Gå til indhold

DFiR debatrække: Forskning, innovation og teknologiudvikling i en ny geopolitisk situation

Deltag i debatten om udviklingen af det danske forsknings- og innovationsøkosystem inden for forsvars-, rum-, og sikkerhedsteknologi.

De nye geopolitiske balancer forrykker rammerne for danske forsknings- og innovationsaktiviteter og har afstedkommet en politisk debat om prioritering af midler til forskning, innovation og teknologiudvikling, der understøtter forsvars-, rum-, og sikkerhedsindustrien. Det vil give nye muligheder for danske miljøer og medføre principielle ændringer af det danske innovations- og forskningslandskab.

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) undersøger i denne debatrække hvordan vi bedst integrerer de nye politiske prioriteter i forsknings- og innovationsøkosystemet.

Gennem årtier har åbenhed i dansk forskning og innovation været en kongstanke. Åbenhed i forhold til spørgsmål, metoder og resultater samt åbenhed i forhold til samarbejde på tværs af sektorer og i internationale partnerskaber. Kan denne åbenhedskultur blive en styrke i den videre udvikling af dansk forsvars-, rum-, og sikkerhedsteknologi? Kan åbenheden overleve? Og hvilke etiske implikationer har prioriteringen af sikkerhed?

Styrkelsen af et dansk forsknings- og innovationsøkosystem inden for sikkerhed vil medføre nye samarbejder mellem virksomheder og offentligt finansierede videnmiljøer. Hvordan vil samarbejder inden for sikkerhedsteknologi adskille sig fra de andre offentligt-private vidensamarbejder? Hvilke særlige hensyn gælder, når viden og teknologi har betydning for vores og vores allieredes sikkerhed?

Invitation til tre debatmøder

Med baggrund i ovenstående observationer og spørgsmål vil DFiR afholde tre debatmøder. Møderne afholdes i samarbejde med Forsvarsministeriet, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og CenSec – Center for Defence, Space & Security.

Formålet med debatrækken er, at kvalificere den offentlige samtale om styrkelsen af et forsknings- og innovationsøkosystem inden for forsvars-, rum-, og sikkerhedsteknologi. Det gælder samtalerne, der pågår rundt om frokostbordene i innovative virksomheder og på danske universiteter, den offentlige samtale og de politiske drøftelser.

Arbejdsgruppe og proces

DFiR’s arbejdsgruppe for dette projekt består af Frede Blaabjerg, Jes Broeng og Kristine Niss. Projektet anses som en dialoginitierende platform frem for et analysearbejde, der danner grundlag for håndfaste anbefalinger.


Debatmøde I: Et styrket dansk økosystem inden for forsvars-, rum-, og sikkerhedsteknologi

Tidspunkt: Mandag den 27. marts 2023, kl. 14.00-17.00

Sted: Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Allé 1, 2100 København Ø.

Politisk prioritering af forskning, innovation og teknologiudvikling, der understøtter forsvaret, er nye toner i dansk forsknings- og innovationspolitik. Fraværet af en stærk tradition giver plads til udvikling af et økosystem, som kan understøtte de aktuelle behov.

Ved dette debatmøde vil vi diskutere vores videns-, teknologi- og kapacitetsbehov frem mod 2040. Herefter følger en paneldebat om hvilken rolle det danske innovationsøkosystem skal spille i forhold til at imødekomme disse behov. Er der brug for etablering af nationale forskningslaboratorier, der arbejder målrettet inden for udvalgte forskningsdagsordner eller bør man vælge en decentraliseret vej, hvor der gives udfordringsdrevne bevillinger til videnmiljøer, der også arbejder civilt? Hvilke internationale erfaringer bør danske fonde og bevillingsgivere have for øje? Hvad kan den civile forskningsfinansiering lære af forsvaret og omvendt?

Paneldeltagere

 • Generalløjtnant og direktør, Kim Jesper Jørgensen, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
 • Vicedirektør Annemarie Falktoft, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
 • Chief Investment Officer Erik Balck Sørensen, Danmarks Eksport & Investeringsfond
 • Formand & prorektor Rasmus Larsen, Nationalt Forsvarsteknologisk Center & DTU
  Underdirektør Joachim Finkielman, DI Forsvar og sikkerhed

Moderator: Medlem af DFiR, direktør, professor Jes Broeng, DTU Entrepreneurship


Debatmøde II: Den videnskabelige republik - kan etikken og åbenheden overleve i en sikkerhedskultur?

Tid: Torsdag den 25. maj 2023, kl. 14.00-16.00 med efterfølgende udskænkning kl. 16.00-17.00

Sted: Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens Boulevard 35, 1553 København V.

De danske myndigheder efterspørger en ny og skærpet sikkerhedskultur på de danske universiteter. Det har afstedkommet bureaukratiske barrierer for videnskabelige samarbejder, og udfordrer den åbenhedskultur, som har været kendetegnende for danske universiteter. Ligeledes vil en øget prioritering af sikkerhedsforskning medføre en række etiske overvejelser. Til dette debatmøde undersøges rammerne for etik og åbenhed i en ny sikkerhedskultur. Kan videnskabens idealer om fri udveksling af viden fastholdes, og kan vi bruge de historiske erfaringer fra samarbejdet med Sovjetunionen? Kan principperne for videnskabelige integritet bruges i udviklingen af en ny sikkerhedskultur?

Program

 • 14:00-14:10: Velkomst ved Generalsekretær for Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Thomas Sinkjæ
 • 14:10-14:50: Den videnskabelige republik - kan etikken og åbenheden overleve i en sikkerhedskultur? ved professor Rasmus Gjedssø Bertelsen, UiT Norges Arktiske Universitet og Akureyri Universite
 • 14:50-15:10: Replik I: Erfaring fra første række ved centerleder, Henning Heiselberg, DTU Securit
 • 15:10-15:30: Replik II: Det etiske kompas ved Klaus Bolving, CenSec (klyngen for forsvar, rum og sikkerhed
 • 15:30-15:55: Spørgsmål og kommentarer fra sale
 • 15:55-16:00: Afrunding ved formand for DFiR, professor Frede Blaabjerg, Aalborg Universite
 • 16:00-17:00: Reception og netværk

Debatmøde III: Industrielt forskningssamarbejde inden for forsvar og sikkerhed

Tid: Torsdag den 15. juni 2023, kl. 17.30

Sted: Strandscenen, Folkemødet, Allinge, Bornholm

Hvilke muligheder vil der opstå for danske virksomheder som følge af øget prioritering af forskning og teknologiudvikling i de offentlige videnmiljøer? Hvad er potentialet for danske virksomheder og hvilke behov har de for samarbejde med offentlige videnpartnere? Hvilke særlige hensyn gælder, når viden og teknologi har betydning for vores og vores allieredes sikkerhed? Hvordan etableres tillid mellem forskere og virksomheder på projekter med stor sensitivitet? Og hvordan skal de danske videnmiljøer tilpasse sig, så de bliver bedre til at tiltrække internationale bevillinger til projekter inden for forsvars-, rum-, og sikkerhedsteknologi?

Paneldeltagere

 • Claus Lundholm Andersen, Flotilleadmiral, Chef for Planlægnings- og koordinationsdivisionen, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
 • Lars Andreasen, Direktør, P-SECURE
 • Lars Bo Larsen, Direktør, NFC - Nationalt Forsvarsteknologisk Center
 • Klaus Bolving, Direktør, CenSec – Center for Defence, Space & Security

Velkommen v. Mette Mosgaard, Lektor, Aalborg Universitet og formand,  IDAs uddannelses- og forskningsudvalg.

Moderator: Frede Blaabjerg, Formand for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, Professor, Aalborg Universitet.

Arrangementet er åbent for alle, og tilmelding er ikke nødvendigt

Kontakt

Thomas Trøst Hansen
Sekretariatsleder
Tlf.: +45 72 31 81 48
Email: ttrh@ufm.dk