danmark at omsætte forskningsbaseret viden til brug for politikudvikling?
Program for konferencen ’Verdensmester i Viden’ er nu annonceret
Publiceringsdato 20. april 2015 Nu kan du læse det fulde program for Danmarks- Forsknings og Innovationspolitiske Råds konference ’Verdensmester i Viden’ den 11. maj 2015. Tilmelding er åben frem til 1. maj.
DFiRbrief 2: Er internationalisering en af forklaringerne på dansk forsknings succes?
Publiceringsdato 20. marts 2015 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd stiller skarpt på internationalisering med det andet af to DFiRbrief om internationalisering. Denne del handler om international mobilitet af forskere.
DFiRbrief - ny udgivelse fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Publiceringsdato 04. marts 2015 Som noget nyt lancerer Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) udgivelsen kaldet DFiRbrief. Det første DFiRbrief stiller skarpt på internationalisering og er en del af et større projekt om årsagerne til, at dansk forskning er i en international førerposition.
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd på Twitter
Publiceringsdato 23. februar 2015 Nu kan du følge Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) på Twitter. Mange interessenter og meningsdannere får inspiration, indgår i dialog og debatterer forsknings- og innovationspolitik på Twitter. Derfor er DFiRs tilstedeværelse på Twitter både vigtig og oplagt.
Har vi i Danmark den videnskabelige rådgivning, vi har behov for? - opsamling på ESOF-session
Publiceringsdato 27. juni 2014 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFIR) var den 23. juni vært for en session på ESOF om international forskningspolitik. Salen var fyldt til bristepunktet, og der blev stillet spørgsmål, kommenteret og tweetet løs fra politikere, forskere, embedsmænd og journalister fra hele verden.
Nyt råd skal gavne dansk forskning og innovation
Publiceringsdato 01. april 2014 Uddannelses- og forskningsministeren har udpeget ni medlemmer af et nyt uafhængigt råd, der skal rådgive Folketinget og ministre om forskning og innovation.
Hvem skal sidde i Danmarks Innovationsfonds bestyrelse og i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd?
Publiceringsdato 15. januar 2014 Uddannelsesministeriet indkalder nu forslag til medlemmer af bestyrelsen for 'Danmarks Innovationsfond – fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation' og til medlemmer af 'Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd'.